Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OOP&M - teori1 OOP&M del III– Föreläsning 3 vecka 6 Kontrollkomponenter (Components) Som Applets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OOP&M - teori1 OOP&M del III– Föreläsning 3 vecka 6 Kontrollkomponenter (Components) Som Applets."— Presentationens avskrift:

1 OOP&M - teori1 OOP&M del III– Föreläsning 3 vecka 6 Kontrollkomponenter (Components) Som Applets

2 OOP&M - teori2 GUI Består av: Containers – Behållare tex: JFrame, JApplet, JWindow, LayoutManagers – Bestämmer hur layouten byggs upp tex: GridLayout, BorderLayout. Kontrollkomponenter – tex: JButton, JCheckBox, JOptionPane Händelselyssnare och Händelsehanterare– Kopplas till de olika kontrollkomponenter för att ge önskat resultat.

3 OOP&M - teori3 GUI-Struktur Vi låter två filer bära strukturen för GUI-Applicationen Funktionaliteten placeras i klassen Application Användargränsittet placeras i klassen GUI dessutom har vi en tredje fil där vår mainmetod placeras och som startar applikationen. Förutom ovanstående filer kan det finnas ett flertal andra klasser som bygger upp applikationen och användargränssnittet

4 OOP&M - teori4 GUI Containers ett urval JFrame – grundbehållre för en applikation. Ett fönster med ram och titel. Kan ha en menyrad. Huvudkomponent i applikation deklareras: JFrame myFrame; skapas: myFrame = new JFrame(); För att får en referens till Jframe för att kunna sätta Layout måste metoden getContentPane() anropas till exempel: Container c = myFrame.getContentPane(); därefter kan man sätta layout på c (JFrame) och lägga till knappar mm. JPanel en osynlig behållare. Används som del i frame för att visa bilder eller placera ut knappar (Applet är subklass till JPanel). deklareras: JPanel myPanel: skapas: myPanel = new JPanel();

5 OOP&M - teori5 GUI LayoutManagers ett urval BorderLayout innehåller 5 områden( NORTH, SOUTH, WEST, EAST, CENTER) Bra grundlayout GridLayout (ett rutnät av rader och kolumner) Flowlayout (Kontrollkomponenterna läggs till efterhand bara för knappar) Layouter kan appliceras på Containers/Behållare som JFrame, JPanel mfl

6 OOP&M - teori6 GUI-Struktur-Applet Vi låter tre filer bära strukturen för Applet Funktionaliteten placeras i klassen Application Användargränsittet placeras i klassen Applet. Klassen Applet utvidgar JApplet överskuggar void metoden init som anropas då appleten laddas. Vi har en html fil som refererar och bakar in appleten i Appletfilen. Förutom ovanstående filer kan det finnas ett flertal andra klasser som bygger upp appleten och applicationen.

7 OOP&M - teori7 GUI-Struktur-Applet Exempel på metoder i JApplet man kan göra override (överskugga) på init() anropas då appletten laddas första gången. Överskuggas alltid. start() anropas då appleten blir synlig efter att ha varit dold. Överskuggas om man till exempel vill ha en animering igång. stop() anropas då appletten döljs kan spara systemresurser tillsammans med start(). destroy() anropas då appletten tas bort ur sidan. Används om man vill städa.

8 OOP&M - teori8 GUI-Icons Användningsområde: På knappar och JLabels mm Skapas: Icon myIcon; myIcon = new ImageIcon(” "); Iconer kan vara jpg eller gif. Ofta använda metoder: setIcon setRolloverIcon mfl

9 OOP&M - teori9 GUI-Buttons Användningsområde: När man skall välja mellan ett fåtal alternativ Skapas: JButton myButton = new JButton( ); Ofta använda metoder: getText (För att avgöra vilken knapp som tryckts ner) setText getLabel (För att avgöra vilken knapp som tryckts ner) setLabel mfl

10 OOP&M - teori10 GUI-CheckBoxes -RadioButtons Används för att välja bland ett fåtal alternativ. Antingen som kryssrutor (CheckBoxes) eller knappar (RadioButtons). Bägge kan läggas till en ButtonGroup för att koppla dem till varandra så inte mer än en kan väljas. JCheckBox myButton = new JCheckBox( ); JRadioButton myButton = new JRadioButton( ); Vanliga Metoder: isSelected

11 OOP&M - teori11 GUI-ListBoxes-ComboBox ComboBox är en droppdownmeny där man kan välja ett alternativ. Passar när man har upp till ca 20 alternativ ListBoxes är en ruta där alla alternativ visas och man kan välja ett eller flera. Kan göras Scrollbar. Lämplig för många alternativ (obs swing event modell). JListBox myList = new JListBox( ); JComboBox myCombo = new JComboBox( ); vanliga metoder JComboBox getSelectedItem JListBox getSelectedValue getSelectedValues

12 OOP&M - teori12 GUI-TextFields TextArea JTextField är för text som består av en rad JTextArea för text över flera rader JTextArea(String text, int rows, int columns) JTextField(String text,int columns) metoder getText setText För TextArea append

13 OOP&M - teori13 GUI-JScrollPane och Border Border Border lägger en ram runt en komponent. Exempel på Borders (LineBorder, TitledBorder, MatteBorder mfl) Border sätts med setBorder för alla komponenter (Subklasser till JComponent) ScrollPane ScrollPane ger en komponent scroll-möjligheter myScrollPane =new JScrollPane(Component tex TextArea)

14 OOP&M - teori14 ?


Ladda ner ppt "OOP&M - teori1 OOP&M del III– Föreläsning 3 vecka 6 Kontrollkomponenter (Components) Som Applets."

Liknande presentationer


Google-annonser