Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ROLLER I MEDIEPRODUKTION Vilka är med och skapar en medieproduktion i text och webbtidningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ROLLER I MEDIEPRODUKTION Vilka är med och skapar en medieproduktion i text och webbtidningar."— Presentationens avskrift:

1 ROLLER I MEDIEPRODUKTION Vilka är med och skapar en medieproduktion i text och webbtidningar.

2 Journalistrollen Journalistyrket innehåller ett antal olika yrkesroller. Många journalister arbetar inom en eller flera av de rollerna, medan andra är mindre specialiserade. Journalister på större redaktioner (ofta tidnings- eller etermedieföretag med stor spridning) har ofta mer specialiserade roller. En redaktör på exempelvis en föreningstidning med liten upplaga får av ekonomiska skäl ofta sköta en stor del av rollerna själv. Wikipedia

3 Redaktör Redaktör – yrkestiteln för en person som bestämmer eller redigerar innehåll i en tidning, tidskrift eller bokverk. Titeln förekommer även i radio eller TV. Ordet har traditionellt också använts som titulering av journalister i största allmänhet.persontidningtidskriftbokverkradioTVjournalister Wikipedia

4 Chefredaktör Chefredaktör – titeln på huvudredaktören på en tidning, tidskrift eller annan media. Chefredaktören är den person som har den högsta journalistiska funktionen på en tidning. Ibland är denne även ansvarig utgivare. [1] Wikipediahuvudredaktörentidningtidskriftjournalistiskaansvarig utgivare [1]

5 Inbäddad reporter Inbäddad reporter – en nyhetsjournalist som knutits till militära enheter, vilka är inblandade i väpnade konflikter. Medan begreppet kan tillämpas på många historiska samspel mellan journalister och militärer, kom det först att användas i mediabevakningen av Irakkriget 2003. Förenta staternas militärer svarade på påtryckningar från landets nyhetsmedia, som var besvikna över den åtkomstnivå som USA erbjöds under Gulfkriget 1991 och vid Afghanistankriget 2001. Wikipediajournalistmilitäraväpnade konflikterIrakkrigetGulfkrigetAfghanistankriget

6 FOTOGRAF Pressfotograf – en fotograf som arbetar för en redaktion med att producera nyhets- eller andra foton. Wikipedia Pressfotograffotograf Idag används fotografer även som filmare vid reportage, vilka blir till filmer som publiceras i webbupplager i tidningen. Det blir alltmer vanligt att journalisterna själva fotograferar.

7 REDIGERARE Redigerare – sammanställer nyhets- eller annat Redigerare material för tryck eller sändning. Till sin hjälp har redigeraren idag layoutprogram (tidning)layoutprogram eller redigeringsprogram (etermedium). Wikipedia

8 WEBBREDAKTÖR Den eller de som ansvarar för webbupplagan av en tidning. De kan webbredigering och använder det material som journalisterna samlat in och gör en för webbtidningsläsaren lättillgänglig produkt. Jan-Ivar

9 FLER ROLLER PÅ EN TIDNING Ansvarig utgivare Ansvarig utgivare · Bildbyrå Bildbyrå · Journalist · Nyhetschef · Pressfoto · Programl edare · Publicist ·Redigerare · Reporter · Utrike skorrespondentJournalistNyhetschefPressfotoPrograml edarePublicistRedigerareReporterUtrike skorrespondent

10 NYHETER Bulletin · Kommuniké · Notis · Nyhet BulletinKommunikéNotisNyhet · Nyhetsbyrå Nyhetsbyrå · Nyhetsprogram Nyhetsprogram · Nyhetsvärdering ·Presskonferens NyhetsvärderingPresskonferens · PressmeddelandePressmeddelande

11 Varianter av journalistik Bildjournalistik · Gonzojournalistik BildjournalistikGonzojournalistik Grävande journalistik · Kampanj journalistik · Kulturjournalistik ·Reportage Grävande journalistikKampanj journalistikKulturjournalistikReportage · Sensationalism · Skjutjärnsjournalistik · Veten skapsjournalistik SensationalismSkjutjärnsjournalistikVeten skapsjournalistik · WallraffaWallraffa

12 PRINCIPER FÖR JOURNALISTIK Konsekvensneutralitet · Källskydd (källmaterial – meddelarfrihet) Källskydd (källmaterial – meddelarfrihet) · Pressens yrkesreglerPressens yrkesregler · Pressetik· Pressetik https://sv.wikipedia.org/wiki/Pressetik

13 Begrepp att förklara Desktop publishing · Intervju · Kvällstidningsord · P apageno-effekt · Puff · Redaktion · Lilla Saltsjöbadsavtalet · Tidningsanka · Tredje statsmakten Desktop publishingIntervjuKvällstidningsordP apageno-effektPuffRedaktionLilla SaltsjöbadsavtaletTidningsankaTredje statsmakten

14 Utbildning och föreningar Journalistutbildning PEN JournalistutbildningPEN Föreningen Grävande JournalisterFöreningen Grävande Journalister · Ishockeyjournalisterna s Kamratförening · Pressens samarbetsnämnd · Pressombudsma nnen · Publicistklubben · Svenska Journalistförbundet(Journalistförbu ndets yrkesetiska nämnd)Ishockeyjournalisterna s KamratföreningPressens samarbetsnämndPressombudsma nnenPublicistklubbenSvenska JournalistförbundetJournalistförbu ndets yrkesetiska nämnd

15 FILM Vem gör vad i filmteamet? En professionell filmproduktion är inget jobb för en person. Även om det kan vara smidigt och enkelt så kan det vara bra att ha någon i närheten som håller i mikrofonen eller belysningen. Vid en professionell inspelning är ett filmteam på minst tre personer ett minimum, var och en med sin specialiserade uppgift. Men för att allt ska flyta på effektivt krävs det att alla vet vad de ska göra.

16 REKLAM Art Director: Denna person är den som ansvarar för reklambyråns visuella formgivningen för bild och layout. En Art Director är oftast väldigt duktig på färg och form samt hur man ska anpassa formgivningen för att locka målgruppens köplust. Från : http://lyckblom.se/webb/vilka-ar-de-olika- yrkesrollerna-pa-en-reklambyra/

17 Copywriter Denna person är den som ansvarar för all text i reklambudskapen. Denna person är väldigt duktig på att skriva texter samt att få dem säljande för målgruppen.

18 Creative director Denna person är den som ansvarar för byråns kreatörer och är ansvarig för allt vad byrån producerar. En Creative Director är oftast väldigt kreativ och en god strateg som vet hur man ska attackera marknaden.

19 Grafiskformgivare Denna person arbetar med formgivning visuella formgivningen för bild och layout. Det kan röra sig om allt från design av tidningar, magasin, broschyrer, produktblad och logotyper till layout och design av webbsidor.

20 Originalare Denna person jobbar med AD’n och ser till att ADn’s idéer blir verklighet. Originalaren ansvarar för att skapa tryckoriginalet som skickas till tryckerierna eller tidningarnas annonsavdelningar.

21 Researcher / PLANNER Denna person är den som ansvarar för alla undersökningar om hur målgruppen tänker och vad de gillar. En planner är oftast en väldigt analytisk person.

22 Denna person är den som ansvarar för processen inåt, dvs kontakten med tryckeri och andra leverantörer. I arbete ingår att se till att budgetar och tidsramar hålls. En produktionstledare är ofta ordningsam och duktig på administration.

23 Projektledare Denna person är den som ansvarar för ekonomin i projektet och är den som är kundens kontaktperson. En duktig projektledare är även en god strateg och den som lägger upp hur kunden ska attackera marknaden.


Ladda ner ppt "ROLLER I MEDIEPRODUKTION Vilka är med och skapar en medieproduktion i text och webbtidningar."

Liknande presentationer


Google-annonser