Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Databashantering Do it Max-style!. SELECT SELECT vad FROM tabellnamn Exempel: ◦ SELECT * FROM stralin_max  * = Välj allt som finns i tabellen ◦ SELECT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Databashantering Do it Max-style!. SELECT SELECT vad FROM tabellnamn Exempel: ◦ SELECT * FROM stralin_max  * = Välj allt som finns i tabellen ◦ SELECT."— Presentationens avskrift:

1 Databashantering Do it Max-style!

2 SELECT SELECT vad FROM tabellnamn Exempel: ◦ SELECT * FROM stralin_max  * = Välj allt som finns i tabellen ◦ SELECT fornamn FROM stralin_max

3 SELECT, lista allt du har i tabellen $alla = mysql_query(’SELECT * FROM stralin_max’); //Gå igenom rad för rad //Läs mer om vad mysql_fetch_assoc gör genom att klicka på denna slidemysql_fetch_assocslide while ($person = mysql_fetch_assoc($alla)) {mysql_fetch_assoc echo ”$person[fornamn] $person[efternamn] har ID: $person[ID] ”; } Då får du detta resultat: Max Strålin har ID: 1 Anders Hedberg har ID: 2 IDfornamnefternamnalder 1MaxStrålin17 2AndersHedberg37

4 INSERT Att sätta in något i en tabell Du sätter in genom att välja i vilka kolumner Och sedan skriva vad som ska sättas in i dom INSERT INTO tabellnamn (kolumn1, kolumn2) VALUES (’värde1’, ’värde2’)

5 INSERT, exempel Att sätta in förnamn, efternamn och ålder i din tabell INSERT INTO stralin_max (fornamn, efternamn, alder) VALUES (’Einar’, ’Tinkelhoff’, 70) Detta lägger till en rad i din tabell. Observera att nummer inte behöver skrivas med ’ ’.

6 UPDATE UPDATE tabellnamn SET kolumn1 = ’värde1’ Exempel: ◦ UPDATE stralin_max SET fornamn = ’Rakel’, efternamn = ’Torkelsson’, alder = 85 ◦ OBS! Detta gör att alla jag har i tabellen nu döps om du Rakel Torkelsson, 85 år... Därför måste du ange vad som ska uppdateras!

7 UPDATE + WHERE UPDATE stralin_max SET fornamn = ’Rakel’, efternamn = ’Torkelsson’, alder = 85 WHERE id = 1 ◦ Detta gör att personen med ett (1) som ID kommer att uppdateras Hur ska du nu kunna slå ihop allt det här till ett fint GUI? ◦ Gör en lista på vad du behöver och tänk hur du ska lösa det ◦ När du tänkt, kolla på nästa slide

8 DELETE DELETE FROM tabellnamn WHERE kolumn = värde DELETE FROM stralin_max WHERE fornamn=’Anders’

9 WHERE + AND, OR SELECT * FROM stralin_max WHERE id=7 OR id=3 SELECT * FROM stralin_max WHERE id=7 AND fornamn = ’Anders’ SELECT * FROM stralin_max WHERE (fornamn=’Anders’ AND efternamn=’Hedberg’) OR id=4

10 mysql_fetch_assoc() Gör att du får en array med nycklar samma som kolumnernas namnarray T.ex $person[’efternamn’] Se även powerpoint-presentationen om arrays, under programmering.


Ladda ner ppt "Databashantering Do it Max-style!. SELECT SELECT vad FROM tabellnamn Exempel: ◦ SELECT * FROM stralin_max  * = Välj allt som finns i tabellen ◦ SELECT."

Liknande presentationer


Google-annonser