Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANTIKA GREKLAND.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANTIKA GREKLAND."— Presentationens avskrift:

1 ANTIKA GREKLAND

2 Vad är det som är så speciellt med de gamla grekerna?
I Grekland föddes: De första skådespelen Här föddes tanken på demokrati Man är ett tänkande & njutande folk

3 FENICIERNA Vilka var fenicierna?
Började bli ett handelsfolk ca 1100 f Kr Kom från östra delen av Medelhavet ( dagens Libanon ) De hade stabila båtar med köl, vilket gjorde att båtarna inte kantrade Man styrde efter solen och stjärnorna Man handlade med slavar, hästar, kryddor och glas Hade en ny handelsvara: järn Hjälpte till att utveckla det nya skriftspråket och sprida det

4 STADSSTATERNA Grekland var inte ett enhetligt rike utan det var uppbyggt i olika stadsstater Aten och Sparta är det mest kända Varje stad styrde sig själv och det kunde skilja mycket dem emellan

5 SPARTA Sparta = krigarstaten
Styrdes av två kungar samtidigt. De skulle hjälpa varandra & kontrollera varandra samt leda arméerna i krig Mest makt hade de äldstes råd. Bestod av 28 spartanska män över 60 år. Alla män över 30 fick vara med i folkförsamlingen.

6 Sparta var den största stadsstaten
Man levde inget lyxliv. Därav ordet spartanskt = leva enkelt, närmast fattigt

7 UPPFOSTRAN TILL SOLDAT
Enligt lag måste varje spartan gifta sig När en pojke fyllt sju fördes han till militärförläggning/skola Han fick lära sig frysa, gå hungrig & törstig utan att klaga När han var 20 vara han färdig soldat, nu började militärtjänsten som upphörde när han fyllde 60……….

8 SPARTAS FLICKOR Flickorna fick en ”pojkaktig & självständig” uppfostran De fick lära sig att läsa, skriva, spela lyra & flöjt och sjunga i kör De åt samma mat som pojkarna, de tränade löpning, kasta diskus, spjut och de lärde sig brottas De blev tränade i att vara psykiskt starka

9 FLICKOR forts…. Spartanska kvinnor ansågs vara de vackraste i hela Grekland De var friare och självständigare än några andra kvinnor i Grekland De fick i princip göra allt som pojkarna/männen, bortsett från en sak: de fick inte vara med i det politiska livet. Det var enbart för män.

10

11 ATEN Här uppkom tanken på demokrati Fick alla vara med?
De som fick vara med var: Fria, vita män över 20 år som var födda i Aten Män hade rösträtt – inte kvinnor

12 KVINNA I ATEN Kvinnor fick sämre & mindre mat än männen ( till skillnad mot Sparta ) De blev bortgifta vid 15 års ålder De lärde sig att spinna och väva. Inte läsa och skriva De skulle ta hand om hushållet, ge order till slavarna Viktigaste uppgiften: föda barn helst söner Det var större skillnad mellan pojkar och flickor bland de rika

13 OS= Olympiska spelen

14 De tidigaste olympiska spelen som man vet om sker 776 f Kr
Hölls vart fjärde år till gudarnas ära Under OS var det fred i hela Grekland De första spelen innehöll: Pankration, löpning, längdhopp, spjut, diskus, vapen, brottning, boxning och ridning Pris var äran och en krans av olivblad Kvinnor fick inte delta, de fick inte ens titta på

15 ALEXANDER DEN STORE

16 ALEXANDERS RIKE

17 Född 356 f Kr - död 323 f Kr Son till Filip II Hade filosofen Aristoteles som lärare Blev kung vid 20 års ålder Skicklig ledare

18 Hade som ambition att skapa ett välde
Försökte hålla samman riket genom att försöka bli populär bland de som han hade besegrat Alexanders rike höll inte så länge men hans ”arv” fick enorm betydelse i framtiden

19 Handeln ökade mellan länderna vid Medelhavet
Den grekiska byggnadsstilen spreds österut Grekiska seder och bruk spreds österut. Likaså teater, vetenskap mm Grekerna tog även till sig andra kulturer och en blandkultur uppstod = hellenismen

20 Grekerna är nyfikna…. Grekerna var ett nyfiket folk, man ville ha reda på saker och ting Bland annat kom Demokritos på atomerna för 2400 år sedan Hippokrates menade att människan inte blir sjuk pga att gudarna vill straffa oss, utan att sjukdomar beror på annat. I dag måste alla läkare svära Hippokrates ed Aristoteles ville samla all kunskap. Han systematiserade bl djuren, han observerade djuren mm

21 …grekerna är fortsatt nyfikna…
Aristarchos påstod som den förste av alla vetenskapsmän att solen är större än jorden, han beskrev också planeternas rörelser mm Eratosthernes beräknade med hjälp av geometri att jordens omkrets är ca km Pytagoras sats Arkimedes princip


Ladda ner ppt "ANTIKA GREKLAND."

Liknande presentationer


Google-annonser