Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- En livsnödvändig funktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- En livsnödvändig funktion"— Presentationens avskrift:

1 - En livsnödvändig funktion
Cirkulation - En livsnödvändig funktion

2 Vad är cirkulation? Cirkulation är kroppens största kretslopp
vars uppgift är att förse kroppen med syre och näringsämnen, samt att avlägsna slaggprodukter ur systemet.

3 Vilka organ ingår i cirkulationsförloppet?
Lungor - Fylls med luft Alveoler - Tar upp syret i blodet Hjärta - Pumpar det syresatta blodet ut i kroppen Artärer - Via denna transporteras syret ut i musklerna Cell - Här sker omvandlingen av den mat vi äter till energi. Syret är en nödvändig del i denna process. Vener – Det syrefattiga blodet transporteras tillbaka till lungorna och CO2 utandas

4 Lungor Lungorna drivs av muskler i buken som styrs både av somatiska nervsystemet* och det autonoma** nervsystemet. Medveten och omedveten andning. * Somatiskt = medvetet. ** Autonomt = omedvetet, av sig själv

5 Alveoler Alveolerna tar upp syremolekylerna (O2) som tas upp av ett protein som finns i de röda blodkropparna. Det kallas Hemoglobin (Hb). Varje hemoglobinmolekyl kan bära upp till 4 syremolekyler. Bloddopning är ett sätt att öka antalet hemoglobinmolekyler i blodet för att få en effektivare syreupptagning. Detta blod som innehåller syre kallas syrerikt blod.

6 Hjärtat

7 Fakta om hjärtat forts. Hjärtat är en muskel som består av tvärstrimmiga muskelfibrer. Hjärtmuskeln är stor som en knytnäve. Dess uppgift är att pumpa runt syrerikt blod i kroppen och pumpa ut koldioxidrikt blod ur kroppen. Med blodet som pumpas förs också näringsämnen som t.ex. proteiner och mineraler ut i kroppen. Hjärtat drivs av elektriska nervimpulser som sänds ut från en körtel som heter AV-noden. Mäts vid t.ex EKG. Trycket är som högst när hjärtat pumpar ut och lägst när blodet fyller hjärtat igen. Det talas om systole (arbetsfas) och diastole (påfyllnadsfas).

8 Hjärtats funktion forts.
1. Syrerikt blod pumpas från lunga till vänster förmak. 2. Från vänster förmak och via vänster kammare pumpas det syrerika blodet ut i kroppen till cellerna 3. Från cellerna transporteras syrefattigt/koldioxidrikt blod tillbaka till höger kammare via höger förmak. 4. Därifrån pumpas blodet tillbaka till lungorna där koldioxid lämnas och nytt syre upptas.

9 Stora och lilla kretsloppet forts.
Stora kretsloppet

10 Artärer Blodkärl med syrerikt blod som pumpas ut till kroppens celler.
Den största heter aortan eller stora kroppspulsådern. Denna går från hjärtat och förgrenar sig i mindre kärl som kallas kapillärer tills de når ut till kroppens alla organ.

11 Cell – ”livets byggsten”
Cellens uppbyggnad: Cellväggar – består utav cellulosa Cellmembran – utbyte av vätskor med hjälp av diffussion (utjämning) Cellplasma – innehåller näringsämnen Cellkärna – innehåller DNA samt RNA som styr celldelningen Mitokondrierna – cellens kraftverk

12 Cellandning forts. I mitokondrierna omvandlar vi den näring vi stoppar i oss till energi. Detta sker genom att glukos bryts ned med hjälp av syre till energi. En restprodukt blir då koldioxid. Djur - Cellandning: C6H12O6 (druvsocker) + 6O2 (syre) → 6 H20 (vatten) + 6 CO2 (koldioxid) + ATP (energi) Växt - Fotosyntes: 6 H2O (vatten) + 6 CO2 (koldioxid) + solenergi → C6H12O6 (druvsocker) + 6 O2 (syre)

13 Vener Vener är blodkärl som transporterar det syrefattiga blodet från cellerna till hjärtat och lungorna. Detta blod är inte bara syrefattigt. Innehåller också mer koldioxid än artärblodet.

14 Uppgift 1 Förklara de uttryck som finns på listan. Elektroniska källor är tillåtet, men säkerställ källorna och agera källkritiskt. Skriv ned var ni hämtat informationen ifrån. Ex. är en trovärdig källa.


Ladda ner ppt "- En livsnödvändig funktion"

Liknande presentationer


Google-annonser