Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationalism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationalism."— Presentationens avskrift:

1 Nationalism

2 Nationalism i Europa på 1800-talet
Vad är nationalism? En ideologi eller världsåskkådning Vad är en ideologi? Idéer om hur ett samhälle skall styras och organiseras Några exempel? Anarkistisk ideologi – ett samhälle utan en auktoritär stat, kommunistisk ideologi, liberalism – mänskliga rättigheter och frihet etc.

3 Nationalism Gemensamma faktorer som nationalismen försvarar:
Kultur, religion, språk och etnicitet Samhörighet Nationsstater – en nation, en stat

4 Europa innan nationalismen slog igenom, exempel Tyskland

5 Hur växte nationalismen fram?
Revolutioner – ökade intresset för samhörighet Frihetsrörelser växte fram som följd av detta – medborgarrätt, samhörighet med andra medborgare Innan revolutionerna: Eliter styrde och befolkningen var undersåtar Efter Napoleons fall ville folk i Europa bilda gemensamma stater

6 Nationaliteter i länder
Österrike: Tyskar Tjecker Slovaker Kroater Ungrare Polacker Ottomanska riket: Osmaner Serber Rumäner Bulgarer Greker (frigör sig 1830)

7 Diskussion Diskutera och förklara orden nation och nationalism.
Vad är kärnan inom begreppet nationalism? Är nationalism bra eller dåligt? Diskutera!

8 Tysklands enande Varför enande? Bismarck och Preussen
Krig mot Danmark- vinner Slesvig-Holstein, stor del tyskar i dessa områden. Skälet till invadering. Kriget mot Frankrike, = Elsass-Lothringen Går från massor av stadsstater till ett enat rike. 1871: 25 tyska stater = det tyska riket

9 Europa efter fransk-tyska kriget

10 Italiens enande Varför enande?
Går från massor av stadsstater till ett enat rike. Bl.a. Genom krig med Österrike 1859: österrikiska territorier med italiensk befolkning övertas av Italien. Guiseppe Garibaldi, frihetskämpe Stadsstaterna enas diplomatiskt.

11 Diskussion Bismarck ledde tyskarna i tre krig. Varför startade krigen och vad fick de för resultat? Utgå från begreppet nationalism och peka på hur den både bidragit till enande och splittring i Europa under 1800-talets senare hälft. Vilka konsekvenser tror ni att nationalismen i Europa fick? Kan ni ge några exempel på hur nationalism är aktuellt idag?


Ladda ner ppt "Nationalism."

Liknande presentationer


Google-annonser