Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LABC – Blödningar och chock

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LABC – Blödningar och chock"— Presentationens avskrift:

1 LABC – Blödningar och chock

2 Läromål Eleven ska kunna redogöra för de olika blodkärlen och vilka typer av blödningar det finns Eleven ska kunna beskriva de åtgärder och behandlingar för de olika blödningarna Eleven ska kunna skilja på chock i dagligt tal och medicinsk chock Eleven ska kunna redogöra för vad cirkulationssvikt är för något, vad som orsakar det och hur man behandlar det

3 Blodets funktion 5 – 6 liter blod hos en vuxen person
Blodet är kroppens transportsystem Transporterar syre, näringsämnen, restprodukter och hormoner i kroppen Viktig funktion i kroppens immunförsvar

4 De blodkärl som leder syrerikt blod från hjärtat ut i kroppen kallas pulsådror eller artärer. De blodkärl som samlar ihop syrefattigt blod ute i kroppen och leder det tillbaka till hjärtat kallas för vener. De minsta blodkärlen kallas kapillärer. Kapillärerna förbinder artärerna med venerna och bildar ett nätverk.

5 Små blödningar Vid en blödning går det hål på kärlväggen så att blodet läcker ut från blodkärlen. Vid en liten sipprande blödning kommer oftast blodet från en kapillär eller en ytlig ven. Kommer blödningen från en pulsåder är den mer sprutande och pulserande. Detta beror på att blodtrycket är mycket högre i pulsådrorna. Vid små blödningar slutar det ganska snart att blöda. Blodet levras då, koagulerar, och om inte hålet i kärlväggen är för stort så pluggas den igen och du slutar att blöda. Små blödningar är ofarliga. Vid en mindre blödning: Det skadade blodkärlet drar ihop sig för att stoppa blödningen Blodplättar klibbar ihop sig för att skapa en propp i hålet I blodplasman bildas ett nät, fibrin

6 Stora Blödningar Stora blödningar kan vara livshotande om de inte stoppas. Får man en yttre blödning syns blodet utanpå kroppen medan en inre blödning oftast är svår att upptäcka. Vid en stor blödning kan det bli för lite blod som cirkulerar i blodkärlen så att syreförsörjningen till vävnaderna inte räcker till. Hjärtat pumpar då runt det kvarvarande blodet snabbare. Om detta inte räcker får man en blödningschock på grund av syrebristen och får hjärnan inte nog med syre blir man medvetslös. En stor blödning som inte stoppas kan leda till: Snabb puls som så småningom blir oregelbunden Gråblek och kallsvettig hud Oro och ångest Snabb och ytlig andning Svimningskänsla Svimningskänslan kan leda till att man tappar medvetandet om man fortsätter att blöda

7 Tre typer av blödning Arteriell blödning (pulsåderblödning)
Uppstår i blodkärl som transporterar syrerikt blod från hjärtat Klarröd Pulserande under högt tryck Venös blödning (blodåderblödning) Uppkommer i kärl där blodet är på återväg till hjärtat Något mörkare röd Jämn hastighet under mindre tryck Kapillär blödning Uppstår i kroppens finaste blodkärl Långsamt sipprande under lågt tryck Alla tre blödningar kan förekomma som både yttre och inre blödningar.

8 Blödarsjuka Hemofili, blödarsjuka
Ärftlig brist på något eller några av de ämnena som behövs för att blodet ska levra sig Vanligare bland män. Beror på det sätt som sjukdomen överförs genom det genetiska anlaget Det är nödvändigt med undersökning om blodet inte levras Vid dessa symptom bör man uppsöka läkare Blöder längre efter småskador Blöder ofta näsblod Lätt för att få blåmärken Har blödningsproblem i släkten Har ovanligt rikliga mensblödningar

9 Behandling Liten blödning – trycker någonting mot såret
Stor blödning – larma och hejda blödningen Undvik kontakt med blodet, t.ex genom en plastpåse. Finns det inget annat att trycka med, använd fingrarna eller knytnäven och tryck direkt i såret Använd halsduk, handduk eller annat tygstycke om inte kompress finns tillgängligt - rullas ihop och trycks mot såret För bättre tryck – använd en sten, en bräda eller något annat hårt mot tyget och linda sedan in med ett bandage eller en halsduk Bind fast tyget och lägg personen som blöder ner med benen placerade högt upp. Blodets cirkulerar lättare i kroppen och kan nå hjärtat och pumpas vidare Den kroppsdel som blöder ska hållas så högt ovanför hjärtat som möjligt Håll personen varm och tillför vatten eftersom det finns risk att personen kräks Skulle det vara nödvändigt med operation är det bra om personen är fastande Om andningen och cirkulationen i kroppen försämras på grund av blödning samlas sura ämnen i blodet som kroppen annars skulle kunna göra sig av med. Detta leder till att Ph-värdet i blodet sänks. Stoppa blödning - film

10 Chock Vanligtvis används ordet chock till att beskriva en omskakande upplevelse. Det kan väcka känslor som upprördhet eller förvåning. Ordet används även för att beskriva ett psykiskt tillstånd som orsakas av en skrämmande händelse eller en stark känsla. Medicinsk chock (cirkulationssvikt) orsakas av att mängden blod i kroppen är för liten för att syreförsörjningen till kroppens olika delar ska bli tillräcklig. Den här typen av chock är livshotande och skall inte förväxlas med den psykiska reaktionen chock.

11 Medicinsk chock Vid en medicinsk chock har blodtrycket och blodflödet sjunkit så mycket att blodet inte längre kan pumpas runt normalt. Då får kroppen inte tillräckligt med syre och näring och tillståndet kan vara livshotande. Orsaken kan vara en trafikolycka, där personen har fått stora blödningar, hjärtsvikt, en svår infektion eller en kraftig allergisk reaktion.

12 Medicinsk chock Medicinsk chock är livshotande och därför är det viktigt att den skadade personen får vård så fort som möjligt Vid en kraftig blödning kan mängden blod som cirkulerar bli så liten att kroppen inte får tillräckligt med syre Även vätskebrist kan leda till att mängden blod som cirkulerar i kroppen blir för liten Man kan exempelvis hamna i medicinsk chock om kroppen förlorar mycket vätska, exempelvis genom: Kraftiga kräkningar eller diarré Vid en svår brännskada, vätskan dunstar då genom huden Att du svettas mycket kraftigt, t.ex. vid en fysisk ansträngning Tarmvred, då passagen genom tarmen hindras och vätska samlas i tarmen

13 Medicinsk chock Råkar man ut för en allvarlig skada kan man hamna i ett chocktillstånd. Det kan vara en svår skada där du både har fått blödningar och skador på vävnad, till exempel benbrott. Vävnaderna ger då ifrån sig ämnen som påverkar kroppen. Blodkärlen drar ihop sig, små blodproppar kan bildas och blodcirkulationen försämras. Framförallt är det cirkulationen i lungorna som försämras. Mindre syre tas upp från luften som vi andas in. Risk för bestående skador Trots snabba insatser går de inte alltid att behandla chock utan att det uppstår komplikationer. Risken finns att syrebristen i kroppen skadar livsviktiga organ så att de på sikt inte fungerar tillräckligt bra. Hjärta, lungor, njurar, lever och tarmar är speciellt utsatta. Om det till exempel bara är njurarna som påverkas kan man klara sig, men man kanske måste få dialys, en slags behandling för att rena blodet, under en kortare eller längre tid. Är det flera organ som inte längre fungerar som de ska är risken stor att skadorna blir mycket allvarliga eller att man avlider.

14 Olika typer av medicinsk chock:
Stora blödningar Svåra skador Att man har förlorat mycket vätska Att hjärtat inte fungerar normalt Svåra infektioner En kraftig allergisk reaktion Möjliga följder: Blodtrycket sjunker och urinproduktionen minskar eller slutar helt. Man blir slö och folk runtomkring kan uppfatta en som förvirrad. Så småningom kan man bli medvetslös. Är det en infektion som är orsaken är huden till en början röd och varm och man har oftast hög feber.

15 Orsaken till medicinsk chock
Det som händer vid en medicinsk chock är att det blir för lite blod i blodkärlen eller att hjärtat inte orkar pumpa runt det blod som finns tillräckligt effektivt. Följden blir att kroppen får för lite syre och näringsämnen. Det innebär också att slaggprodukter från ämnesomsättningen inte kan transporteras bort utan blir kvar ute i kroppen, och gör blodet surare. Hjärna, lever, njurar och andra viktiga organ kan då inte fungera normalt. Kan leda till att celler och vävnader dör.

16 Symptom vid medicinsk chock:
Pulsen blir snabb och svag Huden blir gråblek och kallsvettig Naglarna och läpparna blir blåaktiga Andningen blir snabb och ytlig Man blir orolig och rastlös Man blir törstig

17 Vad händer i kroppen? Vid en medicinsk chock går pulsen upp p.g.a att hjärtat försöker att kompensera förlusten av blod genom att pumpa runt den minskade mängden blod snabbare. De delar som är mest beroende av syre- och näringstillförsel får mer blod, framförallt hjärna och hjärta. Hud och muskelatur får istället mindre av blodet, därför blir händer och fötter kalla. Dessutom kan andningen bli häftigare, ämnesomsättningen påverkas och urinproduktionen minska och efter ett tag sjunker blodtrycket. Om kroppen, med hjälp av dessa omställningar, inte lyckas att kompensera blödningen hamnar man i chock och blir medvetslös.

18 Behandling av medicinsk chock
Om någon drabbad av en medicinsk chock, försök att göra så mycket som möjligt i väntan på ambulans. Om personen inte andas eller har puls så är det viktigt att påbörja HLR. Den som drabbats av chock bör ha det lugnt runt omkring sig och få något varmt runt och under sig. Personen får inte äta eller dricka och bör alltid ha någon i närheten. Är personen medvetslös ska man lägga personen i stabilt sidoläge. Är denna vid medvetande läggs personen på rygg med benen högt. Får du eller någon annan i din närhet en medicinsk chock så ring 112!


Ladda ner ppt "LABC – Blödningar och chock"

Liknande presentationer


Google-annonser