Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationsplan för Elitkommittén 2009. Olika stöd & aktiviteter beroende på nivå SOK Talang & toppsatsning SBF Bredare satsning (svenskt landslag)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationsplan för Elitkommittén 2009. Olika stöd & aktiviteter beroende på nivå SOK Talang & toppsatsning SBF Bredare satsning (svenskt landslag)"— Presentationens avskrift:

1 Organisationsplan för Elitkommittén 2009

2 Olika stöd & aktiviteter beroende på nivå SOK Talang & toppsatsning SBF Bredare satsning (svenskt landslag) Föreningen Här läggs grunden för att komma till landslaget

3 Organisation Styrelsen Elitkommittén Sammankallande från styrelsen Mentor Arvoderad Förbunds Koordinator Arvoderad FK Damer 100 % FK Herrar 100 %

4 Arbetsbeskrivning sammankallande Återrapporterar till styrelsen Sammankallande till elitkommittémöten Stämmer av ekonomin tillsammans med förbundskaptenerna & mentorn Lagledare vid internationella tävlingar

5 Arbetsbeskrivning Mentor Agera mentor åt förbundskaptenerna. Agera bollplank i budgetarbete och uppföljning av budgeten. Delta på Brottningskonvent och Elittränarforum arrangerade av SBF. Ge tips och råd rörande resplaner till tävlingar och läger. Förmedla internationella kontakter. Utveckla Elittränarforum tillsammans med förbundskoordinatorn och utbildningskommittén.

6 Arbetsbeskrivning Förbundskoordinator Strategier gällande elitutveckling Utbildningsstrategier gällande aktiva & tränare Ansvarar för Idrottslyftet Strategier gällande förbundsutveckling Uppföljning & utvärdering av elitverksamheten Koordinera arbetet mellan kommittéerna i SBF Administrativ hjälp i elitkommittén

7 Arbetsbeskrivning förbundskaptenerna Ta fram en tränings- och tävlingsplanering. Se till att budgeten hålls. Deltar i ledartruppen vid EM, VM och OS samt vid andra internationella tävlingar och landskamper. Utarbeta förslag till uttagningar av landslagstrupp för mästerskaptävlingar. Inkluderar även medföljande tränare/ledare för beslut i styrelsen. Ansvarig kontaktperson gentemot landslagstruppen. Se till att verksamheten Dam-Herr samordnas så långt som möjligt. Ansvarar för Teambildning. Organisera träningsläger så väl i Sverige som utomlands samt sparring. Hålla tränarträffar vid SM tävlingar. Hålla kontakt samt besöka landslags aktiva samt deras hemmatränare. Kartläggning (med videofilmning som hjälp) av landslagskandidater genom närvaro vid SM tävlingar, GP- tävlingar, Fyrstadsfinalen samt internationella tävlingar arrangerade i Sverige. Besöka RIG kontinuerligt. Vara bollplank till tränargruppen i deras arbete med att ta fram en ny tränarstege. Delta på Brottningskonvent och Elittränarforum arrangerade av SBF. Är kontaktperson gentemot SOK. Ta fram individuella planeringar för aktiva. Deltar vid styrelsemöte enligt särskild kallelse dock minst två gånger per år. Representera SBF efter särskild överenskommelse Deltar vid kontakt media efter samråd med SBF:s styrelse. Deltar vid kontakt med sponsorer enligt särskild överenskommelse med SBF:s styrelse. Svara för erforderlig information angående doping och SBF:s policy i drogfrågor. Informera SBF:s styrelse om brott mot gällande regler samt doping. Alla träningar, samtal och andra åtgärder som genomför med elitaktiva och klubbtränare skall dokumenteras. Färdigställa nyhetsbrev till aktiva & tränare

8 Periodisering av SBF: s elitverksamhet Period 1 Intensivt fältarbete/kartläggning av våra landslagsaktivas nuläge, samt förbättringsåtgärder på deras nuläge. Färdigställa verksamhetsplan. Period 2 Mästerskapsperiod Period 3 Uppföljning/Utvärdering

9 Period 1, lathund vid besök hos landslagsaktiva Aktiv Tränare Brottning SOK eller EIC Föreningen Ordförande Sparring Träning & tävlingsplanering Resurser inför Mästerskap Tester Fystränare Kost rådgivare Mål & utvecklingsplan

10 Frågor vid besöken av landslagsaktiva Den aktives mål med sitt idrottande? Vilken ambition finns det hos tränaren? Vilka resurser finns från klubbens sida? Hur ser organisationen ut i föreningen? Vilken sparring finns det att tillgå och hur ofta? Vilken mängd träning bedrivs det idag? Hur tränar den aktive nu? Hur ser ledarskapet ut runt den aktive? Hur mycket tid kan/vill tränarna lägga på den aktive? Vilken utbildning har tränarna? Finns det en vilja/ambition hos tränarna att utveckla/utbilda sig? Finns det en träning/tävlingsplanering? Hur bedrivs den fysiska träningen? Hur lever den aktive te x arbete, studier m m? Vilka kunskaper finns det när det gäller att ta hand om kroppen te x kost, sömn, förberedelser inför tävling & läger? Om den aktive blir uttagen till mästerskap, vilka resurser finns det att tillgå, hur skulle de då se ut mellan landslagssamlingarna? Har den aktive testat sig? Finns det några testresultat? Finns det något annat nätverk, förutom klubben runt den aktive?

11 Strategier – förberedelser – arbetssätt inför och efter besöken När FK bokar besök så är det viktigt att tränaren/tränarna och ordförande, sportansvarig eller annan ur föreningens styrelse/organisation finns med i samtalet. Viktigt att FK har så mycket fakta som möjligt inför besöken film, testprotokoll, antalet matcher sista halvåret, tävlingsresultat m m. För de aktiva som inte har SOK stöd eller något annat nätverk så behöver vi skapa ett hjälpande nätverk. FK tar kontakt med EIC om de kan delta på träffen. Många EIC skulle gladligen delta på ett sådant samtal, för att hjälpa den aktive (det ingår i deras uppdrag). Viktigt att klargöra vid träffen om vilka krav som kommer att gälla för den aktive när det gäller tester, tränings/tävlings deltagande m m. Dokumentera träffen samtalet i ett protokoll som senare skrivs ner i datorn som senare ska kopieras på diskett/cd (ifall datorn går sönder/blir stulen). Protokollen ska sitta i en pärm som finns med på läger och tävlingar så att de kan kompletteras med ytterligare fakta som kommer fram. FK måste sträva efter att ha alla aktiva som de besöker på film så att man vid besöken också kan gå igenom olika sekvenser på den aktiva för att påvisa vad som behöver förbättras te x tekniskt, taktiskt, fysiskt m m, det sistnämnda kan man även se om det finns några tidigare test protokoll. FK upprätta en förbättringsplan med de inblandade innan de skils åt.

12 Utrustning/material för FK Framtagning av skelett på ett standard protokoll vid besöken. Framtagning av ett skelett på en förbättringsplan. Dator som man kan visa den film som FK har på den aktive. Pärm/pärmar med tillhörande register, där protokollen finns. Videokamra (FK filmar ute på observationstävlingar för att sen ge feedback till aktiva vid besöken)

13 SBF & SOK Svenska brottningsförbundet bör avsätta medel i budgeten för fältarbetet i budgeten SOK bör ge våra FK en utbildning i att genomföra Coachande samtal (hjälp till självhjälp). Grunden i fältarbete är att få den aktive och dens tränare att börja ta egna insiativ. FK ska i detta läge agera Coach men samtidigt också ställa krav. En utbildning där de får prova på att Coacha vore lämplig innan de ska ut på fältet.

14 Period 1 Verksamhetsplan Mål = Tränarträffar på SM Vad skall vi göra = Bjuda in till tränarträff på SM. Hur ska vi göra det = Kontakta arrangörsklubben boka in lokaler, presentera ett seriöst program och dela ut åhörarkopior till alla deltagare. När skall det vara klart = 30/1 2009. Vem/vilka skall göra det = Förbundskaptenerna. Mål = Framtagning av komplett budget och aktivitetsplan Vad skall vi göra = Framtagning av komplett budget för SBF + SOK Aktivitetsplan kopplat till budget Hur ska vi göra det = Arbetsmöte (elit kommittén). Vem/vilka skall gör det = Harri När skall det vara klart = 30/12 2008 Mål = Framtagning av kravanalys och utvecklingstrappa Vad skall vi göra = Samarbeta med utbildningskommittén för framtagning av utvecklingstrappa. Hur ska vi göra det = Gemensamma arbetsträffar Vem/vilka skall göra det Elsy och Harri När skall det vara klart = 30/6 Vad skall vi göra = Framtagning av kravanalys. Hur skall vi öra det = Ta fram arbetsplan. Vem/vilka skall göra det = Mats. När skall det vara klart = 30/3 Mål = Återkoppling av enkätsvar efter varje mästerskap (utvärdera med aktiva och ledare) Vad skall vi göra = Ta fram en förenklad enkät. Hur ska vi göra det = Mats tar fram en förenklad enkät som är lättare att sammanställa Vem/vilka skall göra det = Mats När skall det vara klart = 27/2 2009 Vad skall vi göra = Återkoppla skriftligt och muntligt till aktiva och ledare Hur ska vi göra det = Sammanställningen skall skickas till berörda + muntligt till aktiva vid att förbundskaptenen gör besök hos den aktive eller vid första lägret efter mästerskapet. Vem/vilka skall göra det = Förbundskaptenen ansvarar för återkopplingen till aktiva, Mats återkopplar till förbundskaptenerna. När skall det vara klart = Efter varje mästerskap

15 Period 1 Verksamhetsplan Mål = Ett landslag (dam + herr) Vad skall vi göra = Gemensamma samlingar för herr + dam aktiva, kick off., läger, tävlingar. Hur ska vi göra det = Lägga in detta i planeringen. Vem/vilka skall göra det = Förbundskaptenerna. När skall det vara klart = 1/1 2009 Mål = Träningsdisciplinen vid läger Vad skall vi göra = Påtala hur nuläget är för de aktiva och vilka konsekvenser det kan få. Hur ska vi göra det = Tydliga förhållningsregler på läger och tävlingar. Vem/vilka skall göra det = Förbundskaptenerna. När skall det vara klart = Vid varje landslagssamling Mål = Alla landslagsaktiva skall genomföra fysprofilen Vad skall vi göra = Testat två gånger per år. Hur ska vi göra det = Ställa krav och erbjuda aktiva att genomföra tester i närorådet, samt nya testtillfällen om man missar ett testtillfälle Vem/vilka skall göra det = Förbundskaptenerna När skall det vara klart = En vecka före, för de som vill en vecka efter mästerskapet för de som vill det Mål = 4 elitkommittémöten där vi bjuder in aktiva och ledare Vad skall vi göra = Planera in mötena vid tävlingar. Hur ska vi göra det = Sammankallande bjuder in via att skicka ut en dagordning Vem/vilka skall göra det = Sammankallande När skall det vara klart = 1/1 2009 Mål = Framtagning av aktivitetslista Vad skall vi göra = ta fram en aktivitetslista som ska föras in på hemsidan. Hur ska vi göra det = Vid arbetsmötet i januari listar vi all elit verksamhet. Vem/vilka skall göra det = elitkommittén, landslagskoordinatorn sammanställer denna. När skall detta vara klart = 30/1.

16 Period 2 Mästerskap UttagningFörberedelserTiden mellan landslags samlingarna Veckan innan mästerskapet MästerskapetTiden efter mästerskapet

17 Period 3 Uppföljning/utvärdering Fältarbete Uppföljning med aktiva, tränare, SOK, elitkommittén och SBF: s styrelse. Utvärdera verksamheten med berörda. Starta planeringsarbetet inför nästa säsong.

18 Nyskapande jämfört med tidigare år Fältarbete = kartläggning av aktivas hemmamiljö. Där målet är att skapa en högpresterande hemmamiljö hos alla våra landslagsaktiva Regionsläger = samla alla elitaktiva och snäppet under elit till ett läger per år i varje region. Ställa krav på våra elitaktiva = Alla som åker på mästerskap ska vara 100 % förberedda Tester = Visar det sig så att testresultatet är sämre än tidigare och det inte finns någon bra förklaring, så åker man inte på mästerskap. Nyhetsbrev = Det ska skrivas minst 3 nyhetsbrev till våra elitaktiva och deras tränare samt till de tränare som deltar i landslagsverksamheten. Våra förbundskaptener har 100 % anställning. Förbundskaptenerna har två koordinatorer till sin hjälp

19 Viktigast inför 2009 Skapa en ”vinnande kultur” i våra landslag. Förbundskaptenerna ska ha en än mer styrande roll (inte gömma sig bakom någon styrelse/sportchef m m. Vi ska få med klubbtränarna/klubbarna på vårt nya sätt att arbeta genom att ge dem kontinuerlig information. Svenska brottningsförbundet tillsammans med elitkommittén ska leda utvecklingen av Svensk elitbrottning

20 Strategi för färdigställande av Kravanalys/utvecklingstrappa Tillsätta en projektgrupp som tar fram en arbetsplan för att arbetet blir gjort. Fari eller Jonas blir sammankallande i gruppen SOK utser en handledare för arbetet Tillsammans tar gruppen fram en tidsplan/projektplan för arbetet.


Ladda ner ppt "Organisationsplan för Elitkommittén 2009. Olika stöd & aktiviteter beroende på nivå SOK Talang & toppsatsning SBF Bredare satsning (svenskt landslag)"

Liknande presentationer


Google-annonser