Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Täby Flyers – 2018 December 2013. Innehållsförteckning ●Introduktion ●Täby Flyers 2013 ●Mål och beskrivning av vår förening 2018 ●Q&A.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Täby Flyers – 2018 December 2013. Innehållsförteckning ●Introduktion ●Täby Flyers 2013 ●Mål och beskrivning av vår förening 2018 ●Q&A."— Presentationens avskrift:

1 Täby Flyers – 2018 December 2013

2 Innehållsförteckning ●Introduktion ●Täby Flyers 2013 ●Mål och beskrivning av vår förening 2018 ●Q&A

3 Täby Flyers - introduktion 29 mars 2015 Sid.3 ●Täby Flyers är en klubb för amerikansk fotboll. Klubben grundades 1990 och hette då Täby F2 Flyers – ett namn inspirerat av flygflottiljen F2 i Hägernäs. Första matchen spelades mot Tyresö, en match som laget vann ●Flyers startade som en seniorförening men har succesivt utvecklat en betydande juniorverksamhet. 2006 beslutade Flyers och Solna Chiefs att bilda alliansen ”Solna Täby United, STU” och att i den tillsammans bedriva seniorfotboll, U19 samt inledningsvis U17. Det gemensamma laget i STU heter Northside Bulls. ●Efter 2006 har Flyers helt fokuserat på juniorfotboll och föreningen har vuxit kraftigt. Allt sedan 2006 har det funnits lag i åldrarna U13 och U15 och sedan säsongen 2011 finns ett lag i U11. Från 2014 finns det även ett U17 lag. ●Under 2012 bildades tre nya föreningar varav två i Danderyd och en i Täby – syftet är att utgöra bas för tillväxten i föreningen. Parallellt med att antalet lag har ökat, har spelarantalet vuxit kraftigt. ●Anläggningsmässigt är Sjökrigsskolan i Näsby Park föreningens hemmaplan på sommaren. Detta är en av Sveriges få planer med naturgräs. De senaste åren har vårt ”skjul” rustats upp och en container införskaffats för att utgöra förvaring för föreningens allt mera omfattande utrustning: hjälmar, skydd, dummies etc. ●Vinterträning bedrivs på olika gym i Täby samt på konstgräsplaner runt om i Täby och Danderyd ●Sportsliga framgångar har kommit med åren och vi är nu sannolikt Sveriges mest framgångsrika juniorförening –U15: 2009 guld samt 2011 silver i Dukes Tourney, 2011 och 2012 guld respektive silver i Swedish Challenge Cup samt guld i U15 Östra 2011 –U13: brons 2010 i Dukes Tourney följt av brons i STAFF:s HP-Cup samt 2011 silver i både Dukes och HP-Cup

4 Innehållsförteckning ●Introduktion ●Täby Flyers 2013 ●Mål och en beskrivning av vår förening 2018

5 Täby Flyers var under 2012 Stockholms och sannolikt Sveriges största förening i jämförbara serier 1) 29 mars 2015 Sid.5 1)Enligt en uppskattning från SAFF Källa: SAFF Förening Antal licensierade spelare 2012Totalt U 11U 13U 15U 17U 19 Division 1SSDam Alla serierUngdom Jämför- bart Arlanda Jets 2520161833-42191737961 Bulls ---2946-49-12429- Bulldogs --1162---19171 Djurgården AFF --1949---59101 Lidingö Saints ---50---- - Solna Chiefs 102615-----51 Stockholm MM 1135374314-472921612683 Södertälje Truckers ----725--32-- Tyresö Royal Crowns 712281415-49-1256147 Täby Flyers 2239 -----100 Upplands-Bro Broncos ----------- Wäsby Warriors 1223------35 Totalt 871551371761662518748981558379

6 Verksamheten har utvecklats kraftigt under 2008–2012 Både avseende antalet spelare och träningstillfällen Källa: Ansökan om LOK-stöd Antal spelare per år (cirka)Antal träningstillfällen per lag och år 29 mars 2015 6Sid.

7 Föreningens U15-lag – en ledstjärna Källa: Ansökan om LOK-stöd Antal deltagartillfällen per lag och årGenomsnittligt antal spelare per träningstillfälle 29 mars 2015 7Sid.

8 Ökning av antalet coacher – främst inom U15 29 mars 2015 Sid.8

9 Organisatoriskt fungerar styrelse, lagledare och sjukvård som ett stöd till lagen som därmed kan fokusera på det sportsliga 29 mars 2015 9Sid. Styrelsens ansvarsområden Sjukvård Material Sjökrickan Ekonomi Sportchef Framtidsfrågor Lagens ansvarsområden Lagledare Sjukvårdare + U11 U13 U15

10 U11U13U15Totalt Lag1113 Spelare204348110 Coacher35917 Lagledare2226 Sjukvård24511 Under 2013 har totalt cirka 150 personer varit aktivt involverade i föreningens verksamhet, varav drygt 30 är ledare 29 mars 2015 Sid.10

11 ●En starkt organisation: styrelse, coacher, lagledare, sjukvård och andra ledare ●Bryr oss om varandra, idrottsligt och utanför planen – vi hjälper varandra, är engagerade ●Ett starkt varumärke i den amerikanska fotbollsvärlden i Sverige ●Duktiga att rekrytera – attraherar och utvecklar många duktiga spelare, coacher och andra ledare ●Vänligt och bra bemötande när nya spelare och föräldrar kommer till vår förening ●Måna om våra spelare och ledare – är bra på träning, sjukvård, kost och antidoping ●Håller en bra standard när det gäller utrustning ●Arbeta bort det nyckelpersonsberoende som nu finns – styrelse, coacher och andra ledare ●Underlätta för flera att hjälpa till genom att ha roll- och ansvarsbeskrivningar samt manualer som beskriver vad som behöver göras och hur ●Utveckla en tydligare målbild för föreningen, inklusive förtydliga och mera aktivt föra ut våra värderingar ●Skapa en organisation som kan hantera tillväxt, i närtid U17 ●Ordna bättre spel- och träningsmöjligheter, egen arena och gym där vi kan träna året runt ●Stärka ekonomin, främst vad gäller intäkter genom mera sponsorintäkter, gärna fleråriga avtal ●Skapa sammanhållning mellan lagen i föreningen – en röd tråd där spelare, ledare och föräldrar känner varandra Föreningen ur ett öppet perspektiv StyrkorUtmaningar 29 mars 2015 11Sid.

12 Innehållsförteckning ●Introduktion ●Täby Flyers 2013 ●Mål och en beskrivning av vår förening 2018 ●Q&A

13 Täby Flyers 2018 – vårt uppdrag, våra värderingar samt mål Uppdrag Värderingar Övergripande mål med vår verksamhet Mål för att nå det övergripande målet Sveriges sportsligt mest framgångsrika förening, U9 – U17 Hälsosamma atleter Ekonomi i balans och med en buffert för oförutsedda kostander Skickliga och engagerade coacher och sportsliga ledare Egen arena och gym där vi tränar året runt En väl fungerande och långsiktig föreningsorganisation Stort engagemang hos våra föräldrar och andra supporters Främja amerikansk fotboll, ses som en framgångsrik förening samt utveckla våra spelare, oavsett bakgrund och förmåga, personligt och sportsligt Gemenskap Respekt Ansvar Utveckling Täby Flyers är den förening i norra Stockholm som ungdomar och föräldrar vill vara med i Vi är 400 spelare i 16 lag med 70 coacher som utvecklar våra atleter 29 mars 2015 Sid.13

14 Täby Flyers 2018 – Sveriges bästa juniorförening ●Täby Flyers är Sveriges bästa juniorförening inom amerikansk fotboll. Våra lag är framgångsrika och vi har en strid ström av nya spelare och föräldrar som vill vara en del i vår framgång. Medialt syns vi ofta i olika reportage och vi prisas för våra duktiga ledare och för att vi tar hand om och utvecklar inte bara spelare utan även unga människor. Vårt samarbete med organisationer för unga människor med olika slags utmaningar är en viktig del i det. Föreningar inom andra idrotter ser oss som en förebild ●Våra samarbeten med high schools och colleges har utvecklats väl och som ett resultat av den stipendiefond vi etablerade 2014, har vi i år tre spelare på high schools i USA. I tillägg skickade vi fem spelare till IMG Acadmy’s sommarläger. Under året har vi i våra U15-lag tagit emot två amerikanska spelare som varit utbytesstudenter i Sverige ●Det så viktiga föräldraengagemanget är fortsatt starkt, mycket därför att vår satsning på att ta hand om och aktivera alla nya föräldrar har lyckats väl. Alla våra ”Friday Night Lights”, alumnikvällar och andra evenemang är alltid välbesökta. Som ett resultat har vi nu över 100 aktiva föräldrar föreningen och Täby Flyers är genom sina föräldrar väl representerade i fotbollens många andra styrelser och arbetsgrupper ●Vår egen arena – F2 – fungerar som en fantastisk bas för all vår verksamhet. Alla våra lag tränar och spelar matcher där, gymmet är öppet alla dagar och vår egen instruktör finns på plats för att hjälpa våra spelare och de föräldrar som väljer att träna där. De av våra spelare som skadats under match eller träning, får snabb hjälp av vår rehab-personal och vi ser att läketiden minskar radikalt ●Ekonomiskt står vi starka – våra stolta sponsorer Coca-Cola, Jeep och Harley Davidson utgör ett viktigt bidrag till vår verksamhet. Genom deras förtjänst har vi nu inte bara tillgång till gyminstruktörer och rehab-personal utan även två kanslister som utgör navet i all vår verksamhet 29 mars 2015 Sid.14

15 ●Gemenskap: Flyers är en förening byggd på gemenskap och samhörighet. Dessa är centrala stöttepelare i hela föreningen och i varje enskilt lag, och är något vi ständigt och jämt måste arbeta för att förstärka. Ett lag byggs inte av en person, ej heller en förening. Laget byggs av flera individer som förenar sig, och genom föreningen kan både laget och individen utvecklas. Att laget och föreningen kommer före den enskilda individen är en självklarhet ●Respekt: Amerikansk fotboll är en sport som bygger på respekt, på samma sätt som Flyers är en förening som bygger på respekt. Att visa respekt för varandra, såväl spelare, ledare, föräldrar, domare som andra personer, oavsett lag, på och utanför planen, analogt som digitalt, är en självklarhet. Att alltid uppträda som god sportsman och i enlighet med allra högsta moraliska standards är ett signum för alla i Flyers ●Ansvar: Varje spelare och ledare tar ansvar för sig själv och för att agera i linje med Flyers värderingar, både på och utanför planen. Det är också varje spelares och ledares ansvar att stötta och hjälpa sina kamrater, i motgång som medgång. Flyers har ett ansvar att utveckla spelarna och ledarna både på och utanför planen. Därutöver har föreningen ett ansvar, att efter bästa förmåga hjälpa de spelare, ledare och andra medlemmar som av någon anledning behöver stöd ●Utveckling: Att aldrig nöja sig med det som är, utan istället fortsätta arbeta med en strävan att utveckla och förbättra. Att ligga i framkant och våga titta efter nya möjligheter är två viktiga delar i denna konstanta utveckling. Föreningen och dess spelare, ledare och andra involverade arbetar hårt och ständigt för att utveckla, förbättra och förädla varje del i det klockverk som Flyers är, för att nå högsta möjliga standard i allt vi gör Det är med stöd i våra värderingar som vi byggt verksamheten 29 mars 2015 Sid.15

16 U9U11U13U15U17Totalt Lag5/ 1) 3/-3/1 2/116/3 Spelare50/x45/-75/20105/3080/30355/80 Coacher51015302080 Lagledare10688638 Sjukvård2688630 Material111115 Vi har lag för killar och tjejer i de flesta ålderskategorier – totalt är knappt 600 personer aktiva i föreningen varav cirka 150 ledare 29 mars 2015 Sid.16 1) Lag för killar respektive tjejer

17 Organisatoriskt är vi väletablerade med tydliga funktioner 29 mars 2015 Sid.17 Sportslig utveckling och sammanhållning Planering lag och coacher inkl. utbildning coacher Kontakt med externa intressenter, high schools, colleges Sport Spelare och coacher Sportsliga ledare Skolaktiviteter Rekrytering Utbildning Schemaläggning sjukvård Hälsa (kost, antidoping och sjukvård) Rekrytering Utbildning Schemaläggning Domare Löpande ekonomi och bokslut Sponsring Merchandising Ekonomi Turneringar, egna och andras Årsfest Föreningsmöten Events Varumärke och profilering Extern kommunikation, press etc. Intern kommunikation, hemsida etc. Kommunikation Lagledare Andra funktionärer Föräldrar Inköp Förvaltning och underhåll Inventering Material Egen arena, förvaltning och underhåll Planering externa lokaler Schemaläggning tränings- och matchtider Anläggningar Kansli Styrelse- och andra gruppmöten LOK- och andra bidrag Administration

18 Arbetet i föreningen leds av en liten styrelse där alla medlemmar har ett tydligt ansvar. Ansvarsområden Ordförande EkonomiSportHälsaOrganisation Events och turneringar Administration Externt perspektiv Funktionsansvar 1) Ekonomi Material Anläggningar Sport Rekrytering - sportslig Domare HälsaKommunikation Rekrytering – föräldrar EventsAdministrationTillför ett externt perspektiv på styrelsens och förenings arbete Ansvar strategiskt delmål 2) Ekonomi i balans med buffert för oförutsedda kostnader Egen arena och gym där vi tränar året runt Sportsligt mest framgångsrika förening Skickliga och engagerade coacher och ledare Hälsosamma atleter En väl fungerande och långsiktig förenings- organisation Stort engagemang hos våra föräldrar och andra supporters e.r. 29 mars 2015 Sid.18

19 Innehållsförteckning ●Introduktion ●Täby Flyers 2013 ●Mål och en beskrivning av vår förening 2018 ●Q&A


Ladda ner ppt "Täby Flyers – 2018 December 2013. Innehållsförteckning ●Introduktion ●Täby Flyers 2013 ●Mål och beskrivning av vår förening 2018 ●Q&A."

Liknande presentationer


Google-annonser