Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 1 Om kursen Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 1 Om kursen Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 1 Om kursen Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering

2 Info om kursen Titta på kurshemsidan http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1310/02-03/KMED/ och allmänna kurssidan http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1310/ Läs kursbunten

3 Veckoplanering Vecka 44Labb 1, frivilligt prov 1 Vecka 45Labb 2, frivilligt prov 2 Vecka 46Labb 3, frivilligt prov 3 Vecka 47Labb 4, frivilligt prov 4 Vecka 48Labb 5, frivilligt prov 5 Vecka 49Fredag kl 23:59. Sista inlämningstillfället för specifikationen. Vecka 50 Slutprov Vecka 6Sista redovisningsdagen för J-uppgiften.

4 Betyg För att bli godkänd på kursen måste man klara av de tre momenten LAB1 inledande labbar 1-5, LAB2 prov (vid dator) på grunderna och LAB3 J-delen. Gradering av betyget på kursen ges enligt följande: 3 = Godkänd J-redovisning med en riktig minnesbild. 4 = Ett "perfekt" program, dvs inga anmärkningar i protokollet. 5 = Kraven för 4 + extrauppgift med grafik/avancerad algoritm. 6 = Kraven för 5 + egen extrauppgift (som godtagits av kursledaren).

5 LAB1 Labbarna Första perioden ägnas åt labarna 1-5. Labarna redovisas i datorsal. Varje labb följs av ett frivilligt prov. Den som klarar alla proven får färre frågor vid slutprovet. För att få hjälp under labbtid måste förberedelsefrågorna vara besvarade. Labb 6 är en frivillig förberedelse i grafik för den som vill göra en J-uppgift med grafik.

6 LAB2 Slutprovet Första perioden avslutas med slutprovet. Provet görs individuellt vid dator. Hjälpmedel (böcker, anteckningar, datorn) är tillåtna, men du får inte ta hjälp av annan person. Frågorna är av samma typ som på de frivilliga proven.

7 LAB3 J-uppgiften Andra perioden ägnas åt J-uppgiften. Den är individuell, dvs man jobbar på egen hand med uppgiften (inte tillsammans med labbkompisen). Obligatoriska moment är spec* och redovisning med granskning*. *Om man blir underkänd på specen eller inte hittar en J-uppgift att granska måste man i stället ha sin J-uppgift dokumenterad i Javadoc vid redovisningen.

8 Exempel: // Ett gratulerande program import java.io.*; class Grattis { public static void main (String[] args) { String namn = ”Elon Kann”; int n = 5; System.out.print(”Grattis ” + namn + ” på”); System.out.println(n + ”-årsdagen!”); }

9 Ett javaprograms uppbyggnad Ett program består av en eller flera klasser Varje klass innehåller en eller flera metoder Varje metod består av satser Metoden main utförs allra först när programmet körs

10 Kommentarer En kommentar förklarar vad programmet gör. Enradkommentar //Detta är en enradskommentar Flerradskommentarer /* Denna kommentar går över flera rader*/

11 Reserverade ord Följande ord finns definierade i Java: abstract boolean break byte (byvalue) case (cast) catch char class (const) continue default do double else extends false final finally float for (future) (generic) (goto) if implements import (inner) instanceof int interface long native new null (operator) (outer) package private protected public (rest) return short static super switch synchronized this throw throws transient true try (var) void volatile while

12 Javas API API står för Application Programmer Interface En samling klasser som man kan använda vid behov Hämtas till programmet med import, t ex import java.io.*; print och println finns i API:n java.io

13 Identifierare Identifierare är orden som du själv inför i ditt program Kan bestå av bokstäver, siffror, _ och $ Får inte börja med en siffra Java skiljer på VERSALER och gemena. T ex är Summa och summa olika identifierare

14 Litteraler En litteral är ett värde som skrivs direkt i programkoden, t ex heltal: 17 -42 4711 flyttal: 3.14159 -12.5 2.9E12 tecken: ’A’ ’?’ ’8’ strängar: ”Vad heter du?” logiska: true false

15 Variabler En variabel är en identifierare som representerar ett minnesutrymme för en viss typ av data Variabler måste deklareras innan dom används Exempel: int antal;

16 Operatorn + Operatorn + används både för att slå ihop strängar och för att addera tal Exempel 1: ”Grattis” + namn –två strängar slås ihop till en Exempel 2: ” på ” + n –talet i n omvandlas till en sträng och strängarna slås ihop Exempel 3: x + y –talen i variablerna x och y adderas

17 Kompilering och interpretering Programmet måste översättas till maskinkod för den dator du använder För Javaprogram görs översättningen i två steg: –Kompilering: programmet översätts till maskinoberoende bytekod –Interpretering: bytekoden tolkas för den aktuella datorn och maskinkoden körs

18 Hur gör man? För att kompilera Grattis.java skriver du >javac Grattis.java varvid filen Grattis.class (bytekod) skapas. Den interpreteras och körs när man skriver >java Grattis


Ladda ner ppt "Föreläsning 1 Om kursen Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering."

Liknande presentationer


Google-annonser