Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkommen till dagens e-möte –Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard –Använd funktionen ”Raise hand” om du vill ställa fråga –Eller använd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkommen till dagens e-möte –Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard –Använd funktionen ”Raise hand” om du vill ställa fråga –Eller använd."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkommen till dagens e-möte –Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard –Använd funktionen ”Raise hand” om du vill ställa fråga –Eller använd chatten –Stäng andra ev webbsidor med ljud i bakgrunden –Om du tappar ljud; vänta, det kommer tillbaka Vi spelar in dagens möte – länken och allt material placeras wiki och webb efter mötet. Slår av/på dina högtalare /hörlurar Räck upp handen ”raise hand”

2 2 Öppen frågestund »Förvaltningen och Ladok3-projektet »Den 13 maj 2015

3 3 Agenda –Information från Förvaltningen –Kravönskemål kring Ladok3 Resultathantering/GUI

4 4 Information från förvaltningen - Malin Zingmark

5 5 Användning Detaljerad produktionssättningsplan Årsredovisning & Uppföljning beslutad majmars oktoberseptember 2015 2016 2017 Version 3.1 2015-03-19 Produktionssättningar på lärosätena Användning Prod.sättning övriga lärosäten Resultathantering Årsredovisning/Uppföljning december februari Piloter Produktionssättning övriga lärosäten Piloter Årsredovisning majnovember Produktions- miljö 1 Produktions- miljö 2 Uppgradering piloter till Uppföljning

6 6 Testmiljöer –Testmiljö för Resultathantering klar i slutet av maj – för att använda måste lärosätena koppla L2 testdatabas för att testa Resultatrapportering. Kontakta supporten –MIT7 motsvarar inte den version av Resultathantering som produktionssätts på lärosätena under hösten –Testmiljö för Uppföljning kommer i höst

7 7 Ärenden gällande Resultat till införandesupporten i Ladok3 Anette Eriksson

8 8 Olika typer av ärenden –Buggar som vi rättat direkt –Kravönskemål som vi lagt in i backlogen för prioritering i projektet –Kravönskemål gällande GUIt –Frågor

9 9 Ska alltid resultatnoteringar skapas till kurstillfälle? –I totalleveransen ska det finnas funktionalitet för att skapa resultatnotering till flera kurstillfällen och möjlighet att återanvända tidigare skapad resultatnoteringar

10 10 Kommer "enda prov" märkningen finnas i L3? –(dvs märka en modul i L3 att betyg på den ger slutbetyg på kursen) –Företeelsen ska vi kunna hantera men om det heter just ”enda prov” kan vi inte lova. –I resultatleveransen hanterar vi ”enda prov” på samma sätt som i dagens Ladok.

11 11 Motsvarighet till dagens sökning av ”Slutbetyg saknas” –Åtgärdas så funktionaliteten finns i resultatleveransen. –Inte en knapp med ”studenter klara för slutbetyg” utan man får göra några knapptryckningar extra. –Kommer att förbättras till totalleveransen

12 12 Arbetet med användbarhet i Ladok Anders Stenebo

13 13 Processen idag 1.Workshops med användare 2.Underlag till utvecklare 3.Implementation i sprintar 4.Leverans till MIT-miljö 5.JIRA-ärenden från engagerade användare som kommenterar gränssnittet Problem »För lite och långsam återkoppling/dialog Nuvarande process för användarupplevelsen

14 14 Förslag till ny process 1.Underlag till workshops med användare på blogg 2.Genomförande av workshops 3.Resultat från workshops läggs upp på blogg 4.Underlag till team 5.Leverans till MIT-miljö 6.Återkoppla via JIRA om det är buggar Fördelar »Snabbare process när det gäller användbarhet »Kommentarer kommer innan utveckling »Väva ihop workshops, användartester med generella kommentarer på bloggen Uppdaterad process

15 15 Användbarhetsblogg för Ladok –Avgränsningen - Det handlar om effektivitet, flöden och förståelse i gränssnittet –Användarmanualer, prototyper och workshopresultat som man kan gå in och testa samt kommentera –Se planeringsarbetet för gränssnittet när det gäller användartester och workshops –Se förutsättningar och ställningstaganden t ex när det gäller tillgänglighet, tabbordning och snabbkommandon

16 16 Projekttitel »Alla användare har problem med obligatorisk alternativ titel. »1 av 8 får för sig att testa om det är alternativ titel som måste in för att komma vidare. »En användare tror att hen måste godkänna studenten markerad med T [Tillgodoräknande ikonen sic] för att kunna komma vidare. »Någon användare skriver in projekttitel på fel rad. Highlighta markerade rader önskar användaren. »Färre använder sig av Förvalt betyg och Förvalt datum än i föregående uppgift.

17 17 Attestering »Användarna missar den gröna bekräftelserutan. »En användare går konsekvent vid attestering in i Förvalt datum och sätter datumet till dagens datum och klickar därefter på Attestera och undrar varför datumet kommer igen. Flera är på väg att göra samma misstag men avbryter. »Användarna reagerar på att studenterna försvinner vid attestering. »Allt försvinner, läskigt säger en av användarna. »De efterfrågar var de får överblicken då studenterna även försvinner från Mina rapporteringar efter attestering.

18 18 Resultattabellen - Tentamen –Vad händer om man går in på ovanliggande modul till aktivitetstillfällena? –Vad händer om man markerar något på den ovanliggande modulen? –Akt för …, Aktuella för resultat är det samma som antal registrerade på kursen? –En användare har svårt att hitta tooltip för ”Akt för..” (går för snabbt) –Om en modul är obligatorisk eller ej visas inte i listan under "mina rapporteringar"

19 19 Inrapporteringen –Hur hitta saknade uppgifter i en lång lista när det inte går att klarmarkera? –Användaren ser inte feedback meddelandet Relaterat problem är att användaren inte förstår de felmeddelanden som visas –Användaren behöver räkna kryssrutor för att se så hen får med allt som ska rapporteras

20 20 Grafiska uppdateringar –Blå färg på knappar gör dessa lätt att förväxla med annat innehåll –Den blå färgen med samma nyans som t.ex. rubriker i tabeller gör det svårare att uppfatta knapparna som klickbara. –Det gäller t.ex. knapparna för att klarmarkera och skicka för attestering. –Dessutom är färgens nyansskillnad inte tillräckligt stor för att väcka uppmärksamhet när det går att t.ex. klarmarkera. –Tydligare visning att förvald betyg och datum kan väljas. Texten är för grå, knapparna för "osynliga" så att de uppfattades som inaktiva, dvs. man uppfattade inte direkt att man kan använda sig av dem. –Man kan känna sig klar i olika delar av processen. En medrättande lärare som angett sina betyg kan känna sig klar efter att man gjort sina rapporteringar. –Visa tydligt var/i vilken steg i processen användaren befinner sig. Knppen Klarmarkera kunde heta i stället "Till examinator" eller liknande.

21 21 Funktionalitet –Rättningsstöd –Filtrering i rapporteringslistor –Sökfunktionalitet

22 22 Övrig info

23 23 Nästa tillfälle –Annonserades först 17 juni, ändrades till 16. –Måste ändras igen pga av MIT-demo –Jag återkommer!

24 24 Informationsdag den 4 juni –På KI i Solna –Ingen webbsändning –Info har skickats ut i nyhetsbrev/på webb/i Blänkare/som mail

25 25 NUAK 2015 –Den 21-22 september i Uppsala –Anmälan öppnar nästa vecka: det kommer mail med information från både UHR och Konsortiet –Anmälan stänger den 30 juni –OBS! Begränsat med platser: först till kvarn!


Ladda ner ppt "1 Välkommen till dagens e-möte –Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard –Använd funktionen ”Raise hand” om du vill ställa fråga –Eller använd."

Liknande presentationer


Google-annonser