Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Optik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Optik."— Presentationens avskrift:

1 Optik

2 Duh.. Hur skulle vi annars kunna se solen?
Vad är ljus? Ljus är en vågrörelse. Men till skillnad från ljud behövs ingen materia för att ljuset ska ta sig fram. Duh.. Hur skulle vi annars kunna se solen?

3 Fotoner Fotoner är partiklar som skickas ut från atomer.
Dessa rör sig i vågor.

4 Färger Ljusets färg beror på vilken våglängd fotonerna rör sig i.
Korta våglängder  blått ljus Långa våglängder  rött ljus

5 UV och IR Ljus som är för kortvågigt för att kunna uppfattas av våra ögon kallas ultraviolett ljus. Ljus som är för långvågigt för våra ögon är då infrarött ljus. Det ni ser på bilden är inte UV-ljus, det ni inte kan se skulle kunna vara UV-ljus.

6 Reflektion Ljus reflekteras, dvs studsar mot olika föremål.
Vi kan alltså se föremål tack vare att en ljuskälla skapar ljus som reflekteras på föremålen och sedan når våra ögon. Tur är väl det, annars skulle vi inte kunna se något förutom själva ljuskällan.

7 Spegelbilder Vissa ytor reflekterar allt ljus, då kan man se en spegelbild.

8 Hur reflekteras ljus? Jo så här då… Härifrån kommer en ljusstråle…
… och reflekteras mot spegeln åt det här hållet. Spegel sedd från sidan.

9 Om man ritar en streckad linje som är vinkelrät mot spegeln, precis där ljusstrålen träffar spegeln, kan man se en intressant sak: Vinkeln mellan den infallande strålen och den streckade linjen… … är lika stor som vinkeln mellan den streckade linjen och den reflekterade strålen

10 Infallsvinkeln = Reflektionsvinkeln I = R
Vinkeln mellan den infallande strålen och den streckade linjen… … är lika stor som vinkeln mellan den streckade linjen och den reflekterade strålen Infallsvinkeln = Reflektionsvinkeln I = R

11 Ljuset bryts… … när det går från ett medium till ett annat.
Exempel på olika medier är luft, vatten, glas och annat som ljuset kan gå igenom. Här går ljuset från luft till vatten.

12 Vatten är ett tätare medium än luft.
Man kan dra en linje som är vinkelrät mot den yta där ljuset bryts. Denna linje kallas för ”normalen”. Vatten är ett tätare medium än luft. När en ljusstråle går från ett tunnare till ett tätare medium, bryts ljusstrålen mot normalen.

13 När vi ser föremål som befinner sig i ett annat medium än det vi är i, så ser det lite märkligt ut. Det beror på ljusets brytning.

14 Linser används för att bryta ljuset på ett önskvärt sätt.
Detta är en konvex lins  Det finns olika typer av linser. Om man skickar parallella ljusstrålar mot dessa linser så händer detta  Detta är en konkav lins 

15 Linser Finns i våra ögon för att vi ska kunna se utan att det vi tittar på blir suddigt. Avståndet mellan linsen och näthinnan måste stämma perfekt så fokus hamnar precis på näthinnan (den del av ögat som tar emot ljuset).

16 Andra sätt är linser och laserkirurgi.
Om fokus inte hamnar på näthinnan så kan vi korrigera detta med hjälp av t.ex. glasögon. Andra sätt är linser och laserkirurgi. John Lennon

17 Besvara dessa frågor: Vad är ljus?
Vad är det som påverkar ljusets färg? Varför kan vi se olika saker? Beskriv hur ljusstrålar reflekteras! Beskriv hur ljusstrålar bryts! Rita en konvex lins och vad som händer med parallella strålar som passerar linsen! Gör samma med en konkav lins! Beskriv (t.ex. med en bild) hur ögats lins hjälper oss att se!

18 Ta reda på följande: Avbilden av det vi tittar på hamnar på våran näthinna upp-och-ner. Detsamma händer i en kamera. Rita en bild som visar varför det blir så. (Rita några ljusstrålars väg).


Ladda ner ppt "Optik."

Liknande presentationer


Google-annonser