Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hypotermi- fakta Hypotermi: kroppstemp<35 ºC.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hypotermi- fakta Hypotermi: kroppstemp<35 ºC."— Presentationens avskrift:

1 Hypotermi- fakta Hypotermi: kroppstemp<35 ºC.
Mild ºC: Huttring, shivering, takykardi, kölddiures, vasokonstriktion, hyperventilation, dysartri, konfusion, störd motorik. Måttlig ºC: Avtagande shivering, bradykardi, hypotension, hypoglykemi, EKG-påverkan (bradykardi, J-våg, förmaksflimmer), tilltagande muskelrigiditet, metabol och respiratorisk acidos, hypoventilation, konfusion, apati. Svår<28 ºC: Extrem bradykardi, arytmibenägenhet, breddökade komplex EKG, extrem hypoventilation (1-2/min), ytlig andning, metabol och respiratorisk acidos, areflexi, ljusstela pupiller, djup medvetslöshet, hypotension, icke palpabla pulsar, grav muskelrigiditet, koagulationsrubbningar. 1

2 Fakta hypotermi Vid måttlig/svår hypotermi rekommenderas defibrillering endast 3 ggr då pat är<30 ºC. Inga läkemedel då pat är<30 ºC. 30-35 ºC dubblera tidsintervallen för läkemedlen. >35 ºC sedvanlig A-HLR. Det hypoterma hjärtat kan vara resitent mot cardioaktiva läkemedel och defibrillering. Läkemedels metabolismen är förlångsammad ledande till potentiellt toxiska nivåer om läkemedlet ges upprepade gånger. Bevis för att läkemedel fungerar vid svår hypotermi är begränsad och baseras i huvudsak på djurstudier.

3 Fakta hypotermi Passiv uppvärmning: Medvetna patienter med mild hypotermi som kan huttra. Varma filtar, warm touch-täcke. Ger en temperaturökning på ca 0,5º/tim vid rumstemperatur 25º C. Aktiv intern uppvärmning: Patienter med svår hypotermi och pulsgivande rytm. Varma vätskor (40º C) iv, spolning med varma vätskor via KAD och v-sond. Ger en temperaturökning på ca 1-1,5º/tim. Extrakorporeal uppvärmning med hjärtlungmaskin/ECMO: Patienter med svår hypotermi och hjärtstopp. 1 liter 40 ◦C varm vätska till en 70 kg patient vid 28 ◦C ökar kärntemp med endast 0.3 ◦C. Passiv uppvärmning: Varma filtar, warm touch-täcke. Ger en temperaturökning på ca 0,5 grad/tim vid rumstemperatur 25 ºC. Aktiv extern uppvärmning: Active external rewarming techniques include forced air rewarming and warmed (up to 42 ◦C) intravenous fluids. These techniques are effective (rewarming rate 1–1.5 ◦Ch−1) in patients with severe hypothermia and a perfusing rhythm. Extracorporeal uppvärmning: 8–12 ◦/tim.

4 Patienten lades i hjärtlungmaskin vars temp visade 27 ºC
Patienten lades i hjärtlungmaskin vars temp visade 27 ºC. En första ABG visade: pH 7,18, adekvat ventilation i hjärtlungmaskin, BE>-10, laktat>7. Senare på dagen normoterm, överförd intuberad till THIVA. Frostskador händer och fötter. Rabdomyolys med njursvikt, initialt dialyskrävande. Neurologiskt intakt. Hypotermi sänker syrgaskonsumtionen med 6% per ºC, vid 28 ºC är syrgaskonsumtionen reducerad med ca 50% och vid 22 ºC med ca 75%. Om hypotermin utvecklas innan asfyxin vid hypotermi och hjärtstopp kan intakt neurologiskt tillfrisknande ske!

5 Vad är tanken med principen ”ingen är död förrän varm och död”?
Dödförklaring får ske först då patientens temp nått 32 ◦C. Dödförklaring får ske först då patientens temp nått 35 ◦C. Dödförklaring får ske först då patientens temp nått 37 ◦C.


Ladda ner ppt "Hypotermi- fakta Hypotermi: kroppstemp<35 ºC."

Liknande presentationer


Google-annonser