Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel

2 Ester Mosessons gym GY2 (Andel 4) KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013

3 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Ester Mosessons gym GY2 (Andel 4)

4 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till höger om staplarna redovisas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Ester Mosessons gym GY2 (Andel 4)

5 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel

6 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande

7 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel Skolmiljö

8 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel Kunskap och lärande

9 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel Kunskap och lärande

10 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel Bemötande

11 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel Övriga frågor


Ladda ner ppt "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Ester Mosessons gymnasium - Restaurang och livsmedel."

Liknande presentationer


Google-annonser