Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation."— Presentationens avskrift:

1 Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: eLearning@lionsclubs.org Denna presentation bör ses som ett bildspel i PowerPoint För att se som ett bildspel: 1. Klicka på ”Bildspel” i menyn högst upp på sidan. 2. Klicka på ”Från början”

2 Klicka här om du vill få tillgång till och skriva ut arbetsboken innan du fortsätter.här Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

3 Det första avsnittet är utformat för att ge dig en översikt över posten zonordförande. Efter detta avsnitt kommer du att kunna:  Förstå roller och ansvar för zonordföranden  Använda resurser som hjälper dig att uppfylla rollen som zonordförande Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

4 Avsnitt 1: Översikt över roller och ansvar Zonordförande Utbildning på egen hand Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

5 Rollen som zonordförande Gå till sidan 1 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

6 Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distriktsguvernörens rådgivande kommitté Medlem i distriktsrådet samt i distriktets GMT och GLT Zonordförande Medlem i distriktets team Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté Posten zonordförande består av tre olika roller. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté Medlem i distriktets team

7 Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Posten zonordförande består av tre olika roller. Lyckligtvis har de tre rollerna samma övergripande mål: Starka och aktiva klubbar som har förmågan att leva upp till Lions Clubs Internationals syfte och leva upp till vårt motto: Vi hjälper Administrativ tjänsteman i zonen Medlem i distriktets team Ordförande i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté

8 Positivt samarbete mellan olika ledare i distriktet hjälper till att fastställa effektiviteten i zonen och distriktet. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Zonordförande GMT DGE GLT Region- ordförande klubb 1 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb 2 klubb 3 klubb 4 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter

9 Zonordföranden samarbetar med och stödjer klubbpresidenter och klubbsekreterare i zonen. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Zonordförande GMT DGE GLT Region- ordförande klubb 1 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb 2 klubb 3 klubb 4 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter

10 Zonordföranden samarbetar med och får stöd av distriktsguvernörens team, GMT, GLT och region- ordföranden om en sådan finns i distriktet. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Zonordförande GMT DGE GLT Region- ordförande klubb 1 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb 2 klubb 3 klubb 4 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter

11 Ansvar Kommunikation Möten och klubbesök Rapporter Följande bilder hjälper dig att svara på frågorna på sidan 2 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

12 Som zonordförande är du länken mellan klubbarna i zonen samt mellan zonen och distriktet. Zonordförande GMT DGE GLT Region- ordförande klubb 1 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb 2 klubb 3 klubb 4 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter

13 Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Som zonordförande är du länken mellan klubbarna i zonen samt mellan zonen och distriktet. Zonordförande GMT DGE GLT Region- ordförande klubb 1 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb 2 klubb 3 klubb 4 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter Du främjar: Dela med sig av idéer Marknadsföring av distriktets, multipel- distriktets och inter- nationella program Klubbarnas relationer i samhället Intern kommunikation i klubben

14 Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Innan du fortsätter besvarar du frågorna på sidan 2 i arbetsboken. Som zonordförande är du länken mellan klubbarna i zonen samt mellan zonen och distriktet. Zonordförande GMT DGE GLT Region- ordförande klubb 1 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb 2 klubb 3 klubb 4 klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter klubb- sekreterare klubb- presidenter Du kommer att: Tillhandahålla upp- daterad kontakt- information om klubbtjänstemän Hantera frågor från klubbmedlemmar Diskutera klubbarnas träningsbehov och medlemsbehov

15 Ansvar Kommunikation Möten och klubbesök Rapporter Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Följande bilder hjälper dig att svara på frågorna på sidan 3 i arbetsboken.

16 Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté Medlem i distriktets team Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Zonordförande Medlem i distriktets team Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté

17 Distriktsguver nörens rådgivande kommitté Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté Medlem i distriktets team Besök klubbarna i zonen mer än en gång varje år Som zonordförande bör du besöka klubbarna i zonen för att:  Fastställa specifika behov i varje klubb i zonen  Informera om och visa resurser som finns för att öka antalet medlemmar och utveckla ledare  Visa erkänsla vid klubbframgångar  Uppmuntra till deltagande i evenemang i zonen, distriktet och multipeldistriktet, till exempel konferenser, distriktsmöten och riksmöten Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

18 Distriktsguver nörens rådgivande kommitté Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distriktsguvernörens rådgivande kommitté Medlem i distriktets team Distriktsguvernörens rådgivande kommitté består av presidenter och sekreterare från varje klubb i zonen. Zonordföranden bör: Stödja dialog kring ärenden som påverkar alla klubbar i zonen Efterfråga rekommendationer från kommittémedlemmar Presentera rekommendationer för distriktsrådet Planera och leda minst 3 möten varje år Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

19 Distriktsguver nörens rådgivande kommitté Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté Medlem i distriktets team Zonordföranden är medlem i distriktsrådet samt i distriktets GMT och GLT Zonordföranden: Hjälper distriktsguvernören att sammanställa administrativa planer, vilka kommer att påverka framgångarna för Lions Clubs International i distriktet. Samarbetar med distriktets GMT för att utveckla medlemmarna genom hjälpinsatser och engagemang Samarbetar med distriktets GLT för att finna, utveckla och uppmuntra nuvarande och framtida ledare i Lions Fyra möten i distriktsrådet varje år Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

20 Ansvar Kommunikation Möten och klubbesök Rapporter Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Följande bilder hjälper dig att svara på frågorna på sidan 4 i arbetsboken.

21 Zonordförande Medlem i distriktets team Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté Medlem i distriktets team Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

22 Distriktsguver nörens rådgivande kommitté Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté Medlem i distriktets team Som den administrativa tjänstemannen i zonen uppmuntrar zonordföranden klubbarna i zonen att skicka in månatliga medlemsrapporter i tid och inrapportera serviceaktiviteter på webbplatsen. Detta gör att zonordföranden kan hålla sig uppdaterad om medlemstillväxt i zonen och visa erkänsla för klubbarnas serviceaktiviteter. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Uppmuntra klubbarna att skicka in rapporter i tid

23 Distriktsguver nörens rådgivande kommitté Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distriktsguvernörens rådgivande kommitté Medlem i distriktets team Som ordförande i distriktsguvernörens rådgivande kommitté ansvarar du för ifyllande och insändande av Mötesrapport från distrikts- guvernörens rådgivande kommitté (DA-ZCM). Denna rapport gör det möjligt för zonordföranden att lämna en kort sammanfattning om status för klubbarna i zonen och eventuella problem zonordföranden vill ta upp med distriktsrådet och LCI. Den ger även zonordföranden möjlighet till en snabb överblick över hur klubbarna i zonen kan stödjas på bästa sätt. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Fyll i Mötesrapport från distrikts- guvernörens rådgivande kommitté efter varje möte

24 Distriktsguver nörens rådgivande kommitté Administrativ tjänsteman i zonen Ordförande i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté Medlem i distriktets team Som medlem i distriktsrådet har zonordföranden tillgång till en statusrapport om klubbarna, vilken skickas till distriktets team den andra veckan i varje månad. Denna rapport innehåller information om medlemsrapportering, betalningar och donationer i en och samma rapport. Gå igenom klubbarnas statusrapport regelbundet Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

25 Resurser Gå till sidan 5 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

26 Lions utbildningscenter Lions utbildningscenter innehåller många kurser som hjälper dig att utveckla ledaregenskaper. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Ledarskapsresurscentret Ledarskapsresurscentret innehåller utbildnings- material, presentationer till talaruppdrag och webbseminarier om ledarskap.

27 Globalt ledarskapsteam Globalt ledarskapsteam (GLT) GLT tillhandahåller särskilt fokus på lokal ledarut- veckling och kan stödja klubbarnas mål gällande ledarutveckling. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Globalt medlemsteam Globalt medlemsteam (GMT) GMT tillhandahåller en global struktur för medlems- utveckling och kan hjälpa klubbarna att nå sina medlemsmål.

28 Zon- och regionordförandecenter Zon- och regionordförandecentret på LCI:s webb- plats ger tillgång till många användbara handlingar, bland annat: Handbok för zonordförande Mötesrapport från distriktsguvernörens råd- givande kommitté Information om excellensutmärkelser, planritning för en starkare klubb och andra verktyg för att främja starka klubbar Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

29 Snabbkontroll Är du redo för ditt ansvar? Gå igenom frågorna på sidan 6 i arbetsboken. Om du inte kan svara på frågorna bör du ta dig tid till att bekanta dig med klubbarna i zonen. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

30 Sammanfattning av avsnittet Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Zonordföranden använder information som har in- hämtats genom kommunikation, samarbete mellan klubbar, zonen och distriktet, olika rapporter och resurser, samt lämpliga ledaregenskaper, för att skapa aktiva och starka klubbar i zonen.

31 Detta avslutar avsnitt 1: Översikt över roller och ansvar Har vi uppfyllt våra mål? Tittat närmare på roller och ansvar för zonordföranden Tillhandahållit resurser som hjälper dig att uppfylla rollen som zonordförande Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

32 Tack för ditt deltagande! Gå till följande avsnitt för att slutföra träningen på egen hand. Avsnitt 2: Zonordförande som zonens administratör Avsnitt 3: Zonordföranden och distriktsguvernörens rådgivande kommitté Avsnitt 4: Zonordföranden som medlem i distriktets team Om du har frågor skickar du e-post till: eLearning@lionsclubs.org Klicka på pilen för att gå till nästa sida.


Ladda ner ppt "Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser