Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XSLT 2 Digitalisering av kulturarvet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XSLT 2 Digitalisering av kulturarvet."— Presentationens avskrift:

1 david.gunnarsson@hb.se XSLT 2 Digitalisering av kulturarvet

2 Idag Repetition XSLT och TEI Referenser Läsa in XSLT- och XML-dokument i XHTML-dokument Skicka med variabler och argument

3 XSL-språk XSLT –Ett språk för att transformera XML- dokument X-PATH –Ett språk för att navigera i XML-dokument XSL-FO –Ett språk för att formatera XML-dokument

4 Den röda tråden… DATALOGIKGRÄNSSNITT XMLXSLTXHTML(+CSS)

5 XML, XSLT, XHTML och CSS XML XSLT CSS XHTML Transformation (XSLT-processor)

6 Transformation Sker med en XSLT-processor Finns inbyggd i Internet Explorer… …men inte i alla webbläsare Därför använder vi JEdits XSLT- processor XALAN

7 XPath - noder The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, by Laurence Sterne Dokumentnod (rotelement) Textnod Attributnoder Elementnoder

8 XPath – Relationer mellan noder Varje element och attribut har en och endast en förälder Elementnoder har noll till många barn Noder med samma förälder kallas syskon –Det första syskonet är äldst, det näst första är näst äldst och så vidare… En förfader är en förälders förälder En ättling är ett barns barn

9 XPath – Peka ut noder /TEI2 – Pekar ut rotelementet TEI2 TEI2/text – Pekar ut alla text-element som är barn till TEI2 text//* – Pekar ut alla noder inuti elementet text //p – pekar ut samtliga p-element, oavsett var de befinner sig i hierarkin text//p – Pekar ut samtliga p-element som är ättlingar till text, oavsett var de befinner sig i hierarkin //@n – Pekar ut samtliga attributnoder med namnet n

10 Exempel: peka ut alla p som är barn till div1 Gör att vi är säkra på att rätt p hämtas, dvs det som är barn till div1, som i sin tur är barn till div, som i sin tur är barn till body

11 En annan variant

12 Templates Innehåller regler som appliceras vid matchning av en specificerad nod Syntax: … Samtliga attribut är valfria, men minst ett av attributen name och match måste återfinnas

13 Exempel, templates Anropar alla barn (och ättlingar) till body Matchar noder med namnet div, dock endast de som är barn eller ättlingar till body Matchar noder med namnet p, dock endast de som är barn eller ättlingar till body

14 Exempel, templates med villkor

15 Exempel, templates med villkor

16 apply-templates När processorn stöter på apply- templates undersöker den det första elementet och ser om det finns ett template som matchar den Så länge det finns ett template som matchar aktuellt element kommer processorn att fortsätta på samma sätt till nästa element

17 Repetitioner i XSLT: for-each …kod som utförs på varje nod som överensstämmer med X-PATH- uttrycket

18 for-each../@id pekar här ut attributet id hos heads förälder: Notera krullparenteserna som används när man vill använda ett värde i ett icke xsl-element

19 Styrstrukturer i XSLT om (villkor a) utför a annars om (villkor b) utför b annars utför c

20 Med if …kod som utförs om villkor a är sant …kod som utförs om villkor b är sant …kod som utförs om villkor c är sant

21 Exempel: if Jodå, det funkar faktiskt

22 Med choose...kod som utförs om villkor a är sant...kod som utförs om villkor b är sant …kod som utförs om varken villkor a eller b är sant

23 Exempel: choose Även detta funkar

24 XSLT och TEI Källan kan ses som en linjär sekvens Det TEI-kodade innehållet är mer likt en databas Flera olika outputs är möjliga

25 Varför transformera TEI med XSLT? Förändra en icke presentabel fil till en webbsida Formatera ett dokument till PDF eller liknande Förändra en XML-vokabulär till en annan Extrahera specifik information från ett dokument och formatera på ett annat sätt

26 Rendering av TEI-text Kopiera element Utesluta element Flytta element Generera element

27 Kopiera element Navigationssystem Till exempel kan alla head-element kopieras och placeras i en lista i början av texten Listans element kan sedan länkas till respektive head-element För kopiering kan for-each användas med fördel

28 Exempel: kopiera element

29 Matchande template Länkar varje head-element tillbaka till index Exempel 4

30 Utesluta element TEI Header innehåller enbart metadata Vi kanske inte vill visa texten på bokens baksida Redaktionella noter bör inte visas Eller varför inte enbart visa vissa element för vissa läsare och andra element för andra läsare?

31 Utesluta element, exempel

32 Utesluta element, exempel To the Right Honourable Mr Pitt. Sex tecken används för attributet key Sir, Never poor Wight of a Dedicator had less hopes from his Dedication, than I have from this of mine; for …

33 Uteslutning av note Exempel 5

34 Flytta element Template-anrop utförs i den ordning de är skrivna i: Här kommer body skrivas ut först, sedan back och sist front

35 Generera element Rahtz exempel något modifierat: –Varje namn ska transformeras till en länk vars titel-attribut får värdet This name occurs x times –Dvs, när muspekaren förs över namnet Toby ska en gul ruta med texten This name occurs 3 times dyka upp

36 TEI-kod Toby Shandy XSLT-kod Generera element, exempel Exempel 5

37 TEI-länkar Länkning inom dokumentet –ref och ptr Länkning inom dokumentet och till externa dokument –xref och xptr

38 ptr TEI XSLT Go to Kräver att det finns ett element med attributet id="preface", detta id måste vara unikt för filen Notera också fyrkanten (#) som gör det möjligt att länka till ett ankare inom ett dokument

39 Mer ptr ptr kan tilldelas attributet type På så vis kan vi skilja olika typer av länkar ifrån varandra

40 Matchande template … Go to …

41 ref TEI Go to preface XSLT Nackdel med denna variant är att man infogar text som inte hör till originalkällan

42 xptr, tei-kod DOC1 måste definieras i DTD:n:

43 xptr, xslt-kod

44 xref, tei-kod The HOMUNCULUS, Sir…http://themystica.com/mystica /articles/h/homunculus.html

45 xref, xslt-kod

46 Notera… att url:en http://themystica.com/mystica/articles /h/homunculus.html egentligen ska deklareras i DTD:n: http://themystica.com/mystica/articles /h/homunculus.html http://themystica.com/mystica/articles /h/homunculus.html

47 Och i tei-koden… …ska vi istället skriva: HOMUNCULUS … http://themystica.com/mystica/articles /h/homunculus.html

48 Bilder (figurer) Elementet figure används: Above: The drawing room… The figure shows… Detta kräver att pullman är definierad i DTD:n:

49 xslt-kod

50 Inläsning av XSLT- och XML- dokument i XHTML-dokument Vi kan med ett (hyfsat) enkelt JavaScript läsa in XSLT- och XML- dokument i XHTML-dokument Vi utgår från en skapad.htm-fil Vi skriver sedan ett JavaScript som läser in bägge filerna

51 tei.htm...lite kod... (följande exempel är omarbetat efter http://msdn2.microsoft.com/en-gb/library/ms763742.aspx)

52 Skapa variabler och tilldela värden var xslt = new ActiveXObject("Msxml2.XSLTemplate.3.0"); var xsldoc = new ActiveXObject ("Msxml2.FreeThreadedDOMDocument.3.0"); var xslproc;

53 Ladda filer xsldoc.async = false; xsldoc.load("tei.xsl"); xslt.stylesheet = xsldoc; var xmldoc = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.3.0"); xmldoc.async = false; xmldoc.validateOnParse = false; xmldoc.load("tei.xml"); Lägg in denna rad ifall resultatet uteblir (detta beror sannolikt på att validering gentemot DTD:n misslyckas)

54 Utför transformation xslproc = xslt.createProcessor(); xslproc.input = xmldoc; xslproc.transform(); document.write(xslproc.output); Resultatet av transformationen skrivs ut här

55 Inläsning xml-filen: tei.xml xsl-mallen: tei.xsl xhtml-dokumentet: tei.htm Resultat

56 Skicka in parametrar till JavaScriptet Länken abc infogas i tei.htm (kan även konstrueras i tei.xsl) Strängen abc skickas in till tei.htm och kan tas emot av JavaScriptet

57 Ta emot parameter var str = '' + this.location; str = str.substring((str.indexOf('?')) + 1); Skapar variabeln str och tilldelar den värdet av aktuell url Plockar ut allt som finns efter frågetecknet

58 Ta emot parameter var str = '' + this.location str = str.substring((str.indexOf('?')) + 1) Variabeln str skapas och tar emot värdet '' (tomma strängen) plus värdet av this.location (url:en till aktuell webbsida) Sedan tilldelas str värdet av allt som befinner sig från ? plus ett tecken och framåt, dvs abc i det här fallet

59 Vad kan vi göra med det? Till exempel styra vilken stilmall vi ska använda: str += ".xsl"; str tilldelas värdet av sig själv plus.xsl -> abc.xsl xsldoc.load(str); abc.xsl läses in Jämför med tidigare värde: xsldoc.load("tei.xsl");

60 Flera stilmallar: abc.xsl def.xsl ghi.xsl jkl.xsl


Ladda ner ppt "XSLT 2 Digitalisering av kulturarvet."

Liknande presentationer


Google-annonser