Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2015-01-12 1 100 Filosofi & psykologi och 200 Religion Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2015-01-12 1 100 Filosofi & psykologi och 200 Religion Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Filosofi & psykologi och 200 Religion Introduktion

2 Sidnummer Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklasserna 100 och 200 Kunna välja rätt nummer utifrån användning av prioritetstabeller och prioritetsanvisningar under Kunna bygga korrekta nummer utifrån tillfogningsanmärkningar och/eller tilläggstabeller under

3 Sidnummer

4 Sidnummer Struktur 100 (1) 100 Filosofi (standardindelningar) 110 Metafysik (t.ex. ontologi, kosmologi) 120 Kunskapsteori (t.ex. kausalitet, jaget, mänskligheten) 130 Parapsykologi & ockultism (t.ex. drömmar, grafologi, frenologi)

5 Sidnummer Struktur 100 (2) 140 Särskilda filosofiska skolor (t.ex. idealism, humanism, panteism) 150 Psykologi (t.ex. sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, drifter; mentala processer, intelligens; undermedvetna, förändrade medvetandetillstånd; utvecklingspsykologi, differentiell, jämförande och tillämpad psykologi) 160 Logik (t.ex. deduktion, felslut, syllogismer, hypoteser, analogi)

6 Sidnummer Struktur 100 (3) 170 Etik (t.ex. inom politik, yrken, sexualitet och reproduktion, konsumtion) 180 Antik, medeltida och österländsk filosofi (indelad geografiskt, kronologiskt) 190 Modern västerländsk filosofi (indelad geografiskt)

7 Sidnummer 100 Filosofi & psykologi

8 Sidnummer Filosofi – exempel 1 Representational mind : a study of Kant's theory of knowledge Kunskapsteori (epistemologi) 092T1 – Biografi Klassificera kritik av enskilda filosofers tankar inom ett särskilt ämne med ämnet plus notation —092 från tabell 1, t.ex. kritik av Kants teori av kunskap Ämnesord och genrebeteckningar Kant, Immanuel, Kunskapsteori historia 1700-talet

9 Sidnummer Filosofi – exempel 2 Kant and the early moderns Modern västerländsk och övrig icke-österländsk filosofi 193 *Tysklands och Österrikes filosofi Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken. *Använd ej notation —09 från tabell 1 Inget tillägg för person Innehåll: Introduction / Daniel Garber and Béatrice Longuenesse -- Kant's "I think" versus Descartes' "I am a thing that thinks" / Béatrice Longuenesse -- Descartes' "I am a thing that thinks" versus Kant's "I think" / Jean-Marie Beyssade -- Kant's critique of the Leibnizian philosophy : contra the Leibnizians, but pro Leibniz / Anja Jauernig -- What Leibniz really said? / Daniel Garber -- Kant's transcendental idealism and the limits of knowledge : Kant's alternative to Locke's physiology / Paul Guyer -- The "sensible object" and the "uncertain philosophical cause" / Lisa Downing -- Kant's critique of Berkeley's concept of objectivity / Dina Emundts -- Berkeley and Kant / Kenneth P. Winkler -- Kant's Humean solution to Hume's problem / Wayne Waxman -- Should Hume have been a transcendental idealist? / Don Garrett.

10 Sidnummer Filosofi – exempel 3 Habermas : introduction and analysis 193 On the logic of the social sciences / Jürgen Habermas Filosofi och teori om ett särskilt ämne klassificeras under respektive ämne ofta med tillägg från T1, t.ex. 01

11 Sidnummer Psykologi Psykologi Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter Medvetna mentala processer och intelligens Undermedvetna och förändrade medvetandetillstånd och processer Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi Jämförande psykologi Tillämpad psykologi [151] och [159]

12 Sidnummer Psykologi på andra ställen än 150 (1) T1—019 Psykologiska principer Används endast för tillämpning av individuell psykologi, ej för tillämpning av socialpsykologi Omfattar psykologiska aspekter vid inlärning av särskilda ämnen Klassificera socialpsykologi under Klassificera psykologiska aspekter vid inlärning av särskilda ämnen inom primärutbildning under Klassificera tvärvetenskapliga verk om psykologi under

13 Sidnummer Psykologi på andra ställen än 150 (2) Exempel 401.9Språkpsykologi 4(00)Språkvetenskap 19Psykologiska principer Standardindelningen 019 är ofta modifierad, t.ex Litteraturpsykologi

14 Sidnummer Social interaktion Klassificera här psykologiska principer för sociologi, mellanmänskliga relationer, socialpsykologi Klassificera socialpsykologi för en särskild omständighet med omständigheten, t.ex. socialpsykologi för etniska grupper Se även för den sociala miljöns effekt på enskilda; Se även för individuella aspekter av mellanmänskliga relationer.158.2

15 Sidnummer Prioritetstabell för 150 Anlagstest Jämförande psykologi Undermedvetna och förändrade medvetandetillstånd och processer Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter Mentala processer och intelligens153 (utom ) Tillämpad psykologi158158

16 Sidnummer Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi Personlighetspsykologi Könspsykologi och könens psykologi Särskilda åldrars psykologi Evolutionär psykologi Etnopsykologi och kulturpsykologi Miljöpsykologi

17 Sidnummer Prioritetstabell för 155 Särskilda situationers påverkan Särskilda åldrars psykologi Etnopsykologi och kulturpsykologi Evolutionär psykologi Miljöpsykologi (utom ) Könspsykologi, psykologi om personer utifrån genus, kön, sexuell läggning Personlighetspsykologi

18 Sidnummer Tilläggstabell under 155 (utdrag) 22Sensorisk perception, rörelse, känslor, fysiologiska drifter 33Medvetna mentala processer och intelligens 88Personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, miljöpsykologi 8282Personlighetspsykologi 8989Miljöpsykologi Speciella ämnen inom miljöpsykologi Stress Speciella ämnen inom miljöpsykologi 99Tillämpad psykologi

19 Sidnummer Exempel Grupp + ämne (1) Malhotra, Ashok Child man : the self-less narcissist / Ashok Malhotra Ämnesord: Narcissism Emotional maturity in men Maha ̄ bha ̄ rata -- Characters -- Psychology

20 Sidnummer Exempel Grupp + ämne (1) Malhotra, Ashok Child man : the self-less narcissist / Ashok Malhotra Män – psykologi 2Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter (från tilläggstabell under 155) 4 Känslor (från enligt anvisning i tilläggstabellen)

21 Sidnummer

22 Sidnummer (1) 201–209 Särskilda aspekter på religion (t.ex. doktriner, tillbedjan, religiös utbildning) 210 Religionsfilosofi och religionsteori (t.ex. existens, Guds attribut; skapelse; naturvetenskap & religion; mänsklighet) 220 Bibeln (omfattar apokryfer och pseudepigrafer)

23 Sidnummer (2) 230 Kristendom (t.ex. frälsning, eskatologi, trosbekännelser) 240 Kristen moralisk och uppbyggande teologi (t.ex. kristen etik, uppbyggelselitteratur, bruk av konst, familjeliv) 250 Lokala kristna kyrkan och kristna religiösa ordnar (t.ex. predikan, kyrkoadministration, själavård) 260 Kristen socialteologi och kyrkoteologi (t.ex. offentlig tillbedjan, sakramenten, mission)

24 Sidnummer (3) 270 Historia, geografisk aspekt, biografi inom kristendomen (t.ex. kristendomens historia, kyrkohistoria, kyrkofäder) 280 Samfund och sekter i kristna kyrkan 290 Övriga religioner Notationsstrukturen gynnar kristendom –Alternativ 200 utgiven 2012: Kronologisk/regional struktur för 200 baserad på de översta nivåerna i UDK:s indelning för religion.

25 Sidnummer 200 Religion

26 Sidnummer Struktur 200 Allmänna verk om kristendom230 Allmänna verk om hinduism Men specifika koder går att bygga även för religionerna i 290: Hinduiska begravningsceremonier Kristna begravningsceremonier265.85

27 Sidnummer Prioritetstabell - exempel 230–280 Kristendom Särskilda ämnen Förföljelser i allmän kyrkohistoria272 Doktrinära strider och heresier i allmän kyrkohistoria273 Religiösa sammanslutningar och ordnar i kyrkohistoria271 Samfund och sekter i den kristna kyrkan280 Indelning av kristendom och den kristna kyrkan efter världsdel, land, ort Historia, geografisk aspekt, biografi gällande kristendom270 (utom )

28 Sidnummer Kristendom – exempel 1 (1) Anglican theology SAO: Church of England Teologi – historia - Storbritannien Indexingångar: Church of England Church of England—teologi Teologi—kristendom230

29 Sidnummer Kristendom – exempel 1 (2) Anglican theology Kristendom (Klassificera här teologi) 3Anglikanska kyrkan (från enligt anvisning under Doktriner (lärosatser) inom särskilda samfund och sekter)

30 Sidnummer Kristendom – exempel 2 (1) Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid SAO: Herdaminnen – Svenska kyrkan – Lunds stift Indexingångar: Lutherska kyrkor284.1 Präster—kristna—biografi Präster—kristna—särskilda samfund—biografi280 SamlingsbiografierT1—0922 Skåne länT2—4861 Blekinge länT2—4862

31 Sidnummer Kristendom – exempel 2 (2) Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid Lutherska kyrkor 4861Skåne län (från tabell 2 enligt anvisning under ; först av två-regeln) 0922Samlingsbiografi (från tabell 1)

32 Sidnummer Kristendom – exempel 3 (1) Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid Indexingångar: Kyrkohistoria270 Kyrkohistoria—särskilda samfund280 SverigeT2--485

33 Sidnummer Kristendom – exempel 3 (2) Sveriges kyrkohistoria. Band 7: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid Under andra hälften av 1800-talet kritiserades kyrkan av den nyevangeliska väckelsen, som ställde kyrkans dop, nattvard och prästämbete under debatt. Samtidigt mötte både kyrkan och frikyrkorna motstånd från den socialistiska arbetarrörelsen och andra idérörelser, som menade att den kristna religionens tid var ute. Läsaren får följa utvecklingen i den baptistiska rörelsen och i den nyevangeliska väckelse som tog form i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Svenska Missionsförbundet, liksom den romersk-katolska kyrkans nyetablering i vårt land. Den sociala nöden i samhället var stor, och kyrkans sociala omsorgsarbete, diakonin…

34 Sidnummer Kristendom – exempel 3 (3) Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid Kyrkohistoria 485Sverige (från tabell 2 enligt anvisning under ) talet (från enligt anvisning under )

35 Sidnummer Övriga religioner (1) Hinduism 296 Judendom Islam Har i regel utbyggnader som är specifika för varje religion Finns färdiga i schemat Exempel: Yoga Sabbath Zakat (allmosegivning)

36 Sidnummer Övriga religioner (2) Nummer för särskilda företeelser i andra religioner byggs ofta med hjälp av Särskilda aspekter på religion 201 Religiös mytologi, allmänna klasser för religion, interreligiösa relationer och attityder, socialteologi 202 Doktriner (lärosatser) 203 Offentlig tillbedjan och annan religionsutövning 204 Religiös upplevelse, religiöst liv, religionsutövning 205 Religiös etik 206 Ledare och organisation 207 Mission och religiös undervisning 208 Källor 209 Sekter och reformrörelser

37 Sidnummer Övriga religioner – exempel (1) Introduction to Buddhist meditation Buddhism Meditation204.35

38 Sidnummer Övriga religioner – exempel (2) Introduction to Buddhist meditation Buddhism294.3 Meditation Buddhism – Doktriner och religionsutövningar 435Meditation (från enligt anvisningar under )

39 Sidnummer Sammanfattning Övergripande om innehåll: Filosofi 150 Psykologi Filosofi Allmänt om religion Kristendom 290 Övriga religioner


Ladda ner ppt "Sidnummer 2015-01-12 1 100 Filosofi & psykologi och 200 Religion Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser