Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtroenderådet Regionsfesten 11 okt. Identitetens betydelse Det är viktigt att veta vem man är som kyrka och vad vi står för. Vad är det som gör att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtroenderådet Regionsfesten 11 okt. Identitetens betydelse Det är viktigt att veta vem man är som kyrka och vad vi står för. Vad är det som gör att."— Presentationens avskrift:

1 Förtroenderådet Regionsfesten 11 okt

2 Identitetens betydelse Det är viktigt att veta vem man är som kyrka och vad vi står för. Vad är det som gör att vi kan känna oss stolta och tacksamma över att vara Equmeniakyrkan? Vad motiverar oss?

3 I. Vem är vi? Var har vi vår identitet? Vad är det som utgör och visar vår ID?

4 1. Vårt centrum JESUS Kristus

5 Men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig, Gal 2:20 Equmeniakyrkan är en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. Teologisk Grund

6 2. Vår grund Teologisk grund

7 Nu bygger vi vidare

8 3. Vår gemenskap  Ger stöd, samhörighet, styrka  Skapar förtroende och trovärdighet i samhället  Förhindrar risker maktmissbruk och för sekterism Equmeniakyrkan och församlingarna hör samman organiskt och lever därmed i ett ömsesidigt beroende av varandra, Teologisk Grund

9 4. Vårt namn Pekar på våra rötter Pekar på enhet och mångfald Pekar på Jesus Kristus

10 5. Vår målsättning Övergripande mål Att i gemenskap stödja församlingars förnyelse Vision Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen Riktningsmål Som tar oss i riktning mot visionen

11 Riktningsmål Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt... 1.... ger inspiration och stöd för församlingar i medvetna utvecklingsprocesser 2.... utmanar och hjälper församlingar att skapa språk, mötesplatser och former för överlåtelse till Jesus Kristus där tro föds, delas och fördjupas. 3.... tar ett övergripande ansvar för församlingsplantering, särskilt i storstadsregioner, och hälsar regelbundet nya församlingar välkomna som växt fram i Guds mission. 4.... rustar församlingar och individer till tjänst för människor (praktisk diakoni) och skapelsen (klimaträttvisa).

12 5... är en profetisk röst i samhället och bidrar aktivt till opinionsbildning med fokus på migration, mångfald och barns och kvinnors rättigheter (profetisk diakoni). 6.... verkar för att vara en kyrka för hela livet som utgör en mångfald av människor. 7.... för förpliktigande samtal om fördjupad enhet och ömsesidighet med andra kristna samfund och samarbetskyrkor. 8.... säkerställer att strukturen och ekonomin i Equmeniakyrkan är funktionell och hållbar. Antagen av kyrkokonferensen 31 maj 2014 Riktningsmål

13 II. Gruppsamtal om aktiviteter för riktningsmålen 1. Vilka riktningsmål vill ni att vi särskilt ska jobba med i vår region? 2. Ge två förslag på aktiviteter för att uppnå dessa riktningsmål

14 III. Detta är region Väst

15 Överås – vårt regionskontor!

16 Vår personal

17 REGION VÄST Regionen med hjärta Region Väst- regionen med Hjärta Hjärta för Kristus Hjärta för varandra Hjärta för våra medmänniskor Jag har er ju i mitt hjärta, Fil 1:7

18 Att se lite längre och tänka lite större Joh 4:35 Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd Apg 1:8 ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och till jordens yttersta gräns Stad Region Sverige Världen

19 Närområde – för stöd och satsningar Närområde Kontaktpastor S karaborg Daniel Demming, Skövde, Anders Sunnergren, Falköping, Al/Herrlj/Vårg Karin Gunnarsson, Sämsjöborg Peter Andersson, Vårgårda, Fyr/Bo/Dal Pär Arkbro, Uddevalla Sigward Karlsson, Brålanda, Stor-Göteborg Gustav Björkman, Fiskebäck, David Norén, Floda, Borås/Ulriceh Hans Dahlgren, Borås, Halland Daniel Åkerblad, Falkenberg Närområde AU - Förtroenderåd Skaraborg Per-Olof Westlin, Hjo Al/Herrlj/Vårg Folke Andersson, Loo Fyr/Bo/Dal Rune Johansson, Smögen, Stor-Göteborg Claes Nilsson, Kållered Borås/Ulriceh Berit Hallqvist, Fristad Halland Bertil Tönnäng, Vallersvik Medarbetargrupper och handledargrupper i varje närområde

20 Vi behöver varandra!

21 Församlingars lokala förnyelse och utveckling Handledare till stöd för församlingar Församlingsgrundande arbete Det behövs moderförsamlingar Equmeniakyrkan satsar på

22

23

24 På gång…. Offerdag till equmenia imorgon 12 oktober THS-pastors/diakonkandidater söker tjänster hösten 2015 Inspirations/förnyelsedagar vår och höst 2015 Möte i närområdena i vår för bl.a. Förtroenderådet Styrelse/ledarutbildning hösten 2015

25 Uppmanar församlingar nominera kandidater till kyrkostyrelsen senast 14 januari 2015 Den som nominera ska vara medlem i Equmeniakyrkan och tillfrågad innan man nomineras Valberedningen inför kyrkokonferensen

26 Söker huvudansvarig för lokalkommitté och volontärer! Arbetsområde: Kringarrangemang, utsmyckning av lokaler, kommunikation och markandsföring,, logistik med resor och parkering, barnkonferens, konferensbyrå mm Kontakta: mikael.karlsson@equmeniakyrkan.semikael.karlsson@equmeniakyrkan.se Kyrkokonferens 14-16 maj 2015 i Göteborg

27 Tillsammans ber och arbetar vi för region Väst!


Ladda ner ppt "Förtroenderådet Regionsfesten 11 okt. Identitetens betydelse Det är viktigt att veta vem man är som kyrka och vad vi står för. Vad är det som gör att."

Liknande presentationer


Google-annonser