Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam evangelisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam evangelisation"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam evangelisation
Gör din församling till ett Hoppets Center

2 2 Petrusbrevet 3:11-12 ”Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.” Svenska Folkbibeln

3 Matteusevangeliet 24:14 ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Svenska Folkbibeln

4 Efesierbrevet 4:11-12 ”De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp” Svenska Folkbibeln

5 1 Timoteusbrevet 4:13-14 ”Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Försumma inte nådegåvan i dig…” Svenska Folkbibeln

6 2 Timoteusbrevet 4:5 ”Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.” Svenska Folkbibeln

7 Apostlagärningarna 6:2-4

8 Ellen Whites förståelse
”Gud har inte gett sina förkunnare uppgiften att ställa saker till rätta i församlingarna. Knappt har det arbetet till synes utförts, innan det måste göras om. Församlingsmedlemmar som passas upp och tjänas på det sättet blir religiösa veklingar. Ellen White, Testimonies 7, s

9 Ellen Whites förståelse
Om nio tiondelar av ansträngningarna som gjorts för de som redan känner till sanningen skulle ha gjorts för de som aldrig hört sanningen, hur mycket större skulle inte vår framgång varit! Gud har hållit tillbaka sina välsignelser Ellen White, Testimonies 7, s

10 Ellen Whites förståelse
eftersom hans folk inte har arbetat i överensstämmelse med hans anvisningar. … Den största hjälpen som kan ges till vårt folk är att undervisa dem att arbeta för Gud, och att vara beroende av honom och inte av pastorn.” Ellen White, Testimonies 7, s

11 Ellen Whites förståelse
”Jag såg stad efter stad där inget arbete utförts. Vad är det för fel? Pastorerna vakar över församlingar som känner till sanningen medan tusentals förgås utan Kristus. Om korrekt undervisning getts, om rätt metoder följdes, skulle varje Ellen White, Evangelism, s. 381

12 Ellen Whites förståelse
församlingsmedlem göra sitt arbete som en lem i kroppen. Var och en skulle utföra kristet missionsarbete. Men kyrkorna dör, och de vill ha en pastor som kan predika för dem. De bör lära sig att trofast ge sitt tionde till Gud, så att han kan stärka och Ellen White, Evangelism, s. 381

13 Ellen Whites förståelse
välsigna dem. De bör komma i funktionsdugligt skick, så att Guds Ande kan komma till dem. De bör lära sig att om de inte kan stå ensamma, utan en pastor, så måste de bli omvända på nytt, och omdöpta.” Ellen White, Evangelism, s. 381

14 Ellen Whites förståelse
”Som ett folk har vi fått stort ljus. Ändå används stora delar av pastorskåren för församlingarna, för att undervisa dem som borde vara lärare, upplysa dem som borde vara världens ljus, för att vattna dem från vilka det borde flyta strömmar av levande Ellen White, Testimonies 7, s. 24

15 Ellen Whites förståelse
vatten, för att berika dem som borde vara gruvor av dyrbar sanning och upprepa evangeliets inbjudan till dem som borde vara skingrade i hela världen och predika budskapet till dem som inte hört.” Ellen White, Testimonies 7, s. 24

16 Matteusevangeliet 25:14-19

17 Tjänster/Verksamheter
SAMHÄLLET (Behov) FÖRSAMLINGEN (Gåvor) Tjänster/Verksamheter Mentala behov Sociala behov Andliga behov Fysiska behov

18 Starta eller gå med i ett missionsteam!
Församlingsmötet Barn & ungdom Diakoni Styrelsen Missionsteamet Sabbatskolan Gudstjänstgruppen

19 Hälsa för hela människan, s. 112
”Det är bara Kristi metod som kan ge verklig framgång när det gäller att nå människor. Frälsaren umgicks med människor som en som ville deras bästa. Han visade dem medkänsla, hjälpte dem i deras behov och vann deras förtroende. Sedan bad han dem ”Följ mig”.”

20 Kontaktskapning 2. Förtroendebyggande 3. Överbevisning

21 Evangelisationsspiralen
(OM)START Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sådd Bearbetning Skörd

22 1. Kontaktskapning Konserter Hälsoexpo Restaurang/bufféer
Dörr-till-dörr arbete

23

24

25 Restaurant

26

27

28

29

30

31

32 Hälsoexpo

33

34 Hälsoexpo

35 2. Förtroendebyggande Matlagningskurser Hälsoföreläsningar
Sluta-röka-kurser Vänskapsevangelisation

36 Matlagningsdemonstrationer

37 Matlagningsdemonstrationer

38 Matlagningskurser

39 Hälsokurser

40 Hälsoföreläsningar

41 Hälsoföreläsningar

42 Bibelstudiekurser

43 3. Överbevisning Bibelstudier Appeller Miniserier

44 Miniserier

45 Miniserier

46 Reklam?

47 Budskapet döms på reklamen
“Beskaffenheten och betydelsen av vårt arbete kommer att dömas efter våra ansträngningar att föra ut det inför offentligheten. När dessa ansträngningar är så begränsade så ger det intryck av att budskapet vi presenterar inte är värt uppmärksamhet.” Ellen White, Historical Sketches, s. 200

48

49 Använd alla reklamkanaler
”Vi behöver använda varje rättfärdigad metod för att föra ut ljuset till folket. Låt pressen användas, och utnyttja varje reklamkanal som drar uppmärksamhet till verket. Detta ska inte anses som oviktigt.” Ellen White, Testimonies for the Church 6, s

50 Evangelisationsspiralen
(OM)START Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sådd Bearbetning Skörd

51 När kommer det sena regnet?
“När vi har fullständig, helhjärtad överlåtelse till Kristi tjänst kommer Gud att erkänna det genom en utgjutelse av sin Ande utan att mäta. Men detta kommer inte att hända så länge den större delen av församlingen inte är arbetare tillsammans med Gud. ” Ellen White, Evangelism, s. 699

52 När kommer det sena regnet?
”Gud har länge väntat på att tjänandets anda skall komma att behärska hela församlingen så att alla skall arbeta för honom i överensstämmelse med sin förmåga. När medlemmarna i Guds församling utför det arbete som anförtrotts dem på de Ellen White, Löftestiden, s. 105

53 När kommer det sena regnet?
behövande fälten hemma och utomlands för att uppfylla evangelii uppdrag, kommer hela världen snart att vara varnad och Herren Jesus kommer att återvänta till denna jord med makt och stor härlighet” Ellen White, Löftestiden, s. 105

54 Utmaningar för att påskynda JÅ
Starta eller gå med i ett missionsteam Planera en evangelisationsspiral Välj en verksamhet som passar dina andliga gåvor Fortsätt med entusiasm och uthållighet

55


Ladda ner ppt "Gemensam evangelisation"

Liknande presentationer


Google-annonser