Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur följs/leds/styrs utvecklingen? Klinisk odontologi 1 Moment 1 Hans Sandberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur följs/leds/styrs utvecklingen? Klinisk odontologi 1 Moment 1 Hans Sandberg."— Presentationens avskrift:

1 Hur följs/leds/styrs utvecklingen? Klinisk odontologi 1 Moment 1 Hans Sandberg

2 Tandvårdens styrning Tandvårdsutredningen 2007:19 Evidens-SBU Kvalitetsregister TLV Nationella riktlinjer God tandvård IT Fylla KunskapsluckorÖppna jämförelser Vad får vi för pengarna? Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659

3 Tandvårdsutredningen 2006-2008 Tidigare Tandvårdsförsäkring (1974) urholkad Vad får vi för skatten vi betalar? Internet uppkoppling

4 Socialstyrelsen Fick kritik Inte vara granskande/dömande i efterhand Utan vara stödjande/förebyggande

5 Tandvårdsutredningen 2007:19 Evidens-SBU Kvalitetsregister TLV Nationella riktlinjer God tandvård IT Fylla KunskapsluckorÖppna jämförelser Vad får vi för pengarna? Patientsäkerhetslagen SFS-nr: 2010:659 Tandvårdens styrning

6 TLV Tandvård och läkemedelsförmånsverket Beslutar om vilken tandvård som ska ingå i högkostnadsskyddet De har 6 miljarder per år att förfoga över Försäkringskassan sköter administrationen

7 Tandvårdstöd Tandvårdsutredningen 2007:19 Evidens-SBU Kvalitetsregister TLV Nationella riktlinjer God tandvård IT Fylla KunskapsluckorÖppna jämförelser Vad får vi för pengarna? Patientsäkerhetslagen SFS-nr: 2010:659

8 Vilka är inblandade? Försäkringskassan Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer – Indikatorer för God tandvård – KDM Kunskapscenter för Dentala Material SBU Nationellt tandhälsoregister Kvalitetsregister SKaPa NQRDI Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

9 Vilka är inblandade? Försäkringskassan Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer – Indikatorer för God tandvård – KDM Kunskapscenter för Dentala Material SBU Nationellt tandhälsoregister Kvalitetsregister SKaPa NQRDI Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

10 Försäkringskassan Administrerar tandvårdstödet Skickar information till: – Nationellt tandhälsoregister – Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit Men …. ingen info/återkoppling till behandlare OCH… fått omfattande kritik från Inspektionen för Sociala Försäkringar (IFS)

11 F-kassan kollar dig, klockan är 20:59 den 24. september 2016 20:59

12 Vilka är inblandade? Försäkringskassan Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer – Indikatorer för God tandvård – KDM Kunskapscenter för Dentala Material SBU Nationellt tandhälsoregister Kvalitetsregister SKaPa NQRDI Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

13 Nationella riktlinjer Socialstyrelsen har med expertpaneler och information från SBU sammanställt rekommendationer inom områdena: - patientundervisning, - karies, - parodontit, -endodonti, - bettfysiologi, - ortodonti samt - protetik. www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer

14 Indikatorer för God Tandvård 1 Rapportering av data till nationella kvalitetsregister (barn och vuxna) 2 Tand som måste åtgärdas på nytt med reparativa/protetiska åtgärder (vuxna). 3 Kvarvarande egna tänder (vuxna) 4 Kariesfria 6-åringar 5 Karies hos 12 åringar 6 Approximalt kariesfria 19 åringar 7 Självupplevd oral hälsa (vuxna) 8 Anmälningar enligt Lex Maria 9 Antibiotikaanvändning i tandvården 10 Patienten får tillräcklig information för att själv kunna förebygga tandsjukdomar (vuxna)

15 Indikatorer för God tandvård 11 Patienten får tillräcklig information om behandlingsalternativ (vuxna) 12 Patienten får tillräcklig information om behandlingskostnaden (vuxna) 13 Patienten blir respektfullt bemött som individ (vuxna) 14 Kostnader för tand som måste åtgärdas på nytt med reparativa/protetiska åtgärder (vuxna). 15 Personer som har avstått från att söka tandvård trots behov (vuxna) 16 Personer som har avstått från att söka tandvård av ekonomiska skäl (vuxna) 17 Tillgång till tandvårdspersonal 18 Personer som har besökt tandvården för undersökning inom en period av två alternativt tre år (vuxna) 19 Personer som får munhälsobedömning och/eller Nödvändig tandvård under ett år (vuxna)

16 KDM Sammanställningar av dentala material

17 Vilka är inblandade? Försäkringskassan Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer – Indikatorer för God tandvård – KDM Kunskapascenter för Dentala Material SBU Nationellt tandhälsoregister Kvalitetsregister SKaPa NQRDI Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

18 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Går igenom vilken evidens det finns bakom olika behandlingsmetoder Publicerar rapporter som sammanfattar läget Finns lite evidens främst bakom kirurgiska metoder Karies – diagnostik, riskbedömnin g och icke- invasiv behandling En systematisk litteraturöversi kt

19 Vilka är inblandade? Försäkringskassan Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer – Indikatorer för God tandvård – KDM Kunskapscenter för Dentala Material SBU Nationellt tandhälsoregister Kvalitetsregister SKaPa NQRDI Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

20 Nationellt tandhälsoregister Övergripande tandhälsostatistik Från försäkringskassan Endast för forskning, stora nationella undersökningar

21 Vilka är inblandade? Försäkringskassan Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer – Indikatorer för God tandvård – KDM Kunskapscenter för Dentala Material SBU Nationellt tandhälsoregister Kvalitetsregister SKaPa, NQRDI Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

22 Kvalitetsregister - SKaPa – Svenskt kvalitetstregister för Karies och Parodontit Frisk Sjuk Riskbedömning Automatisk hämtning Journalprogram Försäkringskassa Återkoppling till behandlare NQRDI – National Quality Register för for Dental Implants Material Metoder Resultat Återkoppling

23 Vilka är inblandade? Försäkringskassan Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer – Indikatorer för God tandvård – KDM Kunskapscenter för Dentala Material SBU Nationellt tandhälsoregister Kvalitetsregister SKaPa, NQRDI Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

24 Igång från 1 juni 2013 Har övertagit Socialstyrelsens roll vad det gäller anmälningar I princip samma förfarande/handläggning Anmäler till HSAN fall för prövning av disciplinär påföljd.

25 Tandvårdsutredningen 2007:19 Evidens-SBU Kvalitetsregister TLV Nationella riktlinjer God tandvård IT Fylla KunskapsluckorÖppna jämförelser Vad får vi för pengarna? Patientsäkerhetslagen SFS-nr: 2010:659 Tandvårdens styrning

26 En frisk befolkningen till lägsta möjliga kostnad. Reglering/styrning… Hot eller Möjlighet? innehållsförteckning


Ladda ner ppt "Hur följs/leds/styrs utvecklingen? Klinisk odontologi 1 Moment 1 Hans Sandberg."

Liknande presentationer


Google-annonser