Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2014-05-06 1 Generella regler och anvisningar Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen) Harriet Aagaard 6-8 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2014-05-06 1 Generella regler och anvisningar Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen) Harriet Aagaard 6-8 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Generella regler och anvisningar Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen) Harriet Aagaard 6-8 maj 2014

2 Sidnummer Regler Anmärkningar 1.Anvisningar 2.Särskilda prioritetsanvisningar och prioritetstabeller Generella regler Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen)

3 Sidnummer Anmärkningar Används för att ange vad som ingår i en klass, och vad som klassificeras någon annanstans. Används för att ange hur nummer ska byggas och nummer väljas när flera nummer är möjliga. Särskilt viktiga: Se-anmärkning Klassificera här-anmärkningar Omfattar-anmärkningar

4 Sidnummer Se-hänvisningar Används för att visa att ett ämne som logiskt hör till den hierarki där hänvisningen finns klassificeras någon annanstans T2—485Sverige För indelningar av Sverige se T2—486-T2—488.

5 Sidnummer Klassificera här-anmärkningar (1) Anger de huvudsakliga ämnena i en klass Anger ämnen som ungefärligen utgör hela klassen, även om de skulle vara vidare eller snävare än rubriken Används för att ange övergripande och tvärvetenskapliga nummer

6 Sidnummer Klassificera här-anmärkningar (2) Har hierarkisk genomslagskraft Standarindelningar kan tillfogas Andra sätt att bygga nummer är tillåtna

7 Sidnummer Ämnen som motsvarar ung. hela numret Ämnen som anges i anmärkning om att standardindelning kan tillfogas Ämnen i ”Klassificera här”- anmärkningar Ämnen som motsvarar mer än hälften av numrets innehåll Ämnen som täcker åtminstone tre av numrets underordnade indelningar (eller två om numret endast har tre underordnade indelningar) Ämnen som är ekvivalenta till ämnen som ungefärligen motsvarar det hela

8 Sidnummer Klassificera här - exempel Biologiska resurser Klassificera här biologisk mångfald, biosfär

9 Sidnummer Omfattar-anmärkningar (1) Anger ämnen med ståplats på ett nummer

10 Sidnummer Omfattar-anmärkningar (2) Den som har ståplats väntar på en sittplats Ämnen har ståplats i väntan på att tillräckligt mycket litteratur ska publiceras om den så att de får egna nummer (=sittplats) Därför kan inte numren byggas ut, varken med standardindelningar eller på andra sätt

11 Sidnummer Omfattar-anmärkningar - exempel 392.4Seder vid uppvaktning och förlovning Omfattar brudköp, nattfrieri, trolovning mellan minderåriga, äktenskapsförmedling Förlovningsseder – Sverige Nattfrieri – Sverige392.4

12 Sidnummer Generella regler Tillämpningsregeln Utförligast behandlat Först av två-regeln Tvärvetenskapliga och övergripande nummer Treregeln Nollregeln Prioritetsanvisningar och Prioritetstabeller Sista utvägens tabell Författarens intention

13 Sidnummer Tillämpningsregeln Verk som handlar om ett ämnes påverkan ett annat ämne, eller tillämpas på ett annat ämne, klassificeras på det påverkade ämnet The infernal Holmes: Dante in Baker Street : essays on Dante's Inferno as reflected in the Sherlock Holmes stories of Sir Arthur Conan Doyle 851.1Italiensk poesi - Före 1375 eller 823.8Engelska romaner och noveller ?

14 Sidnummer Tillämpningsregeln (2) Tillämpningsregeln gäller i fler fall: Databehandling inom matematik – databehandling tillämpat på matematik Statistik för kulturområdet – statistik tillämpat på kultur

15 Sidnummer Utförligast behandling Klassificera verk om två ämnen med det ämne som behandlas utförligast Belgiens historia (innehåller även lite om Nederländerna) Belgien inte Nederländerna

16 Sidnummer Först av två-regeln Ett verk om två ämnen där båda behandlas lika Inget av dem används för att förklara eller introducera det andra Klassificera under det ämne som kommer först i schemat

17 Sidnummer Först av två-regeln - exempel Working setters and pointers LCSH: Pointing dogs Setters (Dogs) Relative Index entries: Pointers (Dogs) Setters (Dogs) Observera: först = först i DDK:s nummerföljd.

18 Sidnummer Undantag till först av två-regeln (1) Först av två-regeln gäller inte när två ämnen utgör de huvudsakliga underindelningarna av ett ämne.

19 Sidnummer Undantag till först av två-regeln - exempel The essential guide to hair, makeup & skin care (inte ) Hårvård, ansiktsvård, hudvård, nagelvård Klassificera här kosmetologi, kosmetik, smink Hårvård Ansiktsvård och hudvård Nagelvård

20 Sidnummer Undantag till först av två-regeln (2) Anvisningar i schemat gäller före först av två-regeln Exempel: 972Mexiko, Centralamerika, Västindien, Bermuda Övriga delar av mellersta Amerika Klassificera övergripande verk under Centralamerika 972.9Västindien (Antillerna) och Bermuda

21 Sidnummer Treregeln Ett verk som behandlar tre eller flera ämnen som är indelningar av ett bredare ämne klassificeras under det första högre numret som inkluderar alla

22 Sidnummer Treregeln – exempel Cambodia, Thailand & Laos Sydostasien Burma (Myanmar) 959.3Thailand 959.4Laos 959.5Malaysia, Brunei, Singapore 959.6Kambodja 959.7Vietnam 959.8Indonesien och Östtimor

23 Sidnummer Nollregeln Undvik indelningar som börjar med noll om det går att välja mellan 0 och 1-9 på samma ställe i notationens hierarki. Undvik indelningar som inleds med 00 om det är möjligt att välja mellan 00 och 0.

24 Sidnummer Nollregeln – exempel (1) 636 Djurhållning Standardindelingar [Särskilda ämnen inom djurhållning] (t.ex. avel, omvårdnad, skötsel, träning, utfodring ) Särskilda slags tamdjur (t.ex. hästar, nötkreatur, fjäderfä, katter, hundar)

25 Sidnummer Nollregeln – exempel (2) Step by step organic flower gardening LCSH: Flower gardening Organic gardening Relative Index entries: Floriculture Flower gardening Organic gardening Organic gardening—floriculture

26 Sidnummer Övergripande nummer Ett nummer för ett verk som täcker in alla delar av ett ämne när det behandlas inom en disciplin. Delarna kan finnas inom ett nummerintervall eller vara utspritt i delen av schemat eller tabellen.

27 Sidnummer Övergripande nummer - exempel (1) Literature in the Greek and Roman worlds: a new survey Indexingångar: Klassisk grekisk litteratur880 Klassiska litteraturer (grekiska och latin) 880 Klassiska litteraturer (grekiska och latin) - historia Grekisk litteratur 880 Latinsk litteratur870

28 Sidnummer Övergripande nummer - exempel (2) Literature in the Greek and Roman worlds: a new survey 880 Klassisk grekisk litteratur och litteraturer på besläktade grekiska språk Klassificera här övergripande verk av eller om litteraturer på klassiska språk (grekiska och latin) För latinsk litteratur se 870 Observera: anvisningen kör över först av två-regeln

29 Sidnummer Tvärvetenskapliga nummer Ett nummer som används för verk som behandlar ett ämne ur mer än en disciplins perspektiv. Verket måste omfatta den disciplin där det tvärvetenskapliga numret är placerat. I indexet visas det tvärvetenskapliga numret för varje term.

30 Sidnummer Tvärvetenskapliga nummer – exempel (1) Water : science and issues “This four-volume encyclopedia brings together contributors from the full range of disciplines concerned with the science, politics, and economics of water....” LCSH: Water—Encyclopedias Hydrology—Encyclopedias Hydrogeology—Encyclopedias

31 Sidnummer Tvärvetenskapliga nummer – exempel (2) Relativa indexet: Allmänna uppslagsverk 030 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser T1—03 Oceanografi och maringeologi Hydrologi Vatten Vatten — ekonomisk geologi Vatten — folklore Vatten — juridik Vatten — kemi Vatten — landskapsarkitektur714 Vatten –- meteorologi Vatten –- religiös tillbedjan

32 Sidnummer Prioritetsanvisningar och prioritetstabeller Särskilda anvisningar i schemat för vilket nummer som ska föredras Gäller före de generella reglerna

33 Sidnummer Prioritetanvisning Avfall Förutsatt att inga andra anvisningar ges, klassificera ett ämne med aspekter inom två eller flera indelningar av under det nummer som kommer sist, t.ex. återanvändning av metallskrot (inte ) Särskilda typer av avfall Återvinning

34 Sidnummer Prioritetstabell – exempel (1) Matlagning Förutsatt att inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan, t.ex. matlagning utomhus för barn (inte ) Matlagning för speciella situationer, skäl, åldrar Matlagning i storkök, restaurangkök, på resor, utomhus Ekonomisk och tidssparande matlagning Matlagning med särskilda bränslen, apparater, redskap Tillagning av särskilda måltider Nybörjarmatlagning och gourmetmatlagning Matlagning som är karakteristisk för särskilda geografiska miljöer, etnisk matlagning641.59

35 Sidnummer Prioritetstabell – exempel (2) 150Psykologi Förutsatt att inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan, t.ex. barns känslor (inte 152.4): Anlagstest Jämförande psykologi156 Undermedvetna och förändrade medvetandetillstånd och processer 154 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi155 Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter 152 Mentala processer och intelligens (utom )153 Tillämpad psykologi

36 Sidnummer

37 Sidnummer Reglerna Om det går lätt att välja nummer utan reglerna, så behöver man inte tillämpa reglerna i det fallet Många regler, men reglerna samverkar Nollregeln, tillämpningsregeln och sista utvägens tabell säger ofta samma sak

38 Sidnummer Sista utvägens tabell 1.Typer av saker 2.Delar av saker 3.Material från saker, typer, delar 4.Egenskaper hos saker, typer, delar och material 5.Processer i saker, typer, delar och material 6.Utövande av verksamhet på saker, typer, delar och material 7.Hjälpmedel för att utföra sådan verksamhet

39 Sidnummer Sammanfattning Valet av nummer styrs av ett antal generella regler och av anvisningarna i schemat Anvisningarna i schemat gäller före de generella reglerna Anvisningarna kan ha formen av prioritetsanvisningar och prioritetstabeller Viktigt att läsa anvisningarna!

40 Sidnummer Sammanfattning (2) Nummerbyggnad –ett nummer från schemat utökas och blir mer specifikt genom att notation från tabeller eller andra delar av schemat tillfogas Nummer byggs bara för ämnen som ungefärligen utgör hela klassen Notation från andra delar av schemat tillfogas bara när det finns anvisningar om att göra det

41 Sidnummer Kontakt


Ladda ner ppt "Sidnummer 2014-05-06 1 Generella regler och anvisningar Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen) Harriet Aagaard 6-8 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser