Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:1"— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:1
SFC, Sequential Function Chart Language, är ett av de 5 programmeringsspråken som stöds av IEC standarden. SFC finns med i GX IEC Developer. Ett SFC program sparas i en POU som de övriga programspråken. En skillnad är att SFC-program enbart kan sparas i en POU av typ Program. Man kan alltså inte beskriva Function Block eller Function med SFC.

2 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:2
Sekvensprogram kan beskrivas med Ladder Diagram Gammal teknik som finns beskriven många böcker. Ganska enkelt att använda, mindre överskådligt, vanlig metod. FBD Function Block Diagram Man skriver sekvensen med hjälp av skiftregister, liknar digitala kretsar, troligen mindre vanligt. Med booleska funktioner, Instruction List Ekvationerna kan vara anpassade efter Ladder Diagram, enbart text, trogen snabbaste metoden. Med SFC Ger en mycket bra översikt av programmet, grafisk beskrivning.

3 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:3
Grundläggande för alla metoderna är att sekvensprogrammet är uppdelat i ett antal tillstånd som är separerade med övergångsvillkor. Metoden innebär att det är lätt att underhålla och att hitta fel i styrutrustningar. Man kan t.ex. indikera i viket tillstånd en process befinner sig i och snabbt se om processen har stannat i något oväntat tillstånd.

4 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:4
Några punkter om SFC: SFC är ett strukturerat språk som medger enkel representation av en komplex process SFC, Sequential Function Chart Language är en grafisk editor Det är två huvudsakliga mekanismer som styr program exekveringen. Step och Transition. Endast ett steg kan vara aktivt åt gången utom vid parallella steg Nästa steg i sekvensen aktiveras först när efterföljande övergångssvillkor är sant När man kommer till sista steget, hoppar programmet tillbaka till början Man kan också använda hopp för att låta programmet hoppa till ett visst ställe

5 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:5
I FX IEC Developer visas inte övergångspilen från sista villkoret till början av sekvensen.

6 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:6
För GX IEC Developer gäller: Till varje steg kan man tilldela en eller flera actions. En action kan vara en Boolsk variabel (IN/UT-signal eller en minnescell) eller ett PLC-program. Alla actions finns listade i Action_Pool i Project Navigator Windows Varje övergång tilldelas ett övergångsvillkor som kan vara Boolsk variabel (IN/UT-signal eller en minnescell) eller ett PLC-program. En utgång med den unika benämningen TRAN (fördefinierad) skall användas, om PLC-program används som övergångsvillkor

7 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:7
Strukturen på programmet ritas upp genom att klicka på symbolerna för steg och övergång GX IEC Developer skjuter in nya element före aktuell markörposition När strukturen är klar börjar man lägga in kod i stegen och övergångarna Skriv alla Actions som ska utföras i de olika stegen Markera (dubbelklicka) steget som ska editeras Lägg till de Actions som ska utföras i steget. Knappen F2 visar vad som finns tillgängligt i fönstret Actions Association. Samma Action-program kan användas som händelse under flera steg Markera (dubbelklicka) övergångsvillkoret som ska editeras Definiera villkoret med ett network (TRAN) eller med en boolsk variabel

8 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:8
För att skapa nya actions, markera den POUn i navigatorn som innehåller SFC-programmet och tryck på Act Skriv önskat namn på PLC-programmet i dialogen New Action och välj programmeringsspråk, tryck därefter OK Varje steg och övergång måste ha ett unikt namn. För editering markera steg eller övergång med ett klick, klicka därefter ytterligaren gång Observera! Inställningen på View/Extended Information påverkar också utseendet på SFC-sekvensen Är funktionen aktiv visas stegen med kommentartext och övergångar visas med namnet utan radbrytning Även projektnavigatorns utseende påverkas av denna inställning

9 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:9
En sekvens börjar alltid med ett Initial Step, markerad med dubbla linjer Steg visas som block med namn Övergångar visas som små boxar De är placerade direkt under stegen Hopp är också tillåtna i SFC-program Dessa utförs med exit-pekare (hoppinstruktioner) och entry points (labels)

10 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:10
Ett enkelt programexemplet som styr en trafikkorsning enlig följande Normalt är det rött ljus på Kungsgatan Om BTN_DGVG sätts till 1 skall följande sekvens utföras Tänd gult ljus på Kungsgatan under 3 sekunder Tänd grönt ljus på Kungsgatan under 5 sekunder Återgå till rött ljus och vänta på BTN_DGVG

11 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:11
Den färdiga sekvensstyrningen med GX IEC Developer Sekvensstyrningen består av 3 tillstånd (step) som har namnen KG_RED, KG_GUL och KG_GREEN. Namnen är godtyckliga och skrivs genom att placera markören i rutan. I styrningen finns 3 övergångsvillkor som i detta fall är tre booleska variabler. Villkoren skrivs in genom att trycka på F2 och sedan välja namn från GVL-listan. De två TIME_OUT-signalerna kommer från 2 timer-kretsar som måste vara definierade innan.

12 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:12
När man skapar ett program av SFC-typ visas: En POU med SFC-Programmet (P_1 i det här fallet) En Body [SFC] som innehåller blockschemat En Action_Pool som är tom från början. I denna skapas de Actions (PLC-program) som senare kommer att associeras med olika tillstånd. En ny Action skapas genom att högerklicka på Action_Pool och sedan följa instruktionerna.

13 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:13
Figuren visar hur Action KG_GREEN[FBD] är skapad. Den innehåller ett normalt FBD-program som tänder en lysdiod (LEDKG_GREEN), släcker de två andra och instansierar en timer. Utsignalen TIME_OUT_TIM2 blir definierad i GVL och åtkomlig som övergångsvillkor. Observera att timern startar först när tillståndet med Action KG_GREEN är aktiverat.

14 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:14
Genom att dubbelklicka på respektive tillstånd visas en ruta där man kan definiera vilka Actions som ska associeras med tillståndet. Med F2 erhålles en Action Name List som visar vad som kan väljas.

15 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:15
När allt är klart måste den nya POU:n styras av en task med passande namn. Jag valde namnet demos.

16 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:16


Ladda ner ppt "Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:1"

Liknande presentationer


Google-annonser