Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist william@kth.se Digitalt oscilloskop William Sandqvist william@kth.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist william@kth.se Digitalt oscilloskop William Sandqvist william@kth.se."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se
Digitalt oscilloskop William Sandqvist

2 Blockdiagram ( en kanal )
William Sandqvist

3 Meny-Knappar och Entry-ratt
Man når funktionsmenyerna från Knappar. Under skärmen finns Softkeys. Man gör de flesta valen genom att vrida och trycka på Entry-ratten. Trycker man ”för länge” på någon knapp – får man upp motsvarande hjälptext. Softkey Labels Softkeys William Sandqvist

4 Vertikalt (Y-led, spänning)
8 bitar AD-omvandling 0 … ,5% Dämpsats med 2 – 5 – 10 steg 255 Hela skärmhöjden är 255 steg Ingångarna kan AC-kopplas för att blockera likspännings-komponenter. DC-koppling är grundinställningen. Om man med dämpsatsen ”lyckas” välja en inställning så att signalen ”fyller” hela skärmhöjden blir mätupplösningen 0,5%. William Sandqvist

5 William Sandqvist william@kth.se
Run Control Run/Stop. Datainsamlingen sker upprepat hela tiden (vanligast). Om signalen är periodisk och har en väldefinierad trigg-punkt kommer då en stillastående bild visas. Stop ”fryser” bilden sådan den är vid tillfället då man trycker på stop.  Single. Data samlas in till buffern en gång. Efter datainsamlingen ”fryses” bilden. Detta är lämpligt vid engångsförlopp. Oavsett inställning så visar oscilloskopet alltid en ”inspelad” kurva. William Sandqvist

6 Datainsamlingsbuffer
Trigg-vilkor Nya Data Pre trigg data Post trigg data Data samlas hela tiden i en cirkulär buffer. När trigg-vilkoret uppfylls definieras buffern som ”halvfull” och nya data fyller den andra halvan av buffern. Man kan därför se lika mycket av signalen före (pre) som efter (post) triggtidpunkten! PRE POST

7 Triggning, synkroniserade bilder
När de olika datainsam-lingarna visas i en följd efter varandra på skärmen måste de vara synkroniserade med varandra för att ge stillastående bild. Trigg-punktens nivå (level), och flank (slope), kan ställas in. ( positiv spänningsnivå och fallande flank är inställningen på bilden ).

8 Horisontellt (X-led, tid)
Med oscilloskopets tidbas ställer man in samplingshastighet vid datainsamlingen, och hur stor del av den inspelade signalen som visas på skärmen vid presentationen. Med ”förstoringsglaset” kan man välja att detaljstudera en del av kurvan. William Sandqvist

9 Automatiska mätningar
Voltage Peak-Peak Maximum Minimum Amplitude Top Base Oveshoot Preshoot Average-N Average-full DC-RMS-N DC-RMS-full AC-RMS-N AC-RMS-full Time Period Frequency +Width -Width Duty Cycle Rise Time Fall Time Delay Phase Softkeys  Source  Type  Add Measurement  Settings  Clear Meas William Sandqvist

10 Automatiska mätningar Frequency
Readout William Sandqvist

11 Mätningar med markörer
Y2 Cursor Cursor Controls X1 Cursor X2 Cursor Δ Readout Y1 Cursor Absolute V & T Readout  Positionera X & Y markörerna (cursors) för hand till de önskade mätpunkterna.  Oscilloskopet använder de inställda vertikala och horisontella skalfaktorerna. Mätvärden och skillnadsmätvärden visas.

12 William Sandqvist william@kth.se
Math + Add - Subtract  Multiply Med Waveform Math kan man multiplicera eller subtrahera två signaler med varandra. William Sandqvist

13 Inbyggda tränings-signaler
William Sandqvist

14 Inbyggda tränings-signaler
Nar man slår på oscilloskopet, eller om man trycker på Help, får man tillgång till Training Signals.  Sine  Sine with Noice  Phase Shifted Sine  Sine with Glitch  Amplitude Modulation  RF Burst  FM Burst  Repetitive Pulse w Ringing  Single-Shoot Pulse w Ringing  Clock w Glitch  Digital Burst  Digital Burst w Glitch William Sandqvist

15 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "William Sandqvist william@kth.se Digitalt oscilloskop William Sandqvist william@kth.se."

Liknande presentationer


Google-annonser