Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2015-01-12 1 100 Filosofi & psykologi och 200 Religion Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2015-01-12 1 100 Filosofi & psykologi och 200 Religion Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2015-01-12 1 100 Filosofi & psykologi och 200 Religion Introduktion

2 Sidnummer 2015-01-12 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklasserna 100 och 200 Kunna välja rätt nummer utifrån användning av prioritetstabeller och prioritetsanvisningar under 100-299 Kunna bygga korrekta nummer utifrån tillfogningsanmärkningar och/eller tilläggstabeller under 100-299

3 Sidnummer 100 2015-01-12 3

4 Sidnummer 2015-01-12 4 Struktur 100 (1) 100 Filosofi (standardindelningar) 110 Metafysik (t.ex. ontologi, kosmologi) 120 Kunskapsteori (t.ex. kausalitet, jaget, mänskligheten) 130 Parapsykologi & ockultism (t.ex. drömmar, grafologi, frenologi)

5 Sidnummer 2015-01-12 5 Struktur 100 (2) 140 Särskilda filosofiska skolor (t.ex. idealism, humanism, panteism) 150 Psykologi (t.ex. sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, drifter; mentala processer, intelligens; undermedvetna, förändrade medvetandetillstånd; utvecklingspsykologi, differentiell, jämförande och tillämpad psykologi) 160 Logik (t.ex. deduktion, felslut, syllogismer, hypoteser, analogi)

6 Sidnummer 2015-01-12 6 Struktur 100 (3) 170 Etik (t.ex. inom politik, yrken, sexualitet och reproduktion, konsumtion) 180 Antik, medeltida och österländsk filosofi (indelad geografiskt, kronologiskt) 190 Modern västerländsk filosofi (indelad geografiskt)

7 Sidnummer 100 Filosofi & psykologi - 2011

8 Sidnummer 2015-01-12 8 Filosofi – exempel 1 Representational mind : a study of Kant's theory of knowledge 121.092 121Kunskapsteori (epistemologi) 092T1 – Biografi Klassificera kritik av enskilda filosofers tankar inom ett särskilt ämne med ämnet plus notation —092 från tabell 1, t.ex. kritik av Kants teori av kunskap 121.092. Ämnesord och genrebeteckningar Kant, Immanuel, 1724-1804 Kunskapsteori historia 1700-talet

9 Sidnummer 2015-01-12 9 Filosofi – exempel 2 Kant and the early moderns 193 190 Modern västerländsk och övrig icke-österländsk filosofi 193 *Tysklands och Österrikes filosofi Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken. *Använd ej notation —09 från tabell 1 Inget tillägg för person Innehåll: Introduction / Daniel Garber and Béatrice Longuenesse -- Kant's "I think" versus Descartes' "I am a thing that thinks" / Béatrice Longuenesse -- Descartes' "I am a thing that thinks" versus Kant's "I think" / Jean-Marie Beyssade -- Kant's critique of the Leibnizian philosophy : contra the Leibnizians, but pro Leibniz / Anja Jauernig -- What Leibniz really said? / Daniel Garber -- Kant's transcendental idealism and the limits of knowledge : Kant's alternative to Locke's physiology / Paul Guyer -- The "sensible object" and the "uncertain philosophical cause" / Lisa Downing -- Kant's critique of Berkeley's concept of objectivity / Dina Emundts -- Berkeley and Kant / Kenneth P. Winkler -- Kant's Humean solution to Hume's problem / Wayne Waxman -- Should Hume have been a transcendental idealist? / Don Garrett.

10 Sidnummer 2015-01-12 10 Filosofi – exempel 3 Habermas : introduction and analysis 193 On the logic of the social sciences / Jürgen Habermas 300.1 Filosofi och teori om ett särskilt ämne klassificeras under respektive ämne ofta med tillägg från T1, t.ex. 01

11 Sidnummer 2015-01-12 11 150 Psykologi 150 150 Psykologi 152152 Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter 153153 Medvetna mentala processer och intelligens 154154 Undermedvetna och förändrade medvetandetillstånd och processer 155155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi 156156 Jämförande psykologi 158158 Tillämpad psykologi [151] och [159]

12 Sidnummer 2015-01-12 12 Psykologi på andra ställen än 150 (1) T1—019 Psykologiska principer Används endast för tillämpning av individuell psykologi, ej för tillämpning av socialpsykologi Omfattar psykologiska aspekter vid inlärning av särskilda ämnen Klassificera socialpsykologi under 302302 Klassificera psykologiska aspekter vid inlärning av särskilda ämnen inom primärutbildning under 372.3-372.8372.3-372.8 Klassificera tvärvetenskapliga verk om psykologi under 150150

13 Sidnummer 2015-01-12 13 Psykologi på andra ställen än 150 (2) Exempel 401.9Språkpsykologi 4(00)Språkvetenskap 19Psykologiska principer Standardindelningen 019 är ofta modifierad, t.ex. 801.92 Litteraturpsykologi

14 Sidnummer 2015-01-12 14 302 Social interaktion Klassificera här psykologiska principer för sociologi, mellanmänskliga relationer, socialpsykologi Klassificera socialpsykologi för en särskild omständighet med omständigheten, t.ex. socialpsykologi för etniska grupper 305.8305.8 Se även 155.92 för den sociala miljöns effekt på enskilda;155.92 Se även 158.2 för individuella aspekter av mellanmänskliga relationer.158.2

15 Sidnummer 2015-01-12 15 Prioritetstabell för 150 Anlagstest153.94153.94 Jämförande psykologi156156 Undermedvetna och förändrade medvetandetillstånd och processer154154 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi155155 Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter152152 Mentala processer och intelligens153 (utom 153.94)153153.94 Tillämpad psykologi158158

16 Sidnummer 2015-01-12 16 155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi 155.2155.2 Personlighetspsykologi 155.3155.3 Könspsykologi och könens psykologi 155.4-155.6155.4-155.6 Särskilda åldrars psykologi 155.7155.7 Evolutionär psykologi 155.8155.8 Etnopsykologi och kulturpsykologi 155.9155.9 Miljöpsykologi

17 Sidnummer 2015-01-12 17 Prioritetstabell för 155 Särskilda situationers påverkan155.93155.93 Särskilda åldrars psykologi 155.4-155.6155.4-155.6 Etnopsykologi och kulturpsykologi 155.8155.8 Evolutionär psykologi 155.7155.7 Miljöpsykologi 155.9 (utom 155.93)155.9155.93 Könspsykologi, psykologi om personer utifrån genus, kön, sexuell läggning155.3155.3 Personlighetspsykologi 155.2155.2

18 Sidnummer 2015-01-12 18 Tilläggstabell under 155 (utdrag) 22Sensorisk perception, rörelse, känslor, fysiologiska drifter 33Medvetna mentala processer och intelligens 88Personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, miljöpsykologi 8282Personlighetspsykologi 8989Miljöpsykologi 89048904Speciella ämnen inom miljöpsykologi 8904289042Stress 891-896891-896Speciella ämnen inom miljöpsykologi 99Tillämpad psykologi

19 Sidnummer 2015-01-12 19 Exempel Grupp + ämne (1) Malhotra, Ashok Child man : the self-less narcissist / Ashok Malhotra Ämnesord: Narcissism Emotional maturity in men Maha ̄ bha ̄ rata -- Characters -- Psychology

20 Sidnummer 2015-01-12 20 Exempel Grupp + ämne (1) Malhotra, Ashok Child man : the self-less narcissist / Ashok Malhotra 155.33224 155.332Män – psykologi 2Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter (från tilläggstabell under 155) 4 Känslor (från 152.4 enligt anvisning i tilläggstabellen)

21 Sidnummer 200 2015-01-12 21

22 Sidnummer 2015-01-12 22 200 (1) 201–209 Särskilda aspekter på religion (t.ex. doktriner, tillbedjan, religiös utbildning) 210 Religionsfilosofi och religionsteori (t.ex. existens, Guds attribut; skapelse; naturvetenskap & religion; mänsklighet) 220 Bibeln (omfattar apokryfer och pseudepigrafer)

23 Sidnummer 2015-01-12 23 200 (2) 230 Kristendom (t.ex. frälsning, eskatologi, trosbekännelser) 240 Kristen moralisk och uppbyggande teologi (t.ex. kristen etik, uppbyggelselitteratur, bruk av konst, familjeliv) 250 Lokala kristna kyrkan och kristna religiösa ordnar (t.ex. predikan, kyrkoadministration, själavård) 260 Kristen socialteologi och kyrkoteologi (t.ex. offentlig tillbedjan, sakramenten, mission)

24 Sidnummer 2015-01-12 24 200 (3) 270 Historia, geografisk aspekt, biografi inom kristendomen (t.ex. kristendomens historia, kyrkohistoria, kyrkofäder) 280 Samfund och sekter i kristna kyrkan 290 Övriga religioner Notationsstrukturen gynnar kristendom –Alternativ 200 utgiven 2012: Kronologisk/regional struktur för 200 baserad på de översta nivåerna i UDK:s indelning för religion.

25 Sidnummer 200 Religion

26 Sidnummer 2015-01-12 26 Struktur 200 Allmänna verk om kristendom230 Allmänna verk om hinduism 294.5 Men specifika koder går att bygga även för religionerna i 290: Hinduiska begravningsceremonier294.5388 Kristna begravningsceremonier265.85

27 Sidnummer 2015-01-12 27 Prioritetstabell - exempel 230–280 Kristendom Särskilda ämnen 220-260 Förföljelser i allmän kyrkohistoria272 Doktrinära strider och heresier i allmän kyrkohistoria273 Religiösa sammanslutningar och ordnar i kyrkohistoria271 Samfund och sekter i den kristna kyrkan280 Indelning av kristendom och den kristna kyrkan efter världsdel, land, ort274-279 Historia, geografisk aspekt, biografi gällande kristendom270 (utom 271-279)

28 Sidnummer 2015-01-12 28 Kristendom – exempel 1 (1) Anglican theology 230.3 SAO: Church of England Teologi – historia - Storbritannien Indexingångar: Church of England283.42 Church of England—teologi 230.3 Teologi—kristendom230

29 Sidnummer 2015-01-12 29 Kristendom – exempel 1 (2) Anglican theology 230.3 230Kristendom (Klassificera här teologi) 3Anglikanska kyrkan (från 284.3 enligt anvisning under 230.1-230.9 Doktriner (lärosatser) inom särskilda samfund och sekter)

30 Sidnummer 2015-01-12 30 Kristendom – exempel 2 (1) Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. 284.148610922 SAO: Herdaminnen – Svenska kyrkan – Lunds stift Indexingångar: Lutherska kyrkor284.1 Präster—kristna—biografi270.092 Präster—kristna—särskilda samfund—biografi280 SamlingsbiografierT1—0922 Skåne länT2—4861 Blekinge länT2—4862

31 Sidnummer 2015-01-12 31 Kristendom – exempel 2 (2) Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. 284.148610922 284.1Lutherska kyrkor 4861Skåne län (från tabell 2 enligt anvisning under 284.14- 284.19; först av två-regeln) 0922Samlingsbiografi (från tabell 1)

32 Sidnummer 2015-01-12 32 Kristendom – exempel 3 (1) Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid 274.85082 Indexingångar: Kyrkohistoria270 Kyrkohistoria—särskilda samfund280 SverigeT2--485

33 Sidnummer 2015-01-12 33 Kristendom – exempel 3 (2) Sveriges kyrkohistoria. Band 7: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid Under andra hälften av 1800-talet kritiserades kyrkan av den nyevangeliska väckelsen, som ställde kyrkans dop, nattvard och prästämbete under debatt. Samtidigt mötte både kyrkan och frikyrkorna motstånd från den socialistiska arbetarrörelsen och andra idérörelser, som menade att den kristna religionens tid var ute. Läsaren får följa utvecklingen i den baptistiska rörelsen och i den nyevangeliska väckelse som tog form i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Svenska Missionsförbundet, liksom den romersk-katolska kyrkans nyetablering i vårt land. Den sociala nöden i samhället var stor, och kyrkans sociala omsorgsarbete, diakonin…

34 Sidnummer 2015-01-12 34 Kristendom – exempel 3 (3) Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid 274.85082 27Kyrkohistoria 485Sverige (från tabell 2 enligt anvisning under 274-279) 0821900-talet (från 270.82 enligt anvisning under 274-279)

35 Sidnummer 2015-01-12 35 Övriga religioner (1) 294.5 Hinduism 296 Judendom 297.1-297.8 Islam Har i regel utbyggnader som är specifika för varje religion Finns färdiga i schemat Exempel: 294.5436 Yoga 296.41 Sabbath 297.54 Zakat (allmosegivning)

36 Sidnummer 2015-01-12 36 Övriga religioner (2) Nummer för särskilda företeelser i andra religioner byggs ofta med hjälp av 201-209 Särskilda aspekter på religion 201 Religiös mytologi, allmänna klasser för religion, interreligiösa relationer och attityder, socialteologi 202 Doktriner (lärosatser) 203 Offentlig tillbedjan och annan religionsutövning 204 Religiös upplevelse, religiöst liv, religionsutövning 205 Religiös etik 206 Ledare och organisation 207 Mission och religiös undervisning 208 Källor 209 Sekter och reformrörelser

37 Sidnummer 2015-01-12 37 Övriga religioner – exempel (1) Introduction to Buddhist meditation Buddhism294.34 Meditation204.35

38 Sidnummer 2015-01-12 38 Övriga religioner – exempel (2) Introduction to Buddhist meditation 294.34435 Buddhism294.3 Meditation204.35 294.34 Buddhism – Doktriner och religionsutövningar 435Meditation (från 204.35 enligt anvisningar under 294.343-294.344)

39 Sidnummer 2015-01-12 39 Sammanfattning Övergripande om innehåll: 100-140 Filosofi 150 Psykologi 160-190Filosofi 200-210Allmänt om religion 220-280Kristendom 290 Övriga religioner


Ladda ner ppt "Sidnummer 2015-01-12 1 100 Filosofi & psykologi och 200 Religion Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser