Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam."— Presentationens avskrift:

1 Islam

2 Muhammed Grundare av Islam.
Föddes omkring 570 e.kr i staden Mecka i Arabien. Är släkt med Ismael, Abrahams son. Muhammed ”tog emot” Koranen av ängeln Gabriel på berget Hira. Ängeln Gabriel talade om för Muhammed hur Allah, Gud, vill att människorna ska leva. Muhammed skrev ned detta i en bok. Boken kallas Koranen.

3 Ordet Islam betyder ”att överlämna sig åt Gud”.
Ordet muslim betyder ”den som underkastar sig Gud”. För en muslim är islam ett sätt att leva. Religionen heter islam. Den som utövar religionen islam heter muslim. Islams tideräkning börjar då Muhammed flyttade till staden Medina (622 e.kr). Det muslimska året följer månen. År 2000 e.kr var det år 1420 enligt muslimsk tideräkning.

4 Islams fem grundpelare
Det viktigaste reglerna för livet finns sammanfattade i fem grundpelare

5 Trosbekännelsen Allah är en och högst av allt
”Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är Allahs sändebud”

6 Bönen

7 Skatten till de fattiga

8 Fastan

9 Vallfärden till Mecka

10 Hur lyder islams trosbekännelse?
Läs i religionsboken och svara på frågorna i din So-bok. Skriv både frågan och svaret! Trosbekännelsen Hur lyder islams trosbekännelse? Vad är det svåraste fel man kan göra inom islam? Om någon vill bli muslim, vad ska hen göra då? Bönen Vad heter de torn som bönetiden ropas ut ifrån? Vad gör en muslim före bönen? I vilken riktning ber man? Skatten till de fattiga Varför ska välbärgade muslimer ge en del av sina pengar till de fattiga en gång om året? Vad heter den avgift de ger bort?

11 Fastan Vad heter den månad då varje muslim ska fasta en gång om året? När får man och när får man inte äta under fastan? Vad ska fastemånaden påminna människorna om? På vilket sätt avslutas fastemånaden? Vallfärden till Mecka Är det en plikt för alla muslimer att vallfärda till Mecka en gång i livet? Vad är Mecka? Vad är Kaba? Vad ska den som vallfärdar till Mecka göra?


Ladda ner ppt "Islam."

Liknande presentationer


Google-annonser