Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OOP&M - teori1 OOP&M del II– Föreläsning 5 vecka 50 OBJEKT Substantiv i singularis stavat med stor bokstav till exempel Human Dog Account Circle Book String.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OOP&M - teori1 OOP&M del II– Föreläsning 5 vecka 50 OBJEKT Substantiv i singularis stavat med stor bokstav till exempel Human Dog Account Circle Book String."— Presentationens avskrift:

1 OOP&M - teori1 OOP&M del II– Föreläsning 5 vecka 50 OBJEKT Substantiv i singularis stavat med stor bokstav till exempel Human Dog Account Circle Book String JOptionPane

2 OOP&M - teori2 Objekt OBJEKT Substantiv i singularis stavat med stor bokstav till exempel Human Dog Account Circle Book String JOptionPane

3 OOP&M - teori3 Objekt Kalle är en Människa som har ett födelseår och har ett namn och har en far och har en mor och har en skostorlek. public class Human{ int born; String name = ”okänt”; int shoeSize; Human mother; Human father; }

4 OOP&M - teori4 UML (Unified Modeling Language) Grundnotation för en klass Klassnamn variabler konstruktorer metoder

5 OOP&M - teori5 UML (Association) Associationsstruktur Relation mellan två olika typer av objekt BilPerson 0..* 1..* En relation mellan två klasser som modellerar ett ägarskap- Relationen utläses som: -En bil har 1 eller flera ägare. -En person äger 0 eller flera bilar.

6 OOP&M - teori6 Aggregatstruktur Starkare koppling än en association. Objekten är fundamentala beståndsdelar i en större helhet. UML (Aggregat) Bil Kaross MotorHjul KamaxelCylinder 1111 1 4..* 1111 1 1..* 1 2..*

7 OOP&M - teori7 Ärvning Används vid relationer av typen är en/ett ! exempel: en människa är ett däggdjur. en hund är ett däggdjur. en tax är en hund. en hund är ett däggdjur osv

8 OOP&M - teori8 Ärvning exempel: class Vehicle{ private String licenseNbr; private double FuelC; private Person owner; } class PassengerVehicle extends Vehicle{ private int maxPass; } class Car extends PassengerVehicle{ private boolean towingHook; } class Bus extends PassengerVehicle{ private boolean toilet; }

9 OOP&M - teori9 Ärvning Car, Bus är direkta subklasser/delklasser till PassengerVehicle PassengerVehicle är direkt subklass till Vehicle Vehicle är superklass till passengerVehicle

10 OOP&M - teori10 Ärvning En subklass utvidgar(extends) sin superklass. Man skapar ofta bara objekt på lägsta nivå i klassträdet

11 OOP&M - teori11 Fördelar med Ärvning Beskrivningen liknar det verkliga systemet. Gemensamma attribut och metoder samlas på ett ställe och ärvs nedåt (De är dock inte tillgängliga om de är deklarerade private i superklassen)

12 OOP&M - teori12 Skydd private: Endast tillgängligt inom klassen public: Generellt tillgänglig protected: Tillgänglig inom klassen och i alla subklasser

13 OOP&M - teori13 Konstruktor vid ärvning Superklassens konstruktor anropas först i subklassens konstruktor med: super(eventuella parametrar); Detta initierar eventuella parametrar i superklassen.

14 OOP&M - teori14 This och Super this: Refererar till aktuellt objekt super: refererar till superklassen.

15 OOP&M - teori15 Arv Vid ärvning beskriver en generell klass (superklassen) egenskaper gemensamma för en grupp specialiserade klasser (subklasser). UML (Ärvning) Fordon Passagerarfordon BilBuss MC Lastmaskiner

16 OOP&M - teori16 Kluster är en samling klasser UML (Kluster) Fordon Passagerarford on BilBuss MC Lastmaskine r KarossMotorHjul Kamaxel Cylinder 1111 1 4..* 1111 1 1..* 1 2..* Fordon

17 OOP&M - teori17 ?

18 Lussevaka För ALLA javastressade IT01:or Onsdagen den 12/12 med start kl 20.00 i hemklassrummet.


Ladda ner ppt "OOP&M - teori1 OOP&M del II– Föreläsning 5 vecka 50 OBJEKT Substantiv i singularis stavat med stor bokstav till exempel Human Dog Account Circle Book String."

Liknande presentationer


Google-annonser