Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 2000-period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT Abstrakta Containertyper Vilka finns fördefinierade? Vad kan dom? #pragma warning(disable:4786)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 2000-period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT Abstrakta Containertyper Vilka finns fördefinierade? Vad kan dom? #pragma warning(disable:4786)"— Presentationens avskrift:

1 Sid period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT Abstrakta Containertyper Vilka finns fördefinierade? Vad kan dom? #pragma warning(disable:4786)

2 Sid period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT Sekventiell container innehåller en ordnad följd av element. Följande typer finns: vector –Specialfall “deque”, optimerad för köer lista

3 Sid period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT vector 01234

4 Sid period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT Vector Exempel på medlemsfunktioner size capacity reserve resize push_back push_front [ ] begin end insert element/sequence erase element/sequence operator= empty vector(vec.pos1,vec.pos2) find

5 Sid period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT list

6 Sid period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT List Exempel på medlemsfunktioner size insert element/sequence push_back push_front sort reverse begin end erase element/sequence operator= empty list(list2.pos1,list2.pos2) merge

7 Sid period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT Iteratoranvändning vector ::iterator it;... for (it = myVect.begin(); it!= myVect.end(); it++) { cout << * it << endl; }

8 Sid period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT Associativ container Stöder effektiv sökning Följande typer finns: map - (nyckel, värde) - par set - visst element finns/finns inte multimap, multiset: som map, set men det kan finnas flera par/element med samma nyckel

9 Sid period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT map #include... map myPhonebook; myPhonebook.insert( make_pair(string(“Joe”), ));... int joes_number = myPhonebook[“Joe”];... myPhonebook.erase(“Joe”);

10 Sid period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT set #include set lucky_numbers; lucky_numbers.insert(3); lucky_numbers.insert(7); lucky_numbers.insert(13);


Ladda ner ppt "Sid 1 2000-period2CD5250 OOP med C++ Daniel Flemström MDH/IDT Abstrakta Containertyper Vilka finns fördefinierade? Vad kan dom? #pragma warning(disable:4786)"

Liknande presentationer


Google-annonser