Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisk kemi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisk kemi."— Presentationens avskrift:

1 Organisk kemi

2 Organisk kemi – är föreningar som innehåller kol
Vad är skillnaden mellan organisk och oorganisk kemi Organisk kemi – är föreningar som innehåller kol Oorganisk kemi – är de som är syrer, baser och salter

3 Kol Diamant Grafit Fulleren
Det rena grundämnet kol finns i tre former: Diamant Grafit Fulleren

4 Kol är speciellt för att den kan binda till sig fyra (4) ämnen, medan de flesta bara kan
binda en eller två. Kol kan koppla ihop sig med varandra i långa kedjor och det är det bara kolet som klarar. Ju längre kedja desto högre blir ämnets smältpunkt och kokpunkt. Hur många kolatomer avgör också vilket aggregationstillstånd molekylen har 1-4 kolatomer gasform 5-16 kolatomer flytande (bensin, fotogen osv) 17- kolatomer fastform

5 Kolväten I organiska föreningar kan kol kombineras på tusentalssätt med många andra atomer. Men de vanligaste och enklaste kolföreningar är kolvätena (även kallad metan eller alkanserien). Namn Formel Strukturformel Användningsområde Metan CH4 Bränsle och organiska material Etan C2H6 Propan C3H8 Gasolgas Butan C4H10 Gasolgas Pentan C5H12 Vätska Hexan C6H14 Vätska Heptan C7H16 Vätska Oktan C8H18 Vätska Nonan C9H20 Vätska Dekan C10H22 Vätska

6 Propan Metan Butan Etan

7 Gas 1-4 kolatomer. Framförallt butan och propan. Bensin kolatomer Fotogen kolatomer Dieselolja kolatomer Tunga oljor till smörjning och bränsle kolatomer Asfalt och paraffin - Minst 20 kolatomer

8 Alkoholer Alkoholer är en grupp av organiskaföreningar. Kolväten är basen men man har bytt ut ett väte (H) mot en OH- grupp. Gemensamt för alla alkoholer är att de har en OH grupp och att namnen slutar på –ol. Alkoholer är oftast lätt lösliga i vatten på grund av OH-gruppen

9 Metanol Etanol Propanol

10 Metanol (CH3OH) Används för att tillverka ämnen som ingår i exempelvis plast. Enfärglös vätska som är mycket giftig. Träsprit. Etanol (C2H5OH) Är det vi kallar för alkohol och som ingår i öl, vin och sprit. Giftigt. Används som lösningsmedel och som råvara i andra organiska föreningar. Metanol + Etanol används som bilbränsle idag.

11 Det finns alkoholer som innehåller mer än en OH grupp.
Glykol (Etandiol) Används i kylaren på en bil och är mycket giftig Glycerol (Propantriol) Används till fuktighetsbevarande i salvor och tvålar. Håller fukten i livsmedel och tobak. Bildas i kroppen när den bryter ner fett och kolhydrater.

12 Karboxylsyror Är syror som innehåller kol.
Dessa är vanliga i frukt, grönsaker och i din kropp. Syror med minst 6 kolatomer är fasta ämnen. Karboxylsyror med fler än 10 kolatomer kallas fettsyror och finns i olika slags fett.

13 När man ritar upp en karboxylsyra utgår man från det kolväte och den alkohol som är grunden till syran. Metansyra = myrsyra Metan CH4 Metanol CH3OH Metan syra HCOOH

14 Etan Etanol Etansyra = ättiksyra

15 Andra vanliga syror som man bör känna till är:
Butan syra = smörsyra (som bildas när smör surnar) Pentansyra = valeriansyra (finns i gödsel) Sterainsyra finns i stearin

16 Estrar En ester bildas när en alkohol och en karboxylsyra reagerar med varandra. Alkohol + karboxylsyra = Ester + vatten En ester är oftast en färglös vätska som lukat och smakar gott. Estrarna ger frukterna smak och doft. Konstgjorda estrar används som smaksättare i ex. Godis, glass och läsk och kallas då aromämnen. De används också som doftsättare i ex. parfymer, godis och tvål.

17 Estrar kan också bildas mellan en alkohol och en oorganisksyra.
Estrar är förutom att de är smak och luktsättare olika slags fetter ex. matolja och margarin. Estrar kan också bildas mellan en alkohol och en oorganisksyra. Alkohol + oorganisksyra = Ester Glycerol + salpetersyra = nitroglycerin (sprängämne, hjärtmedecin) Eftersom kolföreningar reagerar långsamt behövs ofta en hjälp för att starta reaktionen. Denna extra hjälp kallas för katalysator.


Ladda ner ppt "Organisk kemi."

Liknande presentationer


Google-annonser