Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Abstrakta Containertyper Vilka finns fördefinierade? Vad kan dom?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Abstrakta Containertyper Vilka finns fördefinierade? Vad kan dom?"— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Abstrakta Containertyper Vilka finns fördefinierade? Vad kan dom?

2 Sid 2 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Sekventiell container innehåller en ordnad följd av element. Följande typer finns: vector –Specialfall “deque”, optimerad för köer lista

3 Sid 3 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT OBS! Det svenska ordet vektor betyder inom matematiken endimensionell matris, dvs “array” i C, C++, Pascal m.fl. programmeringsspråk. Detta är inte samma sak som “vector” i C++!

4 Sid 4 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT vector 01234

5 Sid 5 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT vector member functions size capacity reserve resize push_back push_front [] begin end insert element/sequence erase element/sequence operator= empty vector(vec.pos1,vec.pos2) find

6 Sid 6 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT list

7 Sid 7 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT list member functions begin end insert element/sequence size push_back push_front merge sort reverse erase element/sequence operator= empty list(list2.pos1,list2.pos2)

8 Sid 8 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Iteratoranvändning for (vector ::iterator myiterator = mycontainer.begin(); myiterator!= mycontainer.end(); ++ myiterator) cout << * myiterator << endl;

9 Sid 9 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Associativ container Stöder effektiv sökning Följande typer finns: map - (nyckel, värde) - par set - visst element finns/finns inte multimap, multiset: som map, set men det kan finnas flera par/element med samma nyckel

10 Sid 10 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT map #include map myPhonebook; myPhonebook.insert(string(“Joe”), 123456);... int joes_number = myPhonebook[“Joe”];... myPhonebook.erase(“Joe”);

11 Sid 11 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT set #include set lucky_numbers; lucky_numbers.insert(3); lucky_numbers.insert(7); lucky_numbers.insert(13);


Ladda ner ppt "Sid 1 2000-period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Abstrakta Containertyper Vilka finns fördefinierade? Vad kan dom?"

Liknande presentationer


Google-annonser