Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrarmöte SAIF P99 18/2-2010 Agenda 1. Organisation P99, 2010 2. Säsongsplanering 2010 3. Uppgifter föräldrar 2010- fördelning av uppgifter (SAIF-dag,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrarmöte SAIF P99 18/2-2010 Agenda 1. Organisation P99, 2010 2. Säsongsplanering 2010 3. Uppgifter föräldrar 2010- fördelning av uppgifter (SAIF-dag,"— Presentationens avskrift:

1 Föräldrarmöte SAIF P99 18/2-2010 Agenda 1. Organisation P99, 2010 2. Säsongsplanering 2010 3. Uppgifter föräldrar 2010- fördelning av uppgifter (SAIF-dag, SAIF cup, Graneberg, Kiosk etc.) 4. Föräldraråd (t.ex. för sociala aktiviteter) 5. Lagkassan och aktiviteter för att stärka den 6. Övrigt, utrustning m.m. 7. Information om utvecklingslaget (M. Bejmyr) Bild 1 2015-10-01

2 Organisation P99, 2010 Tränare: Tobias Andersson, Göran Abrahamsson, Magnus Ejerblad, Thommy Fredriksson, Tomas Gustafsson, Marcus Börling Admin/hemside ansvarig: Jan Holmlund Material:Juppe Carlsson Målvaktstränare: Juppe Carlsson Matcoacher Lag Svart:Tobias Andersson, Göran Abrahamsson Matchcoacher Lag Grön:Tomas Gustafsson, Thommy Fredriksson SAIF-Cup ansvarig:Per Otterstedt (anmälde sig på mötet) SAIF-dagen ansvarigTorgny Nilsson (anmälde sig på mötet) Granebergsansvarig:Elisabeth Graf (anmälde sig på mötet) FöräldrargruppVakant (vi behöver 3-4 frivilliga!) Bild 2 2015-10-01

3 Säsongsplanering P99, 2010 2 lag, Lag Svart, Lag Grönt i 7-manna P99 serie (ej geografiskt uppdelat, ny indelning för 2010) 2 träningar i veckan (tisd-torsd om vi får välja) Träningsmatcher april Cuper (preliminärt): 12-14 mars (alt 6 mars), Cykelstället Cup (1 lag i P99, U-laget i P98), Diös 24 april Nelins Cup), 2 lag, Ekeby 1-4 juli, Globall Cup Enköping, 2 lag, övernattning torsd-sön, kostnad 600 kr/barn 14-15 augusti (alt 21-22/8), SAIF cupen 2-3 oktober, Park-cupen Bild 3 2015-10-01

4 Föräldraruppgifter SAIF-Cup ansvarig: Per Otterstedt SAIF-dagen ansvarig Torgny Nilsson Granebergsansvarig: Elisabeth Graf Föräldrargrupp (vi behöver 3-4 frivilliga!) Bild 4 2015-10-01

5 Lagkassan Lagkassan är 868 kr. Behövs stärkas för cupavgifter etc Förslag på aktiviteter för att stärka den: parkering SM-final bandy? Klubbkortet New Body- fsg underkläder Lotter, kakor etc? Bild 5 2015-10-01

6 Lagkassan Lagkassan är 868 kr. Behövs stärkas för cupavgifter etc Förslag på aktiviteter för att stärka den: parkering SM-final bandy? Klubbkortet New Body- fsg underkläder Lotter, kakor etc? Bild 6 2015-10-01

7 Övrigt, Utrustning etc Utrustning Stanno vald som leverantör av alla fotbollskläder. Overaller etc köps genom Sunnersta sport – enhetlig sort Shorts? Skor Övrig t Kost – godis, läsk o chipsförbud i samband med match, träning o cup Fokusering under träning Träningstider mars-april övrigt Bild 7 2015-10-01

8 Utecklingsgruppen Agenda Bakgrund Filosofi Övergripande plan bilaga Genomgång av de olika delmomenten Tidsplan – organisation/ansvariga Nästa steg - implementering Bild 8 2015-10-01

9 Bakgrund Under 2009 har tongivande delar av 2 lag med ledare försvunnit till Sirius Klubben har känt oro hur kontinuiteten skall säkerställas Ett möte med ledare/tränare mellan P01-P97 genomfördes med syfte att hitta en gemensam struktur för att säkerställa kontinuitet inom de yngre pojklagen Ett förslag presenterades som alla ledare var eniga om att gå vidare till sektionsstyrelsen MB o SH fick uppdraget att arbeta fram mer struktur o detaljer Bild 9 2015-10-01

10 Filosofi av implementeringen samt strategi Ödmjukhet Flexibilitet Samarbete och kompromiss Öppenhet Allt fixar sig inte på än gång Aktivt styrelse arbete Ledar råd – representanter från styrelse o lag samt förälder Bild 10 2015-10-01

11 Sportslig målsättning och ambitioner inom SAIF fotboll Alla skall få vara med och spela bredd fotboll med bra värdegrunder SAIF skall vara en ledande förening inom Upplands ungdomsverksamhet SAIF skall även erbjuda de som vill satsa på fotboll skall få göra det efter SAIFs resurser Därefter skall SAIF samarbeta med föreningar som skall motsvara den enskilde individens behov samt SAIFs strategier och strukturer –dock efter tydliga samarbetsavtal mellan olika föreningar Grunden är SAIF nuvarande policy Bild 11 2015-10-01

12 01 Utvecklingsmöjligheter/ matchning Bild 12 2015-10-01 P00P99P98P97 Ca 5 st. på träning. Mixlag i 99:serien UTVECKLINGSGRUPP CA XX SPELARE (egen tränare) LAG I SERIESPEL NIOMANNA LAG I SRIESPEL ELVA MANNA ”Try out” alt. SAIF a-lag/ seniorverksamhet Ca.? st. på träning. Mixlag i 00:serien Ledarråd

13 Mål o Syfte Att säkerställa att utvecklings lag och övriga lag uppfyller den strategin som är satt Ledar rådet skall arbeta med operativa frågor som säkerställer SAIFs målsättningar Ledar rådet säkerställer samarbetet mellan de olika lagen samt utvecklings laget Upprättar,initierar och genomför de kriterier som fastslås av fotbollssektionen Upprättar gem plan (träningar,matcher,cuper,lag indelningar,lag,) som skall utmynna i att kontinuitet säkerställs för föreningen och den enskilde spelaren – varje lag utformar sin plan som integreras i SAIFs helhet Säkerställer bla ledarutbildning ihop med sektions styrelse Bild 13 2015-10-01

14 P 01-P98 Alla lag består med egen träning och matchning ”Som idag” ”Egen struktur som innefattar och leder till SAIFs helheten” Spelare integreras mellan lagen efter spelarrådets principer Bild 14 2015-10-01

15 Utvecklingslag 98-99(00) Mål o Syfte – varför ett utvecklingslag Målgrupp Träning Match Trupp Uttagningskriterier Ledare Samverkan mellan lagen OBS- vi måste klä detta mkt mer, prel klart till den 30/10 Bild 15 2015-10-01

16 Utvecklingslag 98-99(00) forts Mål o Syfte – varför ett utvecklingslag Att erbjuda och ge möjlighet till de som vill satsa mer på fotboll inom Sunnersta i lämplig ålder Att ta tillvara på de talanger som finns inom SAIF för att säker ställa kontinuitet inom föreningen Det är inte en elit satsning utan en naturlig del av utvecklingen inom ungdomsverksamhet för Upplands fotboll Bild 16 2015-10-01

17 Utvecklingslag 98-99(00) forts Målgrupp I 1:hand spelare från P98-P99 och fåtal P00 De som vill träna 1 gång mer i veckan och spela 1 match mer i veckan Enstaka spelare från P 97 får deltaga vid ev tillfällen Bild 17 2015-10-01

18 Utvecklingslag 98-99(00) forts Träningen bedrivs av de utvalda ledarna 1-2 ggr i veckan ( minst 1 ggr i veckan med sitt lag,dvs 2 tider i veckan Max ca 22-25 st ? Viktigt att påpeka att alla utgår från sitt lag o åldersgrupp Möjlighet för samtliga att få chans att träna – strukturerad rotation mellan spelarna Tränare från P00 o P01 uppmanas att hjälpa till för att öka samsyn/kompetens/förenings o ledargemenskap Bild 18 2015-10-01

19 Utvecklingslag 98-99(00) forts Matcher o 2 lag 11 – manna laget spelar i 97 års åldersgrupp 9 – manna laget spelar i 98 årsåldersgrupp Uttagnings kriterier/bedömning (Staffan, här måste du hjälpa mig) Hur hanteras detta mot det övriga lagen ” Motto ” – 1 match i veckan med bas laget – får inte utarma det egna laget Bild 19 2015-10-01

20 Kommande kriterier ??? Subjektiv bedömning av barnen? Nivågrupperad träning/matchning/laguttagning kommer att bedrivas med fokus på P99/P98 (P00) vilket kommer att innebära subjektiv bedömning av barnen Vi måste dock vara överens om att detta ska ske med sunt förnuft och att det bör ”roteras” mellan de olika deltagarna för att undvika att det bildas ”lag i laget” –Kommunikation mellan barn/föräldrar/ledare måste vara tydlig o enhetlig – Dock måste vi följa, vara delaktiga, föregångare beträffande utvecklingen av Upplands Fotbolls verksamhet för att säkerställa föreningens verksamhet – Viktigt att föreningen säkerställer spelares och tränares behov Kriterier i detalj ? speca ” Specialträning för de som vill mer men inte hänger med”= ” Fotboll för alla”- hur löser vi det? Ytterst ansvariga för subjektiv bedömning är ledarråd samt tränare/förälder inom det egna laget. Beslut fattas ihop med föräldrar och ledarråd som sista instans Bild 20 2015-10-01

21 Förslag på organisation/bemanning ”Bas lagen” dvs nuvarande lag : Varje lag utser sin egen organisation – som bör harmonisera med föreningens helhet Ledar råd: Mats Bejmyr sammankallande/styrelse medlem/ansvarig P01- Tobias Brandin Ordf SAIF/Ledare P00 –Magnus Eijerblad P99- Christian Boltron P98- Patrik Malmberg P97 samt Staffan Hennig TF ansvarig för utvecklings laget och Juppe Carlsson förälder Utvecklings lag: Ansvarig tränare tillsvidare : Staffan Hennig, Hjälp tränare Christian B, Magnus E,Gert A samt extra resurser från olika lag Bild 21 2015-10-01

22 Tidsplan ”Officiellt” beslut att gå vidare 30/10 Nov/Dec – ledar rådet fastställer /spelartrupper/”lagindelningar ”detaljer/kriterier inför2010 Anmälan av antal lag – jan/feb Implementering Bild 22 2015-10-01


Ladda ner ppt "Föräldrarmöte SAIF P99 18/2-2010 Agenda 1. Organisation P99, 2010 2. Säsongsplanering 2010 3. Uppgifter föräldrar 2010- fördelning av uppgifter (SAIF-dag,"

Liknande presentationer


Google-annonser