Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. En fakultet med bredd och spets Biologi och molekylärbiologi Datavetenskap Kemi Fysik Matematik Teknik Lärarutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. En fakultet med bredd och spets Biologi och molekylärbiologi Datavetenskap Kemi Fysik Matematik Teknik Lärarutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

2 En fakultet med bredd och spets Biologi och molekylärbiologi Datavetenskap Kemi Fysik Matematik Teknik Lärarutbildning Design Arkitektur

3 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Fakulteten i siffor 3 366 helårsstudenter 325 doktorander 1 005 anställda 11 institutioner 3 högskolor 1 086 000 kr i omsättning 2011

4 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Utbildning Civilingenjörsutbildning Högskoleingenjörsutbildning Kandidatutbildning Högskoleprogram Farmaciutbildning Designutbildning Arkitektutbildning Masterutbildning

5 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Tekniska högskolan 2000 studenter 6 civilingenjörsprogram 5 högskoleingenjörsprogram 3 högskoleprogram Omfattande samarbete med näringslivet

6 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Civilingenjörsprogram, 5 år Bioteknik Energiteknik Interaktion och design Industriell ekonomi Teknisk datavetenskap Teknisk fysik Öppen ingång

7 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Högskoleingenjörsprogram, 3 år Byggteknik Elektronik och datorteknik Elkraftteknik Energiteknik Maskinteknik

8 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Högskoleprogram, 2 år Medieproducent Naturguide Nät- och kommunikationsteknik Processoperatör

9 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kandidatutbildning, 3 år Biologi och geovetenskap Datavetenskap Fysik och tillämpad matematik Life Science Miljö- och hälsoskydd

10 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Farmaciutbildning Receptarieprogrammet, 3 år - ges via internet och med lokal studieort i Umeå och Malmö Masterprogram i farmaci Apotekarprogrammet, 5 år - ges via internet Nyhet!

11 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Designhögskolan En av världens bästa designutbildningar enligt tidskriften BusinessWeek Utsedd till ”Framstående utbildningsmiljö” av Högskoleverket Mer än 60 % internationella masterstudenter Särpräglad yrkesanknytning

12 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Designutbildning Kandidatprogram, 3 år Industridesign Masterprogram, 2 år Avancerad produktdesign Interaktionsdesign Transportdesign

13 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Arkitekthögskolan Invigdes hösten 2009 Femårig arkitektutbildning med konstnärlig profil Internationell inriktning Två masterprogram: - Hållbar arkitektonisk produktion - Direkt arkitektonisk intervention

14 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Masterprogram i teknik & naturvetenskap Matematik, data, fysik & teknik Beräkningsteknik Robotik och reglerteknik Datavetenskap Fysik Biologi, bioteknik & kemi Ekologi Ekologisk hantering av avrinnings- områden i Europa Farmaci Geoekologi Miljö och hälsoskydd (60 hp) Molekylärbiologi Växt- och skogsbioteknik Kemi

15 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Utbildning på forskarnivå Antal doktorander: 325 Antal doktorsexamina: 52 Antal licentiatexamina: 6

16 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Företagsforskarskola Ges i nära samarbete med industrin Tar in 12 doktorander vartannat år Företaget betalar halva lönen Sex månader industripraktik ingår Modellen har rönt stor uppmärksamhet ute i Europa Partners 2010: Processum, Holmen Energi AB, M-Real AB, LKAB, Astra Zeneca AB, Bostaden, Institutet för hälsoekonomi, Epsilon AB, Pricewaterhouse Håkan Jakobsson blev först ut att disputera (2011)

17 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Samverkan med näringsliv Examens- och projektarbeten Praktik Gästföreläsningar Fadderföretag Studiebesök Lärare och forskare på företag Industridoktorander Företagsforskarskola Exempel samverkan – utbildning

18 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Studenter löser företagsproblem Studenter med olika bakgrunder samarbetar i projektkurser. De tar fram en teknisk lösning som efterfrågas av näringslivet. Både studenter och näringsliv knyter värdefulla kontakter. Exempel samverkan – utbildning

19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Tekniska högskolan bidrar med lön till lärare som vill bredda sin kompetens i näringslivet. Lärarnas nyvunna kunskaper ska återspegla sig i utbildningen. Målet är att ge ingenjörsstudenter mer kontakt med deras kommande yrkesroll. Lärare i företag Exempel samverkan – utbildning

20 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Samverkan med skolor Umevatoriet – Umeås Science Centre Frågetävlingen Teknikåttan Fortbildningsdagar för lärare Forskning à la carte – föreläsningar för skolor Levande frågelåda – elever i år 6 möter forskare En nyfiken vecka – aktiviteter för förskola och grundskola Forskarlägerskola – sommarläger för elever i år 7 Möjlighet till PRAO

21 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Fakultetens anställda 94 professorer 145 universitetslektorer 77 adjunkter 41 forskarassistenter 11 biträdande lektorer 110 övriga lärare 52 postdoktorer 325 doktorander 105 administratörer 151 tekniker Totalt: 1 005 anställda Magnus Wolf-Watz tilldelades Hugo Theorells pris i biofysik 2011.

22 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Starka forskningsmiljöer Fakulteten är värd för sju starka forskningsmiljöer: Ekosystem i förändring Experimentell växtbiologi Ljus i naturvetenskap och teknik Miljöns kemi – från molekyl till ekosystem Modellering av levande system Proteiners dynamik, struktur och funktion Solljus som bränsle

23 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Ljus i naturvetenskap och teknik Forskare har tagit fram en helt ny typ av belysningskomponent med hjälp av supermaterialet grafen. Den är billig att tillverka och helt återvinningsbar. Resultaten kan leda till böjbara bildskärmar och lysande tapeter.

24 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Solljus som bränsle Forskare vid KBC får 40 miljoner till ett forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential. Försöker efterlikna det som händer i naturen och därmed ta fram en förnyelsebar energikälla. Målet är att utveckla ett membran, ”det konstgjorda bladet”, som med hjälp av solljus kan producera vätgas och syrgas.

25 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Modellering av levande system - Icelab Vid IceLab samarbetar forskare inom matematik, fysik och ekologi. De undersöker levande system med matematiska modeller. Till exempel hur barkborrar angriper skog, evolutionens hastighet samarbetsbeteende hos människor och djur.

26 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Växt- och skogsbioteknik Umeå Plant Science Centre – ett av fyra Berzelii centra i landet – har tilldelats 200 miljoner kr under 10 år. Anslag på 75 miljoner kr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2009 Forskarna ska nu kartlägga generna i Sveriges viktigaste växt – granen!

27 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Tillämpad IT Inom IT-området finns fler än 150 forskare och doktorander. Exempel på forskningsområden: - industriell IT - reglerteknik och robotik - hälsa och sjukvård - signalbehandling och - interaktionsdesign

28 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Regeringens strategiska forskningsområden Fakulteten är huvudansvarig för projekt inom: Energiforskning Havsmiljöforskning Forskare från fakulteten ingår även i följande områden: Hållbart nyttjande av naturresurser E-vetenskap

29 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Ecochange ska ge en helhetsbild av hur klimatförändring påverkar Östersjöns ekosystem – från bakterier till fisk. Kunskapen ska användas för att formulera skyddsåtgärder för förvaltning av Östersjön. Samarbete med Högskolan i Kalmar, Fiskeriverket och Naturhistoriska riksmuseet. Klimateffekter på Östersjön Strategiska forskningsområden: Havsmiljöforskning

30 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Satsning på teknikvetenskap Umeå universitet satsar 60 miljoner kronor på teknikvetenskaplig forskning. För att förstärka kvaliteten på civilingenjörsprogrammen anställs: 8 biträdande lektorer 16 postdoktorer 8 doktorander

31 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Unga framstående forskare Umeå universitet satsar på unga forskare som har en lovande karriär framför sig. 13 av 37 forskare som tilldelades medel 2011 tillhör teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap utmärkte sig med totalt fem karriärbidrag. Anna Linusson fick karriärbidrag år 2011.

32 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Unga lovande fysiker Stark forskning bedrivs också vid institutionen för fysik. Institutionen, som genomgått en remarkabel föryngring, har i dag en av landets bästa forsknings- miljöer inom sitt område. Forskningen uppvisar stor bredd, från solceller, optiska fibrer och havsvågor till kvantteori och svarta hål.

33 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Antibiotika från Norska havet Uppmärksammad forskning inom biologisk - kemi Umeå universitet och Tromsö universitet samarbetar i jakten på ny antibiotika. De undersöker om extrema organismer från Norska havet innehåller extrakt som kan användas till nya läkemedel.

34 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Från träd till avancerade produkter Projektet Bio4Energy vill bryta beroendet av fossila bränslen genom grön teknik. Forskarna kommer att studera hela kedjan – från hur träden växer till hur vi kan förädla råvaran på bästa sätt. I samarbetet ingår bl.a. Luleå tekniska universitet och SLU. Dessutom medverkar över 20 företag och industripartners. Strategiska forskningsområden: Energiforskning

35 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Ett lysande samarbete Institutionen för fysik och företaget Siemens samarbetar för att utveckla laserbaserade mätinstrument. De känsliga instrumenten kan mäta låga halter av miljögifter i utsläpp och avgaser. Exempel samverkan – forskning

36 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Från forskning till företag Innovationssystem för kommersialisering av forskningsresultat

37 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Avknoppare –teknikföretaget Algoryx Algoryx hyllas som ett av Sveriges 33 hetaste teknikföretag 2011 Företaget bildades 2007 som ett avknoppningsföretag från Umeå universitet. Produkter: Algodoo – läromedel i fysik AgX Multifysik - interaktiv fysikalisk simulering

38 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Organisation

39 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Institutioner Arkitekthögskolan Datavetenskap Designhögskolan Ekologi, miljö- och geovetenskap Fysiologisk botanik Fysik Kemi Molekylärbiologi Matematik och matematisk statistik Naturvetenskapernas och matematikens didaktik Tillämpad fysik och elektronik

40 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Centrumbildningar Centrum för medicinsk teknik och fysik Europeiska CBRNE-centret High Performance Computing Centre North - HRC2N Marksaneringscentrum Norr - MCN Umeå marina forskningscentrum - UMF Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik - UFM Umeå Plant Science Centre

41 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Intäkter UtbildningForskning Anslag248252 Bidrag/uppdrag5182 Övrigt20 Summa253 Mkr454 Mkr Totala intäkter: 707 miljoner kronor

42 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kostnader Totala kostnader: 704 miljoner kronor

43 www.teknat.umu.se


Ladda ner ppt "Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. En fakultet med bredd och spets Biologi och molekylärbiologi Datavetenskap Kemi Fysik Matematik Teknik Lärarutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser