Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hypotermi- fakta Hypotermi: kroppstemp<35 ºC. Mild 35-32 ºC : Huttring, shivering, takykardi, kölddiures, vasokonstriktion, hyperventilation, dysartri,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hypotermi- fakta Hypotermi: kroppstemp<35 ºC. Mild 35-32 ºC : Huttring, shivering, takykardi, kölddiures, vasokonstriktion, hyperventilation, dysartri,"— Presentationens avskrift:

1 Hypotermi- fakta Hypotermi: kroppstemp<35 ºC. Mild 35-32 ºC : Huttring, shivering, takykardi, kölddiures, vasokonstriktion, hyperventilation, dysartri, konfusion, störd motorik. Måttlig 32-28 ºC: Avtagande shivering, bradykardi, hypotension, hypoglykemi, EKG-påverkan (bradykardi, J-våg, förmaksflimmer), tilltagande muskelrigiditet, metabol och respiratorisk acidos, hypoventilation, konfusion, apati. Svår<28 ºC : Extrem bradykardi, arytmibenägenhet, breddökade komplex EKG, extrem hypoventilation (1-2/min), ytlig andning, metabol och respiratorisk acidos, areflexi, ljusstela pupiller, djup medvetslöshet, hypotension, icke palpabla pulsar, grav muskelrigiditet, koagulationsrubbningar.

2 Fakta hypotermi Vid måttlig/svår hypotermi rekommenderas defibrillering endast 3 ggr då pat är<30 ºC. Inga läkemedel då pat är<30 ºC. 30-35 ºC dubblera tidsintervallen för läkemedlen. >35 ºC sedvanlig A-HLR.

3 Passiv uppvärmning: Medvetna patienter med mild hypotermi som kan huttra. Varma filtar, warm touch-täcke. Ger en temperaturökning på ca 0,5º/tim vid rumstemperatur 25º C. Aktiv intern uppvärmning: Patienter med svår hypotermi och pulsgivande rytm. Varma vätskor (40º C) iv, spolning med varma vätskor via KAD och v-sond. Ger en temperaturökning på ca 1-1,5º/tim. Extrakorporeal uppvärmning med hjärtlungmaskin/ECMO: Patienter med svår hypotermi och hjärtstopp. Fakta hypotermi

4 Patienten lades i hjärtlungmaskin vars temp visade 27 ºC. En första ABG visade: pH 7,18, adekvat ventilation i hjärtlungmaskin, BE>-10, laktat>7. Senare på dagen normoterm, överförd intuberad till THIVA. Frostskador händer och fötter. Rabdomyolys med njursvikt, initialt dialyskrävande. Neurologiskt intakt. Hypotermi sänker syrgaskonsumtionen med 6% per ºC, vid 28 ºC är syrgaskonsumtionen reducerad med ca 50% och vid 22 ºC med ca 75%. Om hypotermin utvecklas innan asfyxin vid hypotermi och hjärtstopp kan intakt neurologiskt tillfrisknande ske!

5 Vad är tanken med principen ”ingen är död förrän varm och död”? 1.Dödförklaring får ske först då patientens temp nått 32 ◦C. 2.Dödförklaring får ske först då patientens temp nått 35 ◦C. 3.Dödförklaring får ske först då patientens temp nått 37 ◦C.


Ladda ner ppt "Hypotermi- fakta Hypotermi: kroppstemp<35 ºC. Mild 35-32 ºC : Huttring, shivering, takykardi, kölddiures, vasokonstriktion, hyperventilation, dysartri,"

Liknande presentationer


Google-annonser