Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANTIKA GREKLAND.  Vad är det som är så speciellt med de gamla grekerna?  I Grekland föddes:  De första skådespelen  Här föddes tanken på demokrati.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANTIKA GREKLAND.  Vad är det som är så speciellt med de gamla grekerna?  I Grekland föddes:  De första skådespelen  Här föddes tanken på demokrati."— Presentationens avskrift:

1 ANTIKA GREKLAND

2  Vad är det som är så speciellt med de gamla grekerna?  I Grekland föddes:  De första skådespelen  Här föddes tanken på demokrati  Man är ett tänkande & njutande folk

3 FENICIERNA  Vilka var fenicierna?  Började bli ett handelsfolk ca 1100 f Kr  Kom från östra delen av Medelhavet ( dagens Libanon )  De hade stabila båtar med köl, vilket gjorde att båtarna inte kantrade  Man styrde efter solen och stjärnorna  Man handlade med slavar, hästar, kryddor och glas  Hade en ny handelsvara: järn  Hjälpte till att utveckla det nya skriftspråket och sprida det

4 STADSSTATERNA  Grekland var inte ett enhetligt rike utan det var uppbyggt i olika stadsstater  Aten och Sparta är det mest kända  Varje stad styrde sig själv och det kunde skilja mycket dem emellan

5 SPARTA  Sparta = krigarstaten  Styrdes av två kungar samtidigt. De skulle hjälpa varandra & kontrollera varandra samt leda arméerna i krig  Mest makt hade de äldstes råd. Bestod av 28 spartanska män över 60 år.  Alla män över 30 fick vara med i folkförsamlingen.

6  Sparta var den största stadsstaten  Man levde inget lyxliv. Därav ordet spartanskt = leva enkelt, närmast fattigt

7 UPPFOSTRAN TILL SOLDAT  Enligt lag måste varje spartan gifta sig  När en pojke fyllt sju fördes han till militärförläggning/skola  Han fick lära sig frysa, gå hungrig & törstig utan att klaga  När han var 20 vara han färdig soldat, nu började militärtjänsten som upphörde när han fyllde 60……….

8 SPARTAS FLICKOR  Flickorna fick en ”pojkaktig & självständig” uppfostran  De fick lära sig att läsa, skriva, spela lyra & flöjt och sjunga i kör  De åt samma mat som pojkarna, de tränade löpning, kasta diskus, spjut och de lärde sig brottas  De blev tränade i att vara psykiskt starka

9 FLICKOR forts….  Spartanska kvinnor ansågs vara de vackraste i hela Grekland  De var friare och självständigare än några andra kvinnor i Grekland  De fick i princip göra allt som pojkarna/männen, bortsett från en sak: de fick inte vara med i det politiska livet. Det var enbart för män.

10

11 ATEN  Här uppkom tanken på demokrati  Fick alla vara med?  De som fick vara med var:  Fria, vita män över 20 år som var födda i Aten  Män hade rösträtt – inte kvinnor

12 KVINNA I ATEN  Kvinnor fick sämre & mindre mat än männen ( till skillnad mot Sparta )  De blev bortgifta vid 15 års ålder  De lärde sig att spinna och väva. Inte läsa och skriva  De skulle ta hand om hushållet, ge order till slavarna  Viktigaste uppgiften: föda barn helst söner  Det var större skillnad mellan pojkar och flickor bland de rika

13 OS= Olympiska spelen

14  De tidigaste olympiska spelen som man vet om sker 776 f Kr  Hölls vart fjärde år till gudarnas ära  Under OS var det fred i hela Grekland  De första spelen innehöll: Pankration, löpning, längdhopp, spjut, diskus, vapen, brottning, boxning och ridning  Pris var äran och en krans av olivblad  Kvinnor fick inte delta, de fick inte ens titta på

15 ALEXANDER DEN STORE

16 ALEXANDERS RIKE

17  Född 356 f Kr - död 323 f Kr  Son till Filip II  Hade filosofen Aristoteles som lärare  Blev kung vid 20 års ålder  Skicklig ledare

18  Hade som ambition att skapa ett välde  Försökte hålla samman riket genom att försöka bli populär bland de som han hade besegrat  Alexanders rike höll inte så länge men hans ”arv” fick enorm betydelse i framtiden

19  Handeln ökade mellan länderna vid Medelhavet  Den grekiska byggnadsstilen spreds österut  Grekiska seder och bruk spreds österut. Likaså teater, vetenskap mm  Grekerna tog även till sig andra kulturer och en blandkultur uppstod = hellenismen

20 Grekerna är nyfikna….  Grekerna var ett nyfiket folk, man ville ha reda på saker och ting  Bland annat kom Demokritos på atomerna för 2400 år sedan  Hippokrates menade att människan inte blir sjuk pga att gudarna vill straffa oss, utan att sjukdomar beror på annat. I dag måste alla läkare svära Hippokrates ed  Aristoteles ville samla all kunskap. Han systematiserade bl djuren, han observerade djuren mm

21 …grekerna är fortsatt nyfikna…  Aristarchos påstod som den förste av alla vetenskapsmän att solen är större än jorden, han beskrev också planeternas rörelser mm  Eratosthernes beräknade med hjälp av geometri att jordens omkrets är ca 40 000 km  Pytagoras sats  Arkimedes princip


Ladda ner ppt "ANTIKA GREKLAND.  Vad är det som är så speciellt med de gamla grekerna?  I Grekland föddes:  De första skådespelen  Här föddes tanken på demokrati."

Liknande presentationer


Google-annonser