Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalt oscilloskop William Sandqvist

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalt oscilloskop William Sandqvist"— Presentationens avskrift:

1 Digitalt oscilloskop William Sandqvist william@kth.se

2 Blockdiagram ( en kanal ) William Sandqvist william@kth.se

3 Meny-Knappar och Entry-ratt Entry - ratt Man når funktionsmenyerna från Knappar. Under skärmen finns Softkeys. Man gör de flesta valen genom att vrida och trycka på Entry-ratten. Trycker man ”för länge” på någon knapp – får man upp motsvarande hjälptext. Softkeys Softkey Labels William Sandqvist william@kth.se

4 Vertikalt (Y-led, spänning) Dämpsats med 2 – 5 – 10 steg 8 bitar AD-omvandling 0 … 255 0,5% 0 255 Om man med dämpsatsen ”lyckas” välja en inställning så att signalen ”fyller” hela skärmhöjden blir mätupplösningen 0,5%. Ingångarna kan AC-kopplas för att blockera likspännings- komponenter. DC-koppling är grundinställningen. Hela skärmhöjden är 255 steg William Sandqvist william@kth.se

5  Run/Stop. Datainsamlingen sker upprepat hela tiden (vanligast). Om signalen är periodisk och har en väldefinierad trigg-punkt kommer då en stillastående bild visas.  Stop ”fryser” bilden sådan den är vid tillfället då man trycker på stop.  Single. Data samlas in till buffern en gång. Efter datainsamlingen ”fryses” bilden. Detta är lämpligt vid engångsförlopp. Oavsett inställning så visar oscilloskopet alltid en ”inspelad” kurva. Run Control William Sandqvist william@kth.se

6 Data samlas hela tiden i en cirkulär buffer. När trigg-vilkoret uppfylls definieras buffern som ”halvfull” och nya data fyller den andra halvan av buffern. Man kan därför se lika mycket av signalen före (pre) som efter (post) triggtidpunkten! Datainsamlingsbuffer Trigg-vilkor Post trigg data Pre trigg data Nya Data PREPOST

7 Triggning, synkroniserade bilder När de olika datainsam- lingarna visas i en följd efter varandra på skärmen måste de vara synkroniserade med varandra för att ge stillastående bild. Trigg-punktens nivå (level), och flank (slope), kan ställas in. ( positiv spänningsnivå och fallande flank är inställningen på bilden ).

8 Horisontellt (X-led, tid) Med oscilloskopets tidbas ställer man in samplingshastighet vid datainsamlingen, och hur stor del av den inspelade signalen som visas på skärmen vid presentationen. Med ”förstoringsglaset” kan man välja att detaljstudera en del av kurvan. William Sandqvist william@kth.se

9 Automatiska mätningar  Source  Type  Add Measurement  Settings  Clear Meas Softkeys Voltage Peak-Peak Maximum Minimum Amplitude Top Base Oveshoot Preshoot Average-N Average-full DC-RMS-N DC-RMS-full AC-RMS-N AC-RMS-full Time Period Frequency +Width -Width Duty Cycle Rise Time Fall Time Delay Phase William Sandqvist william@kth.se

10 Automatiska mätningar Frequency Readout William Sandqvist william@kth.se

11 Mätningar med markörer X1 Cursor X2 Cursor Y1 Cursor Y2 Cursor Δ Readout Absolute V & T Readout Cursor Controls  Positionera X & Y markörerna (cursors) för hand till de önskade mätpunkterna.  Oscilloskopet använder de inställda vertikala och horisontella skalfaktorerna. Mätvärden och skillnadsmätvärden visas.

12 Math + Add - Subtract  Multiply Med Waveform Math kan man multiplicera eller subtrahera två signaler med varandra. William Sandqvist william@kth.se

13 Inbyggda tränings-signaler William Sandqvist william@kth.se

14 Inbyggda tränings-signaler Nar man slår på oscilloskopet, eller om man trycker på Help, får man tillgång till Training Signals.  Sine  Sine with Noice  Phase Shifted Sine  Sine with Glitch  Amplitude Modulation  RF Burst  FM Burst  Repetitive Pulse w Ringing  Single-Shoot Pulse w Ringing  Clock w Glitch  Digital Burst  Digital Burst w Glitch William Sandqvist william@kth.se

15


Ladda ner ppt "Digitalt oscilloskop William Sandqvist"

Liknande presentationer


Google-annonser