Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Sommarkollo 2007 2006. developer & platform evangelism André ISV Evangelisthttp://blogs.msdn.com/ahenrik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Sommarkollo 2007 2006. developer & platform evangelism André ISV Evangelisthttp://blogs.msdn.com/ahenrik."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Sommarkollo 2007 2006

2 developer & platform evangelism André Henrikssonandre.henriksson@microsoft.com ISV Evangelisthttp://blogs.msdn.com/ahenrik

3

4 Core The Fundamentals App Platform Management.NET 3.0 IIS 7Task Scheduler 2.0 MMC 3.0 TransactionsRecovery ConcurrencyNetworking Server Roles Integrated Hypervisor

5 Core The Fundamentals App Platform Management.NET 3.0 IIS 7Task Scheduler 2.0 MMC 3.0 TransactionsRecovery ConcurrencyNetworking Server Roles Integrated Hypervisor

6 Windows Server Virtualisering Management tools VM 2 “Child” VM 1 “Parent” VM 2 “Child”

7 Core The Fundamentals App Platform Management.NET 3.0 IIS 7Task Scheduler 2.0 MMC 3.0 TransactionsRecovery ConcurrencyNetworking Server Roles Integrated Hypervisor

8 Transaktionsplattformen  Kernel Transaction Manager (KTM)  Transaktioner tillgängliga som “kernel objects”  Möjgligör transaktionshantering av systemkomponenter som TxF  Kommunicerar med DTC för distribuerade transaktioner  Transactional NTFS (TxF)  Integrerar transaktioner direkt med filsystemet NTFS  Transactional Registry (TxR)  Integrerar transaktioner direkt med registret (Registry)

9 Transaktioner & Infrastruktur Kernel KTM CLFS NTFSRegistry KtmRmKtmW32 DTC Native Managed System.Tx LTM WCF SMB2 MSMQ SQL

10 Demo Transactional NTFS André Henriksson ISV Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft AB

11 Recovery & Restart  Windows Error Reporting  Application Recovery and Restart  Kontrollera vad som händer när en applikation kraschar  Om registrerat så kan applikationen startas om och fortsätta i samma “läge”  Restart Manager  Reducera antalet omstarter för att slutföra en installation eller uppdateringar  Möjliggör att stänga ner och starta om alla tjänster (utom kritiska systemtjänster)

12 Komplett ny design av TCP/IP  Dubbla IP lager för IPv4 och IPv6 support  Ökad säkerhet pga utvidgad Ipsec integration  Ökad prestanda pga hårdvaruacceleration  Nätverks auto tuning och optimeringsalgoritmer Windows Filtering Platform API IPv4 802.3 WSK WSK Clients TDI Clients NDIS WLAN Loop- back IPv4 Tunnel IPv6 Tunnel IPv6 RAW UDPTCP Next Generation TCP/IP Stack (tcpip.sys) AFD TDX TDI Winsock User Mode Kernel Mode

13 TechnologiesSäkerhetUpplevelseSkalbarhet IPsecX Windows Filtering Platform (WFP)XX Secure Sockets APIX IPv6X TCP ChimneyX TCP-A (I/OAT)X Receive Side ScalingX Receive Window Auto-TuningXX Compound-TCP (CTCP) – Congestion ControlXX Wireless ReliabilityX Black-Hole Router Detection (BHRD)X Dead Gateway DetectionX Network Diagnostics / Extended TCP StatisticsX Policy-based Quality of Service (eQoS)XX

14 Mottagarfönsterbegränsningen North America Intercontinental Fiber Satellite

15 Avancerad Congestion Control TCP data transfer Compound-TCP (grönt) och vanilla TCP (rosa) mellan Bay Area, CA and Tukwila, WA data centers

16 developer & platform evangelism Microsoft.com och Auto-Tuning  Replikera data mellan Tukwila och Bay Area  Default konfigurering  Windows Server TM 2003 SP1  100Mbps NICs, 10Mbps throughput  Windows Vista Beta 1  100Mbps NICs, 80Mbps throughput  1000Mbps NICs, 400Mbps throughput 40X

17 Receive Side Scaling Network Adapter Processor #1 Processor #2 Processor #3

18 Receive Side Scaling Network Adapter Processor #1 Processor #2 Processor #3

19 Trådhantering (Concurrency) – C/C++  Trådpooler  Bestäm exekveringskontext per tråd  Förbättrad ”wait”-hantering  Thread Ordering Service  Kontrollerar exekvering av en eller flera trådar  Garanterar att varje tråd kör en gång under en period och i relativ ordning  One-time Initialization  Garanterar att ”Init” endast körs en gång

20 Core The Fundamentals App Platform Management.NET 3.0 IIS 7Task Scheduler 2.0 MMC 3.0 TransactionsRecovery ConcurrencyNetworking Server Roles Integrated Hypervisor

21 Client/server-vågen  Client/Server Scenarion  “Smarta Terminaler”  Grafiska gränssnitt för “Green Screens”  Fet klient + Databas  LAN-kommunikation  Workgroup-Identitet

22 N-Tier-vågen  Webbklient och smarta klientscenarion  Kommunikation via Internet, WAN och LAN  Enterprise-identitet  Web Single-Sign On

23 Federerade system-vågen  Alla klienter  Alla nätverk  Alla plattformar  Federerad Identitet  Bevisbaserad rättighetsreglering

24 .NET Framework 3.0  Windows Communication Foundation  Windows Workflow Foundation  Windows CardSpace  Windows Presentation Foundation  Förinstallerad på Windows Vista/Server 2008  Alla versioner  För nedladdning till Windows XP och Windows Server 2003

25 Vad är Windows Communication Foundation? For pieces of software to communicate … Igår: Många förvirrande och komplicerade alternativ RemotingCOM D/COM COM+ MSMQ WSE ASMX Nu: Ett enda alternativ som alltid är det bästa alternativet Windows Communication Foundation

26 Hur fungerar det? Data Service Model Address, Binding, Contract & Behaviors Channel Layer Protocols, Encoders & Transports Messages Metadata

27 Hur använder jag det? [ServiceContract] public interface IMyInterface { [OperationContract] MyOutputType MyMethod(MyInputType myData); } [ServiceBehavior(InstanceContextMode=Single] public class MyService: IMyInterface { public MyOutputType MyMethod(MyInputType myData) { //my code … } Service Contract Definition Contract Implementation (Service Type) Endpoint Configuration

28 Hur sätter jag det i produktion? Two options: Web Host i IIS För HTTP-tjänster på XP SP2 & WS2K3 För HTTP-tjänster på XP SP2 & WS2K3 För alla tjänster på Vista & Windows Server 2008 För alla tjänster på Vista & Windows Server 2008 Bevisad pålitlighet, skalbarhet och säkerhet Bevisad pålitlighet, skalbarhet och säkerhet Kräver en.svc-fil för att identifiera tjänstetypen Kräver en.svc-fil för att identifiera tjänstetypen Self-Host i alla andra.NET-processer Tillgängligt för alla tjänster Tillgängligt för alla tjänster Konsolapplikationer, WinForms,.NET NT Services … Konsolapplikationer, WinForms,.NET NT Services …

29 ServiceHost vs. Hosting environment  ServiceHost är modellen för att “host:a” tjänster  ServiceHost.Open skapar en korrekt “runtime”  Skapar lyssnare och kanaler för varje endpoint  Gör grovjobbet för att få en tjänst att fungera  ServiceHost lever i den miljö du som utvecklare väljer Service endpoint abcabcabc ServiceHost Hosting environment

30 Windows Process Activation Service HTTP.SYS HTTP listener adapter Process/configuration Manager W3SVC (svchost.exe) Process/configuration Manager WAS HTTP adapter W3SVC TCP adapter ITCPPSS MSMQ adapter IMSMQAS HTTP.SYS IIS 7.0IIS 6.0 TCPIP.SYS Kernel mode User mode

31 Demo Windows Process Activation Service André Henriksson ISV Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft AB

32 Windows Workflow Foundation Long Running & Stateful Process Implementation Flexible Control Flow Transparent Declarative Model Driven Software Windows Workflow Foundation is the programming model, engine and tools for quickly building workflow-enabled applications on Windows.

33 .NET Framework 3.5  WF & WCF Integration: Workflow Services Bygg en tjänst genom att använda arbetsflöden Exponera ett arbetsflöde som en tjänst  Möjliggör byggandet av hållbara och långlivade tjänster Utökning av WCF för webbscenarion Ajax/JSON Djup integration med ASP.NET AJAX Extensions JavaScript Object Notation (JSON) wire encoding RSS/Atom support Objektmodell och stöd för att skapa och konsumera RSS 2.0 och Atom 1.0 feeds Rikare stöd för REST/POX Stöd för WCF partial trust Integrerat stöd för utveckling i Visual Studio 2008

34 MSMQ 4.0  Subqueues  Logiska partioner av en fysisk kö  Handling Poison messages  Flytta meddelanden till retry-kö  Transactional remote receive  Ta emot meddelande från extern kö i en transaktion

35 Demo MSMQ 4.0 André Henriksson ISV Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft AB

36 IIS som plattform fram tills idag...  Skalbar  MySpace - 23 Billion Page* Views/Month  Microsoft.com - 10k Req/sec & 300K Connections  Match.com 30 million page view daily  Säker  Inga kritiska IIS 6 hotfixes sedan RTM*  Gott renommé  54% av Fortune 1000 kör IIS (port80software.com)  En bra grund att stå på...

37 IIS6 Request Processing Send Response LogCompress NTLMBasic Determine Handler CGI Static File Authentication Anon Monolitisk implementation Installera allt eller inget… Utöka serverfunktionaliteten endast möjligt via Utöka serverfunktionaliteten endast möjligt via ISAPI… ASP.NET PHP ISAPI … …

38 IIS7 Request Processing Send Response LogCompress NTLMBasic Determine Handler CGI Static File ISAPI Authentication Anon SendResponse Authentication Authorization ResolveCache ExecuteHandler UpdateCache … … Serverfunktionaliteten är uppdelad i ~ 40 moduler... Moduler pluggar in i en generisk “request pipeline”… Moduler utökar serverfunktionaliteten genom ett publikt API. … …

39 .NET Integration  Förenklar säkerhet och installation  Använd.NET för att enkelt skapa managerade globala moduler  Forms Authentication  URL Authorization .NET Caching .NET Role and Membership Providers  Möjliggör driftsättning via Xcopy

40 IIS6 ASP.NET Integration Begränsad “runtime” Ser bara ASP.NET-anrop Duplicering av funktionalitet Send Response LogCompress NTLMBasic Determine Handler CGI Static File ISAPI Authentication Anon … … Authentication Forms Windows Map Handler ASPX Trace … … …aspnet_isapi.dll

41 IIS7 ASP.NET Integration  Classic Mode  Kör som ISAPI  Integrated Mode .NET modules / handlers pluggar direkt in i pipeline  Hanterar alla anrop  Nyttjar runtime fullt ut Log Compress Basic Static File ISAPI Anon SendResponse Authentication Authorization ResolveCache ExecuteHandler UpdateCache … … Authentication Forms Windows Map Handler ASPX Trace … … … aspnet_isapi.dll

42 Demo IIS 7.0 André Henriksson ISV Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft AB

43 Core The Fundamentals App Platform Management.NET 3.0 IIS 7Task Scheduler 2.0 MMC 3.0 TransactionsRecovery ConcurrencyNetworking Server Roles Integrated Hypervisor

44 Demo Server Manager André Henriksson ISV Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft AB

45 Problemet Utvecklare bygger applikationer som silos Ger applikationen till driften Driften ser till så att applikationen snurrar Applikationen kan inte konfigureras eller proaktivt monitoreras med de verktyg driften använder Ingen kunskapsspridning Utvecklare krävs för att felsöka Ingen återkoppling

46 Designa dina applikationer för ‘Driften’ Hälsomodell “Vad fungerar inte och hur illa är det?” Hur vet man att något är fel Hur löser man eventuella fel Möjliggör instrumentering Events Performance Counters WMI

47 Vad är PowerShell?  Nytt shell och scriptspråk i Windows  Arbetar inte med text utan med.NET-objekt  Man kan navigera filsystemet och registret  Microsoft Exchange Server 2007 bygger helt på Powershell  En mängd inbyggda funktioner – cmdlets  Lätt att lära verb-substantiv  Enkelt att bygga egna cmdlets

48 Demo PowerShell André Henriksson ISV Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft AB

49 Värdet av Powershell  Lätt att använda, lätt att lära sig  Supporterar existerande OS script och command line verktyg  Intutivt verb-substantiv syntax  Get-process get-wmiobject  Möjlighet att navigera all data som ett filsystem  Admin fokuserade redskap och inbyggda kommandon  Högre produktivitet  Ger mer kontroll över Windowsmiljön  Ger mer utrymme för automatisering av system administration  Applikationer byggda på Windows Powershell är mer hanterbara

50 Microsoft Management Console 3.0  Ramverk som förenklar systemdrift av Windows genom att tillhandahålla liknande navigering, menyer, och verktygsfält för skiftande verktyg.  Alla IT Pro’s använder MMC.  Versionshistorik  MMC 1.x – retired  MMC 2.x – rekommenderas att du inte bygger nya 2.x snap-ins  MMC 3.0 – released 2005

51 MMC 3.0 Förbättringar  Snabbare och lättare att utveckla snap-ins  Förbättrad användbarhet och design  Förbättrad tillförlitlighet  Design guidelines  Stöd för ”Managed code”

52 MMC 3.0 Komponenter

53 Snapin Components Tree View Result Pane Action Pane Snap-in Node ViewDesc View Selected Data Action Verbs Nodes

54 Windows PowerShell Engine Custom Application Microsoft Management Console 3.0 PSObject Windows PowerShell Cmdlets Command Line GUI MMC 3.0 Layered Over Windows PowerShell Layered Over Windows Forms Early Bound Objects Your Application To Manage

55 Demo MMC 3.0 André Henriksson ISV Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft AB

56 Windows Eventing 6.0  Bättre prestanda och tillgänglighet  Fullt kompatibel med NT Event Log  Deklarativ Event-struktur  Ger enklare administration och upptäckt  Ger bättre diagnostik  Prenumerationstjänster erbjuder triggers och stöd för monitorerande applikationer  API för publicering som liknar den som krävs för “tracing”  “Event forwarding” inom domän men genom brandväggar

57 Task Scheduler 2.0  Vad är Task Scheduler?  Windows Service som exekverar och hanterar jobb  Varför använda Task Scheduler?  Slippa skriva en egen jobb-schedulerare  Kan triggas på events (uppstart, inloggning…)  Kan triggas vid specifika tidpunkter  Säker  Har redan administrativt gränssnitt  Import/Export som XML-filer

58 Demo Task Scheduler 2.0 André Henriksson ISV Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft AB

59 Role - Terminal Server (Application Anywhere Access) Centralized Application Access Centralized Application Access App Deployment App Deployment Branch Office Branch Office Secure Anywhere Access Secure Anywhere Access New features New features TS Gateway TS Gateway TS Remote Programs TS Remote Programs Central Location Mobile Worker In Airport Branch Office Home Office

60 TS Gateway DMZ Corp LAN External Firewall TS Gateway Tunnels RDP over HTTPS Internal Firewall Internet

61 developer & platform evangelism TS Remote Programs Terminal Services Gateway Server Remote Desktop client required Remote programs integrated with local computer Centrally configure a terminal server with the Terminal Server Configuration console Remote programs integrated with local computer Centrally configure a terminal server with the Terminal Server Configuration console Remote Programs console used to make application available Also used to make programs available via TS Web Access Programs look like they are running locally Only supported by Remote Desktop client

62 Minimal installation Command line interface Liten attackyta Server Roller Server Core Security, TCP/IP, File Systems, RPC, plus other Core Server Sub-Systems DNSDHCPFileAD Shell, CLR, IE, Media, OE, etc. Windows Server Core WebVirtualizationMedia

63 Q2 CY 2006 Optimized for Vista and Longhorn deployments Sept 2005 Developer engagement H1 2007 Feature Complete, ready for full evaluation Now Available H2 2007 Broad availability

64 Go-Live license  Windows Server 2008  Endast IIS 7.0  Support endast via forum på MSDN  Läs mer på:  http://www.iis.net

65 Frågor?

66 Presentationen kommer att läggas upp på: www.microsoft.se/utbildningswebben 2006

67 developer & platform evangelism © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Ladda ner ppt "Välkommen till Sommarkollo 2007 2006. developer & platform evangelism André ISV Evangelisthttp://blogs.msdn.com/ahenrik."

Liknande presentationer


Google-annonser