Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtroenderådet Regionsfesten 11 okt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtroenderådet Regionsfesten 11 okt."— Presentationens avskrift:

1 Förtroenderådet Regionsfesten 11 okt

2 Identitetens betydelse
Det är viktigt att veta vem man är som kyrka och vad vi står för. Vad är det som gör att vi kan känna oss stolta och tacksamma över att vara Equmeniakyrkan? Vad motiverar oss?

3 Var har vi vår identitet? Vad är det som utgör och visar vår ID?
I. Vem är vi? Var har vi vår identitet? Vad är det som utgör och visar vår ID?

4 1. Vårt centrum JESUS Kristus

5 Men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig, Gal 2:20
Equmeniakyrkan är en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. Teologisk Grund

6 2. Vår grund Teologisk grund

7 Nu bygger vi vidare

8 3. Vår gemenskap Ger stöd, samhörighet, styrka
Skapar förtroende och trovärdighet i samhället Förhindrar risker maktmissbruk och för sekterism Equmeniakyrkan och församlingarna hör samman organiskt och lever därmed i ett ömsesidigt beroende av varandra, Teologisk Grund

9 4. Vårt namn Pekar på våra rötter Pekar på enhet och mångfald
Pekar på Jesus Kristus

10 5. Vår målsättning Övergripande mål
Att i gemenskap stödja församlingars förnyelse Vision Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen Riktningsmål Som tar oss i riktning mot visionen

11 Riktningsmål Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt... ... ger inspiration och stöd för församlingar i medvetna utvecklingsprocesser ... utmanar och hjälper församlingar att skapa språk, mötesplatser och former för överlåtelse till Jesus Kristus där tro föds, delas och fördjupas. ... tar ett övergripande ansvar för församlingsplantering, särskilt i storstadsregioner, och hälsar regelbundet nya församlingar välkomna som växt fram i Guds mission. ... rustar församlingar och individer till tjänst för människor (praktisk diakoni) och skapelsen (klimaträttvisa).

12 Riktningsmål 5 ... är en profetisk röst i samhället och bidrar aktivt till opinionsbildning med fokus på migration, mångfald och barns och kvinnors rättigheter (profetisk diakoni). verkar för att vara en kyrka för hela livet som utgör en mångfald av människor. för förpliktigande samtal om fördjupad enhet och ömsesidighet med andra kristna samfund och samarbetskyrkor. säkerställer att strukturen och ekonomin i Equmeniakyrkan är funktionell och hållbar. Antagen av kyrkokonferensen 31 maj 2014

13 II. Gruppsamtal om aktiviteter för riktningsmålen
1. Vilka riktningsmål vill ni att vi särskilt ska jobba med i vår region? 2. Ge två förslag på aktiviteter för att uppnå dessa riktningsmål

14 III. Detta är region Väst

15 Överås – vårt regionskontor!

16 Vår personal

17 Region Väst- regionen med Hjärta
Hjärta för Kristus Hjärta för varandra Hjärta för våra medmänniskor Regionen med hjärta Jag har er ju i mitt hjärta, Fil 1:7 REGION VÄST

18 Att se lite längre och tänka lite större
Joh 4:35 Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd Apg 1:8 ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och till jordens yttersta gräns Stad Världen Sverige Region

19 Närområde – för stöd och satsningar
Närområde       Kontaktpastor Skaraborg              Daniel Demming, Skövde,                                   Anders Sunnergren, Falköping,  Al/Herrlj/Vårg  Karin Gunnarsson, Sämsjöborg                                 Peter Andersson, Vårgårda, Fyr/Bo/Dal           Pär Arkbro, Uddevalla                                 Sigward Karlsson, Brålanda, Stor-Göteborg      Gustav Björkman, Fiskebäck,                                 David Norén, Floda, Borås/Ulriceh       Hans Dahlgren, Borås, Halland                  Daniel Åkerblad, Falkenberg Närområde AU - Förtroenderåd Skaraborg             Per-Olof Westlin, Hjo                      Al/Herrlj/Vårg  Folke Andersson, Loo                     Fyr/Bo/Dal           Rune Johansson, Smögen, Stor-Göteborg      Claes Nilsson, Kållered Borås/Ulriceh       Berit Hallqvist, Fristad Halland                  Bertil Tönnäng, Vallersvik Medarbetargrupper och handledargrupper i varje närområde

20 Vi behöver varandra!

21 Equmeniakyrkan satsar på
Församlingars lokala förnyelse och utveckling Handledare till stöd för församlingar Församlingsgrundande arbete Det behövs moderförsamlingar

22

23

24 På gång…. Offerdag till equmenia imorgon 12 oktober
THS-pastors/diakonkandidater söker tjänster hösten 2015 Inspirations/förnyelsedagar vår och höst 2015 Möte i närområdena i vår för bl.a. Förtroenderådet Styrelse/ledarutbildning hösten 2015

25 Valberedningen inför kyrkokonferensen
Uppmanar församlingar nominera kandidater till kyrkostyrelsen senast 14 januari 2015 Den som nominera ska vara medlem i Equmeniakyrkan och tillfrågad innan man nomineras

26 Kyrkokonferens 14-16 maj 2015 i Göteborg
Söker huvudansvarig för lokalkommitté och volontärer! Arbetsområde: Kringarrangemang, utsmyckning av lokaler, kommunikation och markandsföring,, logistik med resor och parkering, barnkonferens, konferensbyrå mm Kontakta:

27 Tillsammans ber och arbetar vi för region Väst!


Ladda ner ppt "Förtroenderådet Regionsfesten 11 okt."

Liknande presentationer


Google-annonser