Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blodet … och transporterna. Transporter i kroppen Till cellerna Vatten Syre Näring Från cellerna Avfall Värme Försvar mot smittämnen Transporterna i kroppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blodet … och transporterna. Transporter i kroppen Till cellerna Vatten Syre Näring Från cellerna Avfall Värme Försvar mot smittämnen Transporterna i kroppen."— Presentationens avskrift:

1 Blodet … och transporterna

2 Transporter i kroppen Till cellerna Vatten Syre Näring Från cellerna Avfall Värme Försvar mot smittämnen Transporterna i kroppen sköts av blodet.

3 Två kretslopp Lilla kretsloppet – mellan hjärta och lungor. Blodet hämtar syre och lämnar koldioxid. Stora kretsloppet – mellan hjärta och resten av kroppen. Blodet hämtar näring i tarmarna. Blodet lämnar avfall i njurarna. Blodet lämnar syre och näring och hämtar avfall i kroppens celler.

4 Blodkropparna Hos en vuxen människa finns ca 5 liter blod. 55 % av blodet består av blodplasma. Blodplasma är en vätska. 45 % av blodet består av blodkroppar. Blodkroppar är olika celler med speciella uppgifter.

5 Blodkropparna En fjärdedel av alla kroppens celler är röda blodkroppar. Ämnet Hemoglobin i de röda blodkropparna ger blodet dess röda färg. Röda blodkroppar transporterar syre. Hemoglobin sköter om syretransporterna. Hemoglobin kan lätt både ta upp och avge syre till cellerna.

6 Blodkropparna De vita blodkropparna hjälper till i kroppens försvar mot främmande ämnen. De är större och mycket färre än de röda blodkropparna. Blodplättarna hjälper till att stoppa blödningar. Levrat blod består till stor del av blodplättar som hakat fast vid varandra.

7 Blodkropparna Nya blodkroppar bildas i den röda benmärgen, som finns i många av skelettets ben. Förbrukade blodkroppar tas omhand i levern och mjälten. Blodvätska trycks ut ur blodkärlen och blir vävnadsvätska i kroppens celler. Vävnadsvätska sugs upp av lymfkärl som transporterar tillbaka vätskan till blodet.

8 Hjärtat Ungefär lika stort som din knutna hand. Pumpar ut ca 70 ml blod vid varje hjärtslag. Hjärtat är en ihålig muskel. Har en mittvägg som delar det i en höger- och en vänsterhalva. Varje sida har en förmak och en kammare. Hjärtat har ventiler som kallas klaffar, som öppnas och stängs när hjärtat arbetar. Klaffarna gör så att blodet går åt rätt håll genom hjärtat.

9 Hjärtat 1.Blod från hela kroppen kommer in i hjärtat genom två stora blodkärl. 2.Blodet rinner in i höger förmak. 3.Blodet kommer ner i höger kammare. 4.Från höger kammare pumpas blodet till lungorna för att få syre och lämna ifrån sig koldioxid.

10 Hjärtat 5.Blodet kommer tillbaka från lungorna. 6.Blodet rinner in i vänster förmak. 7.Blodet rinner in i vänster kammare. 8.Från vänster kammare pumpas blodet ut i hela kroppen genom aorta, som är kroppens största blodkärl.

11 Blodkärlen Artärer går ut från hjärtat till kroppens alla delar. Artärernas väggar är elastiska och har kraftiga muskler. Blodtrycket mäts i artärerna. Det kan t ex vara 130/85 mm Hg. Det högre trycket är då hjärtat drar ihop sig. Det lägre trycket är då hjärtat slappnar av.

12 Blodkärlen Venerna leder blodet tillbaka till hjärtat. Venerna har mycket lägre tryck än artärerna, väggarna är tunnare och har inte lika mycket muskler. Blodet trycks genom venerna med hjälp av muskler runt omkring.

13 Blodkärlen Kapillärer är de minsta blodkärlen i kroppen. Kapillärer finns i alla vävnader i hela kroppen. Syrerikt blod kommer till kapillären från en artär. I kapillären rinner blodet mycket långsamt, blodet avger syre och näring till cellerna och tar emot koldioxid och andra avfallsämnen. Syrefattigt blod rinner tillbaka till hjärtat genom en ven.

14 Blodet och kroppens försvar Kroppens yttre försvar är hud och slemhinnor. Då bakterier eller virus tränger igenom det yttre försvaret får man en infektion. Kroppens inre försvar sköts av vita blodkroppar. Vid angrepp delar sig de vita blodkropparna, letar upp bakterier och dödar dem. Döda vita blodkroppar och bakterier transporteras bort av lymfkärlen.

15 Blodet och kroppens försvar Vissa vita blodkroppar tillverkar antikroppar. Antikropparna bekämpar inkräktarna. Antikropparna finns kvar i blodet, man är immun. Nästa gång man smittas av samma inkräktare bryter sjukdomen inte ut, eller blir lindrig, eftersom antikropparna redan finns.

16 Kroppens försvar Kroppen kan behöva hjälp att bekämpa smittämnen. Vaccin bildar antikroppar mot en speciell sjukdom. Antibiotika kan bekämpa bakterieinfektioner. Penicillin är ett exempel på antibiotika. Antibiotika fungerar inte på virus.

17 Blodgrupper Vid blodtransfusioner överförs blod från en person till en annan person. Det är viktigt att givarens blod passar med mottagarens blod. Människans blod kan grupperas i AB0-systemet. AB0-systemet innehåller fyra blodgrupper: A B AB 0

18 Blodgrupper Alla personer kan ta emot blod från sin egen grupp. Personer med grupp 0 kan ge blod till alla grupper. Personer med grupp AB kan ta emot blod från alla grupper.

19 Sjukdomar i blod, hjärta och blodkärl Anemi – Blodbrist Brist på hemoglobin som ofta beror på järnbrist. Leukemi – Blodcancer Högt blodtryck Blodtryck på över 140/90 brukar bedömas som högt. Åderförkalkning Hård förtjockning av blodkärlens väggar. Ärftlighet, men även mat- och motionsvanor är orsaker till åderförkalkning.

20 Sjukdomar i blod, hjärta och blodkärl Blodpropp Levrat blod inuti ett blodkärl. Kärlkramp Åderförkalkning i hjärtats blodkärl. Hjärtinfarkt Blodpropp i hjärtats blodkärl. Stroke Hjärninfarkt – blodpropp i hjärnan Hjärnblödning


Ladda ner ppt "Blodet … och transporterna. Transporter i kroppen Till cellerna Vatten Syre Näring Från cellerna Avfall Värme Försvar mot smittämnen Transporterna i kroppen."

Liknande presentationer


Google-annonser