Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Windows programmering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Windows programmering"— Presentationens avskrift:

1 Windows programmering
Borland C++ Builder 4 och 5 Modsoft Ab Kent Westerholm

2 Kursens tidtabell 31.8.2000 Introduktion till C++ Builder 7.9.2000
Hantering av menyer och verklygsfält i Windows-proram MDI (Multiple Document Interface) gränssnitt Programmering med Threads Databasprogrammering med C++ Builder Användning av DLL (Dynamic Link Library) Att göra ett eget DLL-bibliotek

3 Kursens övningar Svaren på kursens övningar e-postas som zip-filer till I zip-filen tas med .CPP, .H, .DFM och .BPR filer samt eventuell dokumentation som separata textfiler För att få delta i tentamen krävs att alla övningar är utförda och godkända.

4 Information om tentamen
Hålles Tentamen består av en programmerings-uppgift Alla hjälpmedel är tillåtna Inlämnas på diskett Alla övningar skall vara godkända för att få delta

5 C++ Builder egenskaper
Rapid Application Development (RAD) omgivning Visual Component Library (VCL) Egenskaper, Metoder, Händelser (Properties, Methods, Events) Utgör gränsnittet till komponenterna i VCL IDE, Integrated Development Environment

6 C++ Builder IDE Huvudfönstret Menyer Komponentpaletten
Verktygsfältet, filhantering, projekt, kompilering o. körning av program. Funktioner kan läggas till o. tas bort.

7 C++ Builder IDE, forts. Formuläreditorn för grafisk design av applikationens användargränssnitt

8 C++ Builder IDE, forts. Objektinspektören (Object Inspector)
Egenskaper (Properties), modifiering av en komponents egenskaper Händelser (Events), registrering av händelse-hanterare (eventhandlers) för de händelser som en komponent kan reagera på

9 C++ Builder IDE, forts. Programeditorn

10 C++ Builder IDE, forts. Klassutforskaren (ClassExplorer)
Grafisk visning av klasser

11 C++ Builder projekt Varje applikation som skapas med C++ Builder är ett projekt I projektet ingår alla de filer som behövs för att kompilera och länka programmet Alla C++ Builder program har en huvudfil som innehåller WinMain() (kallas “project source”)

12 C++ Builder projekt, arbetsgång
Starta C++ Buildern. Välj File/New Application. Viktigt! Lagra projektet med File/Save All. Gör en ny mapp för projektets filer. Lägg till komponenter till formuläret. Välj komponenter för att ändra egenskaper och lägga till händelsehantering. Debugga o. provkör programmet!

13 C++ Builder projekt, filtyper
.CPP, C++ kodfiler .DFM, “form file”, innehåller definitionen av ett fönster och alla komponenter .DSK, “desktop file” .EXE, programmet i exkverbar form .H, C++ header filer .HPP, C++ header filer, t.ex. VCL header filer

14 C++ Builder, filtyper .IL?, linker filer
.OBJ, kompilerade binära objektfiler .BPR, projektets make-fil .RES, kompilerade binära resource-filer .TDS, symboltabell för debuggern, används under debuggnings-sessioner

15 C++ Builder, filtyper Filer, vilka är nödvändiga för att kompilera och länka ett program: .CPP, C++ källkod .H, C++ header filer .DFM, definition av formulär .BPR, projektets make-fil Övriga filer skapas automatiskt

16 VCL klasshierarki

17 VCL klasser Formulär- och applikations-klasser
TApplication, hanterar grundläggande operationer i ett Windows program Varje C++ Builder applikation har en pekare till ett TApplication objekt kallat Application. TForm, hantering av formulär. Applikationens huvudfönster, dialoger, andra fönster som programmet öppnar...

18 VCL klasser Komponentklasser Standard komponentklasser
T.ex. TButton, TEdit, TListBox, TMemo, TMainMenu Klasser för Win32 kontroller T.ex. TListView, TTreeView, TProgressBar, TRichEdit Klasser för databaskomponenter Nonvisual, t.ex. TDataSource, TDataBase, TTable Visual, t.ex. TDBGrid, TDBNavigator, TDBText

19 VCL klasser Komponentklasser, forts. Klasser för Windows dialoger
TOpenDialog, TSaveDialog, TOpenPictureDialog, TSavePictureDialog, TFontDialog, TColorDialog, TPrintDialog, TPrinterSetupDialog Klasser för systemkomponenter TTimer, reperesenterar en Windows timer OLE och DDE klasser

20 VCL klasser Komponentklasser, forts. Win 3.1 komponenter
TTabSet, TNoteBook, TFileListBox, etc. GDI klasser (Graphics Device Interface) T.ex. TFont, TCanvas, TPen, TBrush Övriga klasser TIniFile och TRegistry TStringList, TList

21 Böcker om C++ Builder Kent Reisdorph, ”Teach Yourself Borland C++ Builder 3 in 21 Days”, 1998, Sam’s Publishing, 832 ss. Charlie Calvert, ”Borland C++ Builder Unleashed”, 1997, Sam’s Publishing John Miano, Thomas Cabanski, Harold Howe ”C++ Builder How-To : The Definitive C++ Builder Problem-Solver”, 1997, Waite Group, 822 ss.

22 Böcker om C++ Builder Matt Telles, ”High Performance Borland C++ Builder”, 1997, Coriolis Group Books, 586 ss. Med C++ Buildern levereras ”Developer’s Guide” och ”Teach Yourself Borland C++ Builder 3 in 14 Days”, 1998, Sam’s Publishing, 561 ss.

23 Information på Internet
Borland’s webbplats om C++ Buildern FAQ, uppgraderingar, böcker, manualer, ... Länkar till andra webbplatser om C++ Builder Developer’s Corner Journal, Bytamin, BCBDEV.COM,


Ladda ner ppt "Windows programmering"

Liknande presentationer


Google-annonser