Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PrimärvårdsKvalitet Stämmer våra data?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PrimärvårdsKvalitet Stämmer våra data?"— Presentationens avskrift:

1 PrimärvårdsKvalitet Stämmer våra data?

2 Bakgrundsfakta Data i PrimärvårdsKvalitet hämtas automatiskt ur journalsystem (t ex diagnoskoder, KVÅ-koder, sökord, mätvärden), patientadministrativa system, förskrivningsdatabas mm Den data som resultatet för kvalitetsindikatorerna beräknas utifrån påverkas av den data som registreras in. Ju bättre registrering, desto bättre bild av verkligheten avspeglas i resultaten

3 Diskutera För att få korrekt data är det viktigt att registrera rätt.
Hur tänker du kring att registrera diagnos, KVÅ-koder och olika sökord? Vad ser du för hinder och möjligheter? Vilka på vårdcentralen registrerar diagnos, KVÅ-koder och olika sökord? Titta på prevalensen för någon av de kroniska sjukdomarna, är det någon där ni ligger lågt i förhållande till andra vårdcentraler? Vad kan det finnas för möjliga orsaker till det? Är det något i vårt mönster vi måste ändra?


Ladda ner ppt "PrimärvårdsKvalitet Stämmer våra data?"

Liknande presentationer


Google-annonser