Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XSLT 1 Digitalisering av kulturarvet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XSLT 1 Digitalisering av kulturarvet."— Presentationens avskrift:

1 david.gunnarsson@hb.se XSLT 1 Digitalisering av kulturarvet

2 Idag Repetition XSLT och TEI XREF

3 XSL-språk XSLT –Ett språk för att transformera XML- dokument X-PATH –Ett språk för att navigera i XML-dokument XSL-FO –Ett språk för att formatera XML-dokument

4 Den röda tråden… DATALOGIKGRÄNSSNITT XMLXSLTXHTML(+CSS)

5 XML, XSLT, XHTML och CSS XML XSLT CSS XHTML Transformation (XSLT-processor)

6 Transformation Sker med en XSLT-processor Finns inbyggd i Internet Explorer… …men inte i alla webbläsare Därför använder vi JEdits XSLT- processor XALAN

7 Hur fungerar XSLT?

8 Ett stycke TEI-kod The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, by Laurence Sterne

9 XSLT-kod Exempel 1

10 XPath Ett språk för att navigera i XML- dokument En syntax för att definiera delar av ett XML-dokument En W3C-standard XSLT använder XPath för att navigera i XML-dokument

11 XPath - noder XML-dokument behandlas som träd bestående av noder Typer av noder –Element –Attributes –Text –Namespaces –Processing instruction –Comment –Document node (dokumentets rotelement)

12 XPath - noder The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, by Laurence Sterne Dokumentnod (rotelement) Textnod Attributnoder Elementnoder

13 XPath – Relationer mellan noder Varje element och attribut har en och endast en förälder Elementnoder har noll till många barn Noder med samma förälder kallas syskon –Det första syskonet är äldst, det näst första är näst äldst och så vidare… En förfader är en förälders förälder En ättling är ett barns barn

14 XPath – Peka ut noder Nodnamn – Pekar ut samtliga barn till noden / - Pekar ut från rotelementet // - Pekar ut noder i dokumentet från den aktuella nod som matchar utpekningen. – Pekar ut aktuell nod.. – Pekar ut föräldern till aktuell nod @ - Pekar ut attribut

15 XPath – Peka ut noder /TEI2 – Pekar ut rotelementet TEI2 TEI2/text – Pekar ut alla text-element som är barn till TEI2 text//* – Pekar ut alla noder inuti elementet text //p – pekar ut samtliga p-element, oavsett var de befinner sig i hierarkin text//p – Pekar ut samtliga p-element som är ättlingar till text, oavsett var de befinner sig i hierarkin //@n – Pekar ut samtliga attributnoder med namnet n

16 Exempel: peka ut alla p som är barn till div1 Gör att vi är säkra på att rätt p hämtas, dvs det som är barn till div1, som i sin tur är barn till div, som i sin tur är barn till body

17 En annan variant

18 Templates Innehåller regler som appliceras vid matchning av en specificerad nod Syntax: … Samtliga attribut är valfria, men minst ett av attributen name och match måste återfinnas

19 Exempel, templates Anropar alla barn (och ättlingar) till body Matchar noder med namnet div, dock endast de som är barn eller ättlingar till body Matchar noder med namnet p, dock endast de som är barn eller ättlingar till body

20 Exempel, templates med villkor

21 Exempel, templates med villkor

22 apply-templates När processorn stöter på apply- templates undersöker den det första elementet och ser om det finns ett template som matchar den Så länge det finns ett template som matchar aktuellt element kommer processorn att fortsätta på samma sätt till nästa element

23 Repetitioner i XSLT: for-each …kod som utförs på varje nod som överensstämmer med X-PATH- uttrycket

24 Exempel: for-each../@id pekar här ut attributet id hos heads förälder: Notera krullparenteserna som används när man vill använda ett värde i exempelvis en länk

25 Styrstrukturer i XSLT om (villkor a) utför a annars om (villkor b) utför b annars utför c

26 Med if …kod som utförs om villkor a är sant …kod som utförs om villkor b är sant …kod som utförs om villkor c är sant

27 Exempel: if Jodå, det funkar faktiskt

28 Med choose...kod som utförs om villkor a är sant...kod som utförs om villkor b är sant …kod som utförs om varken villkor a eller b är sant

29 Exempel: choose Även detta funkar

30 Den TEI-uppmärkta texten The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, by Laurence Sterne: Electronic edition …

31 Ett XSLT-skal

32 Lite innehåll…

33 Hämta allt med for-each

34 OK, men det ser ju inte så lyckat ut… /TEI.2//* matchar alla noder som befinner sig i TEI.2 skriver ut värdet på den nod som XSLT- processorn pekar på Om en nod har fler än ett barn kommer innehållet i denna nod (plus dess barn) att skrivas ut lika många gånger som antalet barn

35 Templates Skriver ut allt Ytterligare templates och mer styrning behövs

36 Placering av nytt template

37 Två templates infogas…

38 Varför skrivs headern ut igen? Skriver ut allt (inklusive teiHeader- noden) Detta åtgärdas med hjälp av select

39 Uteslutning av överflödig headerinformation

40 XSLT och TEI Källan kan ses som en linjär sekvens Det TEI-kodade innehållet är mer likt en databas Flera olika outputs är möjliga

41 Varför transformera TEI med XSLT? Förändra en icke presentabel fil till en webbsida Formatera ett dokument till PDF eller liknande Förändra en XML-vokabulär till en annan Extrahera specifik information från ett dokument och formatera på ett annat sätt

42 Rendering av TEI-text Kopiera element Utesluta element Flytta element Generera element

43 Kopiera element Navigationssystem Till exempel kan alla head-element kopieras och placeras i en lista i början av texten Listans element kan sedan länkas till respektive head-element För kopiering kan for-each användas med fördel

44 Exempel: kopiera element

45 Matchande template Länkar varje head-element tillbaka till index Exempel 4

46 Utesluta element TEI Header innehåller enbart metadata Vi kanske inte vill visa texten på bokens baksida Redaktionella noter bör inte visas Eller varför inte enbart visa vissa element för vissa läsare och andra element för andra läsare?

47 Utesluta element, exempel

48 Utesluta element, exempel To the Right Honourable Mr Pitt. Sex tecken används för attributet key Sir, Never poor Wight of a Dedicator had less hopes from his Dedication, than I have from this of mine; for …

49 Uteslutning av note

50 Flytta element Template-anrop utförs i den ordning de är skrivna i: Här kommer body skrivas ut först, sedan back och sist front

51 Generera element Rahtz exempel något modifierat: –Varje namn ska transformeras till en länk vars titel-attribut får värdet This name occurs x times –Dvs, när muspekaren förs över namnet Toby ska en gul ruta med texten This name occurs 3 times dyka upp

52 TEI-kod Toby Shandy XSLT-kod Generera element, exempel Exempel 5

53 TEI-länkar Intratextuella länkar –ref och ptr Intertextuella länkar –xref och xptr

54 ptr TEI XSLT Go to Kräver att det finns ett element med attributet id="preface", detta id måste vara unikt för filen Notera också fyrkanten (#) som gör det möjligt att länka till ett ankare inom ett dokument

55 Mer ptr ptr kan tilldelas attributet type På så vis kan vi skilja olika typer av länkar ifrån varandra

56 Matchande template … Go to …

57 ref TEI Go to preface XSLT Go to Nackdel med denna variant är att man infogar text som inte hör till originalkällan

58 xptr DOC1 måste definieras i DTD:n:


Ladda ner ppt "XSLT 1 Digitalisering av kulturarvet."

Liknande presentationer


Google-annonser