Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt IT-stöd för medlemsregister och hemsidor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt IT-stöd för medlemsregister och hemsidor"— Presentationens avskrift:

1 Nytt IT-stöd för medlemsregister och hemsidor
LÄGESRAPPORT

2 VARFÖR SATSAR VI PÅ NYTT IT-STÖD?
KONGRESSBESLUT – Central uppbörd Underlätta administrativt arbete inom SPF Seniorerna Stödja medlemsvårdsarbetet Underlätta administration av aktiviteter Underlätta att värva nya medlemmar

3 ANMÄLA TILL AKTIVITETER
FUNKTIONER MRM BLI MEDLEM VIA NÄTET ANMÄLA TILL AKTIVITETER ÄRENDE HANTERING MEDLEM MINA SIDOR KURSER/ EVENT FÖRTROENDE-UPPDRAG MEDLEMS-FÖRMÅNER UTSKICK BREV, EPOST RAPPORTER& STATISTIK MEDLEMSAVGIFTER RIKTADE KAMPANJER VÄRVNINGSBONUS

4 NYTT WEBBVERKTYG AUTOMATISK NYHETSPUBLICERING
GEMENSAM PORTAL FÖR spf.se och veteranen.se AUTOMATISK NYHETSPUBLICERING TIDSINSTÄLLD PUBLICERING OCH AVPUBLICERING Integration med MRM av MINA SIDOR, Anmälan ny medlem och anmälan till aktiviteter KALENDERFUNKTION SKAPA INTRANÄT Enkel bildhantering UTBILDNING AV UTBILDARE PÅ DISTRIKTEN

5 GS, Rune K, Kjell S, Tommy V, Maria S, Gunilla L
PROJEKTORGANISATION Vår Interna Styrgrupp GS, Rune K, Kjell S, Tommy V, Maria S, Gunilla L Gemensam styrgrupp SOFTRONIC GS, Rune K, Tommy V, Maria S Referensgrupp Referensgrupp HUVUDPROJEKTLEDARE: Rune Kjernald MRM Projektledare: Tommy Vestlin CSM Projektledare: Maria Samuelsson

6 Hur ska arbetet bedrivas?
Test- och övningsmiljö skapas Standardprodukten MRM och en ögonblicksbild av vårt medlemsregister läggs in i testmiljön. Referensgrupper skapas och därtill inbjuds flera berörda i föreningarna att ”känna på” systemet och ge synpunkter. Vi prövar och testar efterhand som anpassningar läggs till. Cirka 90 % av våra önskemål finns i standardprodukten medan resten ska anpassas för vårt behov. I princip inga nya funktioner utöver de vi arbetat fram i GAP-analysen

7 TIDSPLAN Styrande för tidsplanen är ”Central uppbörd 2016”
FAS 1 klar december Omfattar MRM med GAP- anpassningar samt Anpassningar av den nya hemsidan för Mina Sidor, Aktivitetshantering Registrering av medlemsansökan FAS 2 klar halvårsskiftet 2016 och gäller resten av Webb- projektet

8 Utbildning av användare - viktig
STEG 1 Utbildning av distriktens ansvariga STEG 2 Utbildning av föreningarnas användare Kontakt har etablerats med SV att delta i utbildningsarbetet Lathundar och filmade avsnitt som visar hur man gör ska underlätta

9 AVTALET mellan SOFTRONIC och SPF SENIORERNA
Slutförhandlingar om avtalets innehåll pågår Sedan början av mars gäller interimistiskt avtal i syfte att kunna påbörja förberedelsearbetet

10 INFORMATION Information till föreningar och distrikt om projektuppläggen samt inbjudan att delta i Referensgrupp/testarbete samt information om de licenser som krävs Erbjudande till föreningarna om CENTRAL UPPBÖRD 2016 Fortlöpande information till distrikt och föreningar

11 Vilka licenser behövs? Distrikten måste vara registrerade hos TecSoup AB för att få billiga licenser till föreningarna Distrikten behöver Microsoft CRM professional – licenser via Techsoup AB till föreningarna Förbundskansliet sköter om kontoregistreringarna och beställer de licenser som behövs och står för kostnaderna Distrikten skickar det justerade protokollet från sitt senaste årsmöte

12 Framgångsfaktorer Bra kontinuerlig information till användarna
Möjlighet att känna på systemet, testa och kunna ge synpunkter Få en bra utbildning – och bra support från distrikt och förbund Få många ”ambassadörer” positiva för systemet


Ladda ner ppt "Nytt IT-stöd för medlemsregister och hemsidor"

Liknande presentationer


Google-annonser