Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiska Undersökningsgruppen www.nugruppen.se 2004/2005 års brukarundersökning Hemtjänsten och Äldreboendet Nacka kommun 2005-02-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiska Undersökningsgruppen www.nugruppen.se 2004/2005 års brukarundersökning Hemtjänsten och Äldreboendet Nacka kommun 2005-02-07."— Presentationens avskrift:

1 Nordiska Undersökningsgruppen 2004/2005 års brukarundersökning Hemtjänsten och Äldreboendet Nacka kommun

2 Nordiska Undersökningsgruppen Tillvägagångssätt * Syfte att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika verksamhetsområdena samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare * Postal enkät med två påminnelser under v * Hemtjänsten utskickad direkt till hemmet. På Äldreboenden utdelade via föreståndaren * 419 st svar från äldreboenden (75% svarsfrekvens (62%)) och svar från Hemtjänsten (67% svarsfrekvens (65%))

3 Nordiska Undersökningsgruppen Har man fått hjälp att fylla i enkäten? HemtjänstenÄldreboende 60% fyllde i själva % fyllde i själva 2003

4 Nordiska Undersökningsgruppen Bra eller dåligt resultat? Skala 1-5 (mittenvärdet =3). MedelbetygAndel betyg 1 och ca 20-30% 3.5 ca 15-20% 3.8 ca 10-15% 4.0 ca 10% eller färre I denna undersökning har relativt många valt ytterlighetsalternativen 5 och 1.

5 Nordiska Undersökningsgruppen Sammanfattande bedömning Jag är nöjd med mitt äldreboende/med hemtjänsten! = ca 5% missnöjda (Tar avstånd)

6 Nordiska Undersökningsgruppen Kontakterna med myndigheten - hemtjänsten

7 Nordiska Undersökningsgruppen Kontakterna med myndigheten - äldreboendet

8 Nordiska Undersökningsgruppen Om valet av boende/hemtjänstanordnare HemtjänstenÄldreboende

9 Nordiska Undersökningsgruppen Kontakterna med hemtjänstpersonalen

10 Nordiska Undersökningsgruppen Förhållandena på äldreboendet

11 Nordiska Undersökningsgruppen Om kommunens matdistribution - hemtjänsten Beställer man mat?Vad anser man om maten?

12 Nordiska Undersökningsgruppen Har man gjort service-/omvårdnadsplan? Hemtjänsten - serviceplan Äldreboende - omvårdnadsplan

13 Nordiska Undersökningsgruppen Skillnader mellan privat/kommunalt Sammanfattande bedömning

14 Nordiska Undersökningsgruppen Skillnader mellan kommunalt/privat Hemtjänsten ë De kommunala anordnarna har en större andel klienter över 85 år (43% vs 36%) ë Fler inom ”privat” har själv valt den anordnare man har (50% vs 36%) ë Av de som själva inte valt har i högre grad kommunens handläggare hjälpt till att välja vid kommunal anordnare (92% vs 77%). ë På tre punkter finns lite större skillnader i bedömningarna: ë ”Jag kunde påverka handläggningen av mitt ärende” (3,7 vs 4,1) ë ”Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen” (3,7 vs 4,4) ë ”Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats” (4,0 vs 4,4)

15 Nordiska Undersökningsgruppen Skillnader mellan kommunalt/privat Äldreboende ë Lika många i båda grupperna har själv valt den anordnare man har (50% vs 50%) ë Av de som själva inte valt har i högre grad kommunens handläggare hjälpt att välja vid kommunal anordn (46% vs 29%). ë En mindre andel av de som bor i kommunalt boende har själva fyllt i enkäten (13% vs 25%) ë På fem punkter finns lite större skillnader i bedömningarna: ë ”Jag kunde påverka handläggningen av mitt ärende” (3,4 vs 3,8) ë ”Jag har fått tillräcklig information av min biståndsbedömare om vilka valmöjligheter som finns” (3,6 vs 3,9) ë ”Det finns ett bra utbud av aktiviteter där jag bor” (3,4 vs 4,0) ë ”Jag får komma ut när jag vill” (3,2 vs 4,0) ë ”Jag kan bestämma själv när jag vill göra olika saker” (3,4 vs 4,0)

16 Nordiska Undersökningsgruppen Slutsatser ë Positiv utveckling för både Hemtjänsten och Äldreboenden. Det är med få undantag bra betyg på äldreboenden och hemtjänstanordnare i kommunen ë De som valt privat anordnare generellt dock något nöjdare ë De som finns att göra inom Äldreboende är främst: ë Information om hur man överklagar beslut ë Svårigheter att få komma ut när man vill och utbud av aktiviteter - de brister som finns återfinns främst hos kommunala äldreboenden ë De som finns att göra inom Hemtjänsten är främst: ë Information om hur man överklagar beslut, dock bättre än äldreboende (betyg 3,5 vs 3,0) ë Svårigheter att få komma ut på olika aktiviteter i den utsträckning man önskar - gäller både kommunalt och privat


Ladda ner ppt "Nordiska Undersökningsgruppen www.nugruppen.se 2004/2005 års brukarundersökning Hemtjänsten och Äldreboendet Nacka kommun 2005-02-07."

Liknande presentationer


Google-annonser