Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.abakusen.se. Kort om abakusens historia Grundläggande taluppfattning – vad är det? Abakusens fördelar i undervisningen Liten grundkurs kring abakusräkning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.abakusen.se. Kort om abakusens historia Grundläggande taluppfattning – vad är det? Abakusens fördelar i undervisningen Liten grundkurs kring abakusräkning."— Presentationens avskrift:

1 www.abakusen.se

2 Kort om abakusens historia Grundläggande taluppfattning – vad är det? Abakusens fördelar i undervisningen Liten grundkurs kring abakusräkning Finn din matteglädje – läromedel för abakus Mental abakus med hjälp av appen Mental Abacus Expert www.abakusen.se

3 ” Om du vill lyckas föra en människa mot ett bestämt mål, måste du först finna henne där hon är och börja just där Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälpa andra. För att hjälpa någon, måste jag verkligen förstå mer än vad den andre gör, men först och främst måste jag förstå, vad han förstår Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer.” del av dikten ”Till eftertanke - Sören Kirkegaard

4 grundläggande taluppfattning Kardinal-principen Grundtalens uppdelning Symbolfunktion Subitisering Positionssystem

5 1

6

7 2

8

9 grundläggande taluppfattning Kardinal-principen Grundtalens uppdelning ex 2+2 och 1+3 = 4 Symbolfunktion Subitisering Positionssystem

10

11

12

13

14

15

16 Några fördelar med att räkna på abakus Du aktiverar många sinnen – du känner, du ser, du hör Du använder traditionellt ”icke-matematiska” delar av hjärnan. ” Traditionellt” används mest vänster hjärnhalva, (vänster tinningslob). I abakusräkning använder du också områden i höger hjärnhalva. Du arbetar alltid från vänster till höger, dvs ingen språklig/spatial konflikt som vid algoritmräkning.

17 Du betraktar alltid siffra och platsvärde samtidigt! Enhetsomvandlingar går lättare. Det odelade femtalet Överspridningseffekter på arbetsminne, visualiseringsförmåga, koncentration (mer info på www.dyslexi.eu)

18

19 Enkel addition N ä r du anv ä nder en abakus f ö r att l ö sa problem i addition och subtraktion ä r processen oftast ganska enkel och l ä tt att f ö rst å. Som i talet h ä r. Skjut upp 3 ” enkulor ”. Skjut upp 1 kula till. L ä s av: 4. Prova f ö ljande tal: 2+2, 1+3, 3+2, 2+3 Grundläggande abakusteknik Den ”traditionella” abakusen har 13 ”spalter” med två överkulor och fem underkulor. För nybörjaren är det enklast att använda spalten längst till höger som ental. Således är de fem nedersta kulorna längst till höger ental. Varje överkula är värd fem underkulor. Således är överkulorna längst till höger värda 5 ental. Talet som ligger längst till höger är alltså tre ental och en”femma”, alltså ”8”. I nästa spalt till vänster ligger just nu två 10 tal, således ”20”. Överkulorna i denna spalt är värda 50. I den tredje spalten ligger ett hundratal, alltså 100. Överkulorna i denna spalt är värda 500. Just nu ligger talet ”128”. Det består av en ”hundring”, två ”tior”, en ”femma” och tre ”enkronor”. Enkel addition När du använder en abakus för att lösa problem i addition och subtraktion är processen oftast ganska enkel och lätt att förstå. Som i talet här. Skjut upp 3 ”enkulor”. Skjut upp 1 kula till. Läs av: 4. Prova följande tal: 2+2, 1+3, 3+2, 2+3 Enkel subtraktion 4-1=3 Skjut upp 4 underkulor. Dra ner 1. Pröva följande: 4-3, 3-2, 4-2, 4-1 3 13 + 4= Räkna: a/ 2+2 b/ 1+3

20 143-= Enkel subtraktion 4-1=3 Skjut upp 4 underkulor. Dra ner 1. Räkna: a/ 4-3 b/ 3-2

21 Addition med växling till 5 3+ 2=5 löser du så här: Lägg upp 3 underkulor på entalsraden. Lägg upp 2 kulor till. Du har nu 5 ”enkronor” som du växlar till en överkula (som är värd 5). Gör följande uppgifter: 1+4, 2+3, 3+2, 4+1. Prata högt till dig själv när du växlar. Säg: ”Jag växlar fem enkronor till en femma.” 235+= Växla till en 5- kula Räkna: a/ 3+2 b/ 1+4 c/ 2+3d/ 4+1 e/ 2+2+1

22 Subtraktion med ”baklängesväxling” från 5 5-2=3 Kan du lösa så här: Lägg upp en överkula (5). Säg: ”Jag baklängesväxlar en femma till fem enkronor.” Ta nu bort 2 underkulor från de fem och läs av: ”3”. 53-=2 Räkna a/5-1=b/ 5-2=c/ 5-3=d/ 5-4=

23 a/3+2-4+6= b/ 5+3+1-7= c/1+2+2+4= d/ 5-3+1+5=

24 7+3 Säg till dig själv: ”Jag växlar fem enkronor till en femma Säg till dig själv: ”Jag växlar två femmor till en tia”. Svar:10 Addition: talet 10 med växling a/ 1+9=b/ 2+8=c/ 3+7=d/ 4+6= Räkna –växla – säg till dig själv vad du gör: ”Jag växlar en krona till..

25 Subtraktion: talet 10 med baklängesväxling Säg till dig själv: ”Jag baklängesväxlar 1 tia till 2 femmor Säg till dig själv: ”Jag baklängesväxlar 1 femma till 5 enkronor.” Ta bort 3 ”enkronor”. Svar: 7 Talet 10-3 e/ 10-5=f/ 10-6=g/ 10-7=h/ 10-8= Räkna –baklängesväxla – säg till dig själv vad du gör: ”Jag baklänges växlar en tia till……osv

26 Vi räknar tillsammans: a/ 2+3+1+4=10 b/ 4+6-3+2=9 c/ 8+2-7+4=7 d/ 19-4+5-3=17 e/ 215+225-114+23=357

27 Avläsning av talbilder på abakus Snabbt avläsa tal i sifferform och lägga på abakus Läraren säger talserier (additioner och subtraktioner) eleverna lägger och skriver svar i sifferform. Mental abakus – läraren säger tal (additioner och subtraktioner) eleverna lägger på en ”visualiserad” abakus. Mental abakus- Flytta in kulorna i huvudet

28 mera info och webkurs på www.abakusen.se

29 Lägg upp talet 7.Lägg upp 1 tiokula. Du skulle lägga till 3. Du har alltså lagt till 7 för mycket. Ta bort detta. Svar:10 Talet 7+3 Addition: talet 10 med hjälp av komplementära tal (”tiokompisar”1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 5/5 ) a/ 1+9=b/ 2+8=c/ 3+7=d/ 4+6= e/ 9+1=f/ 8+2=g/ 7+3=h/ 6+4= Räkna –baklängesväxla – säg till dig själv vad du gör:

30 Subtraktion: talet 10 med hjälp av komplementära tal Lägg upp 1 tiokula. Du skulle ta bort 3. Du har alltså tagit bort 7 för mycket. Lägg till 7. Svar:7 Talet 10-3 a/ 10-9=b/ 10-8=c/ 10-7=d/ 10-6= e/ 10-1=f/ 10-2=g/ 10-3=h/ 10-4= Räkna – säg till dig själv vad du gör:

31 2+3=1+4=3+2=4+1= 1+4=2+3=4+1=3+2= Räkna med hjälp av komplementära tal till 5: 2/3 och 4/1 a/ 2+3 (lägg upp ”2” sänk ”5” och ta bort ”3”)=5 b/ 1+4(lägg upp ”1” sänk ”5” och ta bort ”4”)=5 c/ 3+2 (lägg upp ”3” sänk ”5” och ta bort ”2”)=5 d/ 4+1(lägg upp ”4” sänk ”5” och ta bort ”1”)=5 Komplementära tal till 5: 2/3 och 4/1 – en ”tanklös” process - addition

32 Komplementära tal till 5: 2/3 och 4/1 – en ”tanklös” process - subtraktion e/ 5-1(sänk ”5”, ta bort femman och lägg upp 4 ental” = 4 f/ 5-2 (sänk ”5”, ta bort femman och lägg upp 3 ental” = 3 g/ 5-3 (sänk ”5”, ta bort femman och lägg upp 2 ental” = 2 h/ 5-4(sänk ”5”, ta bort femman och lägg upp 1 ental” = 1 5-3=5-4=5-2=5-1= 5-4=5-3=5-1=5-2= Räkna med hjälp av komplementära tal till 5: 2/3 och 4/1 Räkna uppgift 7 a – t (på de tre sista sidorna i kompendiet) Räkna uppgift 9-12 (på de tre sista sidorna i kompendiet)

33

34 Grundkurs – addition och subtraktion. Tydliga illustrationer, noggrann stegring + film Kursdel med matematiska prefix (deci,centi etc) samt enhetsomvandling.addition och subtraktionmatematiska prefix (deci,centi etc) samt enhetsomvandling. Kursdel med multiplikation och divisionmultiplikation och division 54 korta instruktionsfilmer för varje steg i kursen. Elevarbetsblad till varje delmoment. Metodiska anvisningar för läraren bl.a. kring ”mental abakus”

35 Finn din matteglädje! (1) Addition och subtraktion talområdet 1-4 Copyright – Lindblå Läs & Skrivutveckling AB Addition och subtraktion talet 5 med växling Addition och subtraktion talet 5 - Komplementära tal Addition och subtraktion talområdet 1-9 med växling Addition och subtraktion talet 10 med växling Addition och subtraktion talet 10 - Komplementära tal Addition och subtraktion talområdet 1 -20 Addition och subtraktion talområdet 1 -30 Addition och subtraktion talområdet 1 -50 Addition och subtraktion talområdet 1 -100 Addition och subtraktion talområdet 1 -1000 Addition och subtraktion talomrdet 1 -10 000 Moment: grundläggande taluppfattning, positionssystem, subitisering, förståelse för mängder samt addition och subtraktion, de tio första grundtalens uppdelning, additions och subtraktionstabeller, 5 och 10 kompisar, samband mellan subtraktion och addition, mental abakus = visualiseringsförmåga, arbetsminne samt central exekutiv funktion

36 Steg 2 – längd-, volym- och viktenheter/prefix/decimaltal meter decimeter gram millimeter (dekameter, hektometer) kilometer liter centimeter mil deciliter centiliter milliliter hektogram Moment: kropps- och rumsuppfattning, skattning, positionssystemet kopplat till matematiska prefix, omvandlingar, decimaltal kilogram

37 Steg 3 multiplikation/division Grundläggande förståelse för multiplikation/divison Tabeller 2-5 som mönster Multiplikation med ensiffrig multiplikator 2-5 Multiplikation med ensiffrig multiplikator 6-9 Kort division med tvåsiffrig täljare Tabeller 2-5 som upprepad addition (division som upprepad subtraktion) Multiplikation med tvåsiffrig multiplikator Kort division med tresiffrig täljare och rest Division – kvot med decimal Moment: förståelse för räknesätten samt sambandet multiplikation/division. Visuella tabeller/mönster, multiplikation som upprepad addition, division som upprepad subtraktion, huvudräkningsstrategier, mental abakus = visualiseringsförmåga, arbetsminne samt central exekutiv funktion www.dyslexi.eu


Ladda ner ppt "Www.abakusen.se. Kort om abakusens historia Grundläggande taluppfattning – vad är det? Abakusens fördelar i undervisningen Liten grundkurs kring abakusräkning."

Liknande presentationer


Google-annonser