Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENVÄLDET Epok under 1600-talet (1500-1700-talen).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENVÄLDET Epok under 1600-talet (1500-1700-talen)."— Presentationens avskrift:

1 ENVÄLDET Epok under 1600-talet (1500-1700-talen)

2 ENVÄLDE = All makt samlas i en persons händer Enväldet på 1600-talet = All makt åt kungen Enväldet under 1600-talet kännetecknades av: Maktkoncentration till en enväldig Kung

3 STATENS MAKT Sverige idagDÅ på 1600-talet Verkställandeden som styr landetRegeringenKungen Lagstiftandeden/de som bestämmer lagarna RiksdagenKungen Dömandeden/de som är högsta domare Högsta domstolen Kungen

4 KUNG SOL Ludvig XIV (1638-1715) Kung av Frankrike 1643-1715 “STATEN, DET ÄR JAG”

5 ORSAKERNA Medeltiden Pengabrist, vilket ledde till byteshandel Feodalsystemet, med riddaradeln som maktfaktor Kyrkan maktfaktor 1500-talet Handeln kommer igång → pengar Yrkesarmé ersätter riddarna, som förlorar sin roll som samhällsbärare. Arbetade kungarna på att centralisera och stärka sin egen makt och minska adelns makt 1600-talet ENVÄLDIGA KUNGAR Feodaladeln blir hovadel Kyrkan – ett redskap för kungen

6 NYA TANKAR  Kung av Guds nåde  Naturrätten

7 VAR FICK KUNGEN PENGAR IFRÅN ATT BETALA FÖR ALLT DETTA?  Skatter  Sälja Adelstitlar  Ta lån  Försämra metallen i sina mynt  Avyttra jordagods, dvs. sälja/skänka mark  Handel

8 MERKANTILISM = Nytt ekonomiskt system – syfte fylla på statens skattkista.  Landets egen produktion gynnas – statliga bidrag.  Handeln gynnas och subventioneras – privilegier till handelskompanier med monopolrättigheter  Import hindras och regleras – tullar  Kolonier

9 MAKTEN

10 ENVÄLDET Sprider sig över Europa under 1600-talet

11 SLUT


Ladda ner ppt "ENVÄLDET Epok under 1600-talet (1500-1700-talen)."

Liknande presentationer


Google-annonser