Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2014-05-06 1 Generella regler och anvisningar Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen) Harriet Aagaard 6-8 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2014-05-06 1 Generella regler och anvisningar Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen) Harriet Aagaard 6-8 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2014-05-06 1 Generella regler och anvisningar Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen) Harriet Aagaard 6-8 maj 2014

2 Sidnummer 2014-05-06 2 Regler Anmärkningar 1.Anvisningar 2.Särskilda prioritetsanvisningar och prioritetstabeller Generella regler Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen)

3 Sidnummer 2014-05-06 3 Anmärkningar Används för att ange vad som ingår i en klass, och vad som klassificeras någon annanstans. Används för att ange hur nummer ska byggas och nummer väljas när flera nummer är möjliga. Särskilt viktiga: Se-anmärkning Klassificera här-anmärkningar Omfattar-anmärkningar

4 Sidnummer 2014-05-06 4 Se-hänvisningar Används för att visa att ett ämne som logiskt hör till den hierarki där hänvisningen finns klassificeras någon annanstans T2—485Sverige För indelningar av Sverige se T2—486-T2—488.

5 Sidnummer 2014-05-06 5 Klassificera här-anmärkningar (1) Anger de huvudsakliga ämnena i en klass Anger ämnen som ungefärligen utgör hela klassen, även om de skulle vara vidare eller snävare än rubriken Används för att ange övergripande och tvärvetenskapliga nummer

6 Sidnummer 2014-05-06 6 Klassificera här-anmärkningar (2) Har hierarkisk genomslagskraft Standarindelningar kan tillfogas Andra sätt att bygga nummer är tillåtna

7 Sidnummer 2014-05-06 7 Ämnen som motsvarar ung. hela numret Ämnen som anges i anmärkning om att standardindelning kan tillfogas Ämnen i ”Klassificera här”- anmärkningar Ämnen som motsvarar mer än hälften av numrets innehåll Ämnen som täcker åtminstone tre av numrets underordnade indelningar (eller två om numret endast har tre underordnade indelningar) Ämnen som är ekvivalenta till ämnen som ungefärligen motsvarar det hela

8 Sidnummer 2014-05-06 8 Klassificera här - exempel 333.95 Biologiska resurser Klassificera här biologisk mångfald, biosfär

9 Sidnummer 2014-05-06 9 Omfattar-anmärkningar (1) Anger ämnen med ståplats på ett nummer

10 Sidnummer 2014-05-06 10 Omfattar-anmärkningar (2) Den som har ståplats väntar på en sittplats Ämnen har ståplats i väntan på att tillräckligt mycket litteratur ska publiceras om den så att de får egna nummer (=sittplats) Därför kan inte numren byggas ut, varken med standardindelningar eller på andra sätt

11 Sidnummer 2014-05-06 11 Omfattar-anmärkningar - exempel 392.4Seder vid uppvaktning och förlovning Omfattar brudköp, nattfrieri, trolovning mellan minderåriga, äktenskapsförmedling Förlovningsseder – Sverige392.409485 Nattfrieri – Sverige392.4

12 Sidnummer 2014-05-06 12 Generella regler Tillämpningsregeln Utförligast behandlat Först av två-regeln Tvärvetenskapliga och övergripande nummer Treregeln Nollregeln Prioritetsanvisningar och Prioritetstabeller Sista utvägens tabell Författarens intention

13 Sidnummer 2014-05-06 13 Tillämpningsregeln Verk som handlar om ett ämnes påverkan ett annat ämne, eller tillämpas på ett annat ämne, klassificeras på det påverkade ämnet The infernal Holmes: Dante in Baker Street : essays on Dante's Inferno as reflected in the Sherlock Holmes stories of Sir Arthur Conan Doyle 851.1Italiensk poesi - Före 1375 eller 823.8Engelska romaner och noveller -1837-1899?

14 Sidnummer 2014-05-06 14 Tillämpningsregeln (2) Tillämpningsregeln gäller i fler fall: Databehandling inom matematik – databehandling tillämpat på matematik Statistik för kulturområdet – statistik tillämpat på kultur

15 Sidnummer 2014-05-06 15 Utförligast behandling Klassificera verk om två ämnen med det ämne som behandlas utförligast Belgiens historia (innehåller även lite om Nederländerna) 949.3 Belgien inte 949.2 Nederländerna

16 Sidnummer 2014-05-06 16 Först av två-regeln Ett verk om två ämnen där båda behandlas lika Inget av dem används för att förklara eller introducera det andra Klassificera under det ämne som kommer först i schemat

17 Sidnummer 2014-05-06 17 Först av två-regeln - exempel Working setters and pointers 636.7525 LCSH: Pointing dogs Setters (Dogs) Relative Index entries: Pointers (Dogs) 636.7525 Setters (Dogs) 636.7526 Observera: först = först i DDK:s nummerföljd.

18 Sidnummer 2014-05-06 18 Undantag till först av två-regeln (1) Först av två-regeln gäller inte när två ämnen utgör de huvudsakliga underindelningarna av ett ämne.

19 Sidnummer 2014-05-06 19 Undantag till först av två-regeln - exempel The essential guide to hair, makeup & skin care 646.72 (inte 646.724) 646.72 Hårvård, ansiktsvård, hudvård, nagelvård Klassificera här kosmetologi, kosmetik, smink 646.724 Hårvård 646.726 Ansiktsvård och hudvård 646.727 Nagelvård

20 Sidnummer 2014-05-06 20 Undantag till först av två-regeln (2) Anvisningar i schemat gäller före först av två-regeln Exempel: 972Mexiko, Centralamerika, Västindien, Bermuda 972.8-972.9 Övriga delar av mellersta Amerika Klassificera övergripande verk under 972 972.8Centralamerika 972.9Västindien (Antillerna) och Bermuda

21 Sidnummer 2014-05-06 21 Treregeln Ett verk som behandlar tre eller flera ämnen som är indelningar av ett bredare ämne klassificeras under det första högre numret som inkluderar alla

22 Sidnummer 2014-05-06 22 Treregeln – exempel Cambodia, Thailand & Laos 959 959 Sydostasien 959.1 Burma (Myanmar) 959.3Thailand 959.4Laos 959.5Malaysia, Brunei, Singapore 959.6Kambodja 959.7Vietnam 959.8Indonesien och Östtimor

23 Sidnummer 2014-05-06 23 Nollregeln Undvik indelningar som börjar med noll om det går att välja mellan 0 och 1-9 på samma ställe i notationens hierarki. Undvik indelningar som inleds med 00 om det är möjligt att välja mellan 00 och 0.

24 Sidnummer 2014-05-06 24 Nollregeln – exempel (1) 636 Djurhållning 636.001-636.009 Standardindelingar 636.01-636.08 [Särskilda ämnen inom djurhållning] (t.ex. avel, omvårdnad, skötsel, träning, utfodring ) 636.1-636.8 Särskilda slags tamdjur (t.ex. hästar, nötkreatur, fjäderfä, katter, hundar)

25 Sidnummer Nollregeln – exempel (2) 2014-05-06 25 Step by step organic flower gardening 635.987 LCSH: Flower gardening Organic gardening Relative Index entries: Floriculture 635.9 Flower gardening 635.9 Organic gardening 635.0484 Organic gardening—floriculture 635.987 635.9 635.0484

26 Sidnummer 2014-05-06 26 Övergripande nummer Ett nummer för ett verk som täcker in alla delar av ett ämne när det behandlas inom en disciplin. Delarna kan finnas inom ett nummerintervall eller vara utspritt i delen av schemat eller tabellen.

27 Sidnummer 2014-05-06 27 Övergripande nummer - exempel (1) Literature in the Greek and Roman worlds: a new survey 880.09 Indexingångar: Klassisk grekisk litteratur880 Klassiska litteraturer (grekiska och latin) 880 Klassiska litteraturer (grekiska och latin) - historia880.09 Grekisk litteratur 880 Latinsk litteratur870

28 Sidnummer 2014-05-06 28 Övergripande nummer - exempel (2) 880.09 Literature in the Greek and Roman worlds: a new survey 880 Klassisk grekisk litteratur och litteraturer på besläktade grekiska språk Klassificera här övergripande verk av eller om litteraturer på klassiska språk (grekiska och latin) För latinsk litteratur se 870 Observera: anvisningen kör över först av två-regeln

29 Sidnummer 2014-05-06 29 Tvärvetenskapliga nummer Ett nummer som används för verk som behandlar ett ämne ur mer än en disciplins perspektiv. Verket måste omfatta den disciplin där det tvärvetenskapliga numret är placerat. I indexet visas det tvärvetenskapliga numret för varje term.

30 Sidnummer 2014-05-06 30 Tvärvetenskapliga nummer – exempel (1) Water : science and issues 553.703 “This four-volume encyclopedia brings together contributors from the full range of disciplines concerned with the science, politics, and economics of water....” LCSH: Water—Encyclopedias Hydrology—Encyclopedias Hydrogeology—Encyclopedias

31 Sidnummer 2014-05-06 31 Tvärvetenskapliga nummer – exempel (2) Relativa indexet: Allmänna uppslagsverk 030 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser T1—03 Oceanografi och maringeologi 551.46 Hydrologi 551.48 Vatten 553.7 Vatten — ekonomisk geologi 553.7 Vatten — folklore 398.26 Vatten — juridik 346.04691 Vatten — kemi546.22 Vatten — landskapsarkitektur714 Vatten –- meteorologi551.57 Vatten –- religiös tillbedjan 202.12

32 Sidnummer 2014-05-06 32 Prioritetsanvisningar och prioritetstabeller Särskilda anvisningar i schemat för vilket nummer som ska föredras Gäller före de generella reglerna

33 Sidnummer Prioritetanvisning 363.728 Avfall Förutsatt att inga andra anvisningar ges, klassificera ett ämne med aspekter inom två eller flera indelningar av 363.728 under det nummer som kommer sist, t.ex. återanvändning av metallskrot 363.7288 (inte 363.7282)363.728363.7288363.7282 363.7288 Särskilda typer av avfall 363.7282 Återvinning363.7288363.7282 2014-05-06 33

34 Sidnummer 2014-05-06 34 Prioritetstabell – exempel (1) 641.5 Matlagning Förutsatt att inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan, t.ex. matlagning utomhus för barn 641.5622 (inte 641.578) Matlagning för speciella situationer, skäl, åldrar641.56 Matlagning i storkök, restaurangkök, på resor, utomhus641.57 Ekonomisk och tidssparande matlagning641.55 Matlagning med särskilda bränslen, apparater, redskap641.58 Tillagning av särskilda måltider641.52-641.54 Nybörjarmatlagning och gourmetmatlagning641.51 Matlagning som är karakteristisk för särskilda geografiska miljöer, etnisk matlagning641.59

35 Sidnummer 2014-05-06 35 Prioritetstabell – exempel (2) 150Psykologi Förutsatt att inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan, t.ex. barns känslor 155.4124 (inte 152.4): Anlagstest153.94 Jämförande psykologi156 Undermedvetna och förändrade medvetandetillstånd och processer 154 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi155 Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter 152 Mentala processer och intelligens (utom 153.94)153 Tillämpad psykologi 158158

36 Sidnummer 2014-05-06 36

37 Sidnummer 2014-05-06 37 Reglerna Om det går lätt att välja nummer utan reglerna, så behöver man inte tillämpa reglerna i det fallet Många regler, men reglerna samverkar Nollregeln, tillämpningsregeln och sista utvägens tabell säger ofta samma sak

38 Sidnummer 2014-05-06 38 Sista utvägens tabell 1.Typer av saker 2.Delar av saker 3.Material från saker, typer, delar 4.Egenskaper hos saker, typer, delar och material 5.Processer i saker, typer, delar och material 6.Utövande av verksamhet på saker, typer, delar och material 7.Hjälpmedel för att utföra sådan verksamhet

39 Sidnummer 2014-05-06 39 Sammanfattning Valet av nummer styrs av ett antal generella regler och av anvisningarna i schemat Anvisningarna i schemat gäller före de generella reglerna Anvisningarna kan ha formen av prioritetsanvisningar och prioritetstabeller Viktigt att läsa anvisningarna!

40 Sidnummer 2014-05-06 40 Sammanfattning (2) Nummerbyggnad –ett nummer från schemat utökas och blir mer specifikt genom att notation från tabeller eller andra delar av schemat tillfogas Nummer byggs bara för ämnen som ungefärligen utgör hela klassen Notation från andra delar av schemat tillfogas bara när det finns anvisningar om att göra det

41 Sidnummer Kontakt 2014-05-06 41 dewey@kb.se harriet.aagaard@kb.se 010-7093612


Ladda ner ppt "Sidnummer 2014-05-06 1 Generella regler och anvisningar Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen) Harriet Aagaard 6-8 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser