Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnets rättigheter i Sverige och för alla barn i världen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnets rättigheter i Sverige och för alla barn i världen"— Presentationens avskrift:

1 Barnets rättigheter i Sverige och för alla barn i världen
Barnkonventionen Barnets rättigheter i Sverige och för alla barn i världen

2 Barnkonventionen Gäller sedan 1989 Gäller för alla barn i Sverige
Rättighetsfokus Barnkonventionen Gäller sedan 1989 Gäller för alla barn i Sverige Gäller för alla barn i hela världen Det tog tio år att komma överens om innehållet i barnkonventionen. Barnkonventionen är den konvention som flest länder har skrivit på och gjort till sina egna lagar. Bara två länder har inte skrivit på den: Somalia (som har haft krig och inte kunnat skriva på den än) USA (de gillar inte att skola och sjukvård ska vara gratis för alla barn, men har de andra delarna i sin lag) Sverige var ett av de första länderna som skrev på 1991.

3 Barnkonventionen Rätt att bli allt du kan bli
Rättighetsfokus Barnkonventionen Rätt att bli allt du kan bli Rätt att ingen är dum mot dig Rättigheter i familjen Rätt att vara den du är Man kan dela in barnkonventionen i fem delar: Rätt att bli allt man kan bli Rättigheter i familjen Rätten till ett bra liv Rätt att vara den man är Rätt att ingen får vara dum mot en. Det finns 54 artiklar i barnkonventionen. Rätt till ett bra liv

4 Rätt att bli allt du kan bli
Rättighetsfokus Rätt att bli allt du kan bli Den första delen vi går igenom är rätten att bli allt man kan bli. När barnkonventionen kom till var det vanligt att barnet tillhörde familjen och att man inte såg barnet som en egen person. Barnkonventionen berättade att det är viktigt att barn får vara barn och få en bra barndom.

5 Allt du kan bli Din rättighet: Du har rätt att bli allt det du kan bli
Artikel 5 & 6 Din rättighet: Du har rätt att bli allt det du kan bli Du har rätt att lära dig nya saker i din egen takt och på ett sätt som du förstår Alla barn har rätt att bli allt de kan bli. Barn växer och mognar hela tiden och vuxna ska inte ställa krav eller ha förväntningar på barnet som barnet inte är moget för. Alla barn har rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn har rätt att få den hjälp man behöver i skolan för att lära sig läsa och räkna och allt annat som man ska lära sig i skolan. 5

6 Säga vad du tycker Din rättighet:
Rättighetsfokus Säga vad du tycker Artikel 12 Din rättighet: Du får säga vad du tycker i frågor som handlar om dig Ditt ansvar: Ta chansen att berätta vad du tycker Låta andra få tycka som de vill Alla barn har rätt att säga sin mening, vad man tycker om något, som handlar om dig. Det kan t.ex. handla om att alla elever i skolan ska få säga vad de tycker om vilka regler som ska gälla i klassen, om man ska göra någon förändring i skolan. Alla skolor ska ha elevråd. Vissa skolor har även matråd. Vissa rättigheter har även ett ansvar. Rätten att få säga vad man tycker följer med ansvar att man berättar vad man tycker och låter andra tycka som de vill. När vill du att vuxna lyssnar på dig?

7 Information Din rättighet:
Artikel 13 & 17 Din rättighet: Söka och sprida information via prat, musik, konst, film, sms, e-post, internet m.m. Ditt ansvar: Informationen får inte användas för att göra någon illa Alla barn har rätt att söka och sprida vidare information. Man får själv välja på vilket sätt. Det kan vara via text, musik, sång. Det kan också vara via sms, e-post, på internet. Det ska finnas bra information för barn och barn ska inte behöva se information och bilder som inte är bra för barn, t.ex. våld och krig. Ansvaret här är att den information vi sprider till andra inte får användas för att göra någon illa. Vi får t.ex. Inte saga elaka saker om någon, mobba ljuga om någon. - Vad ska man tänka på när man säger eller skriver något om andra? 7

8 Tänka och tro hur du vill
Artikel 14 Din rättighet: Tänka hur du vill Välja om du vill tro på någon religion Ditt ansvar: Att låta andra tänka och tro som de vill Inte reta eller mobba någon för deras tankar eller religion Alla barn har rätt att tänka fritt på vad de vill, och ingen vuxen ska tvinga dem att berätta om sina tankar. Alla barn får bestämma om de vill tro på någon religion, byta religion eller inte ha någon religion. I Sverige har alla barn religionsfrihet. Det finns vissa religioner (islam och ultrakristna) som tycker att barnet alltid ska ha samma religion. Vi tror inte så i Sverige. Rätten att få tänka och tro som man vill följer på ett ansvar att andra också får tänka och tro som de vill. Man får inte reta eller mobba någon för hur hon eller han tanker eller för deras religion. - Vilka religioner känner vi till? 8

9 Barn med funktionsnedsättning
Rättighetsfokus Barn med funktionsnedsättning Artikel 23 Din rättighet: Att leva ett så vanligt liv som möjligt Att inte bli retad eller mobbad Ditt ansvar: Att inte mobba eller reta ett barn med funktionsnedsättning Alla delar av barnkonventionen gäller också för barn med funktionsnedsättning. Det kan både fysisk funktionsnedsättning (att man är blind, döv, sitter i rullstol eller annat med kroppen) och psykisk funktionsnedsättning (hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt). Dessutom finns det en artikel som enbart gäller barn med funktionsnedsättning. Alla barn med någon form av funktionsnedsättning har rätt att leva ett så vanligt liv som möjligt. De har rätt att inte bli retade eller mobbade. Alltså har vi alla ansvar för att inte reta eller mobba ett barn med någon form av funktionsnedsättning. - Vad känner vi till om olika former av funktionsnedsättningar?

10 Rätt till utbildning Din rättighet: Du får gå i skolan
Artikel 28 & 42 Din rättighet: Du får gå i skolan Du har rätt att lära dig om barnets rättigheter Skolans regler ska respektera barnets rättigheter Ditt ansvar: Att gå i skolan och lära dig allt du kan Alla barn har rätt att gå i skolan i Sverige. I vissa länder får t.ex. Inte alla flickor eller alla fattiga gå i skolan. Men i Sverige ska alla barn gå i skolan. De ordningsregler man har i skolan ska respektera barnets rättigheter, man får inte slå eller vara dum mot barn. I skolan har du rätt att få lära dig om barnets rättigheter, som du får just nu. Att ha rätt att få gå i skolan innebär att alla barn har ett ansvar att komma till skolan varje dag, (om man inte är sjuk, bortrest eller det är ledigt för helg, lov och studiedagar).  - Vad har vi för regler i vår klass? 10

11 Att lära dig i skolan Din rättighet:
Artikel 29 Din rättighet: Lära dig att alla personer är lika mycket värda och att vi måste ta hand om miljön Ditt ansvar: Att behandla alla personer på ett bra sätt och ta hand om miljön Skolan ska lära alla barn att alla människor är lika mycket värda. Vi ska vara snälla mot varandra och respektera varandra. Vi ska också lära oss att ta hand om miljön Alla barn har också ansvar för att behandla andra personer på ett bra sätt och göra saker som är bra för miljön. Hur är man en bra kompis? Hur kan vi ta hand om miljön? 11

12 Rätt till vila, lek och fritid
Rättighetsfokus Rätt till vila, lek och fritid Artikel 31 Din rättighet: Att få vila, leka och ha fritidsaktiviteter som passar din ålder Ditt ansvar: Låta andra vila, leka och ha fritidsaktiviteter Alla barn har rätt till en bra balans i livet. Man ska få tid att vila sig, små barn sover mycket. Vi ska ha rätt att vila oss under t.ex. fruktpausen. Vi ska ha rätt att få leka utan vuxna, där vi hittar på lekar med kompisar. Alla har rätt att vara med och leka, ingen ska lämnas utanför. Vi får ha fritidsaktiviteter som passar vår ålder. T.ex. fotboll och dans som är på rätt nivå. Vårt ansvar är att inte reta eller mobba något för det andra gör på sin fritid, att respektera att det finns personer som vill ha det lugnt och att låta alla vara med och leka. -Vad tycker du om att göra på din fritid?

13 Frågor? Rätt att bli allt du kan bli Rätt att ingen är dum mot dig
Rättighetsfokus Frågor? Rätt att bli allt du kan bli Rätt att ingen är dum mot dig Rättigheter i familjen Rätt att vara den du är Rätt till ett bra liv


Ladda ner ppt "Barnets rättigheter i Sverige och för alla barn i världen"

Liknande presentationer


Google-annonser