Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program Area: Logistics, business & framework What Attractive maritime transport mode Develop –logistic systems, business models, regulatory & financial.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program Area: Logistics, business & framework What Attractive maritime transport mode Develop –logistic systems, business models, regulatory & financial."— Presentationens avskrift:

1 Program Area: Logistics, business & framework What Attractive maritime transport mode Develop –logistic systems, business models, regulatory & financial frameworks energy efficiency reduce negative impact on health, safety and environment competitiveness of shipping profitable & growing shipping sector

2 Program Area: Logistics, business & framework Why Low oil price → hampered development Now significant expense → improvement focus Stricter environmental regulations Future increased need for transport Potential identified Several actors can contribute & cooperate Who Research: Chalmers, GU, SSPA, IVL, KTH, VTI, Conlogic, Linnéuniv., … Industry: DHL, Schenker, ABB, Volvo, IKEA, Sandviken, Sirius Shipping, Therntank, Donsö Shipping, Furutank, Preem, Skangass, Methanex,.. ….

3 Program Area: Logistics, business & framework Proposed fields: Logistics solutions for energy efficient shipping Slow steaming logistics and operations Logistical solutions for reduced time in port & turn-around time Improved intermodal interface and coordination Load factor optimization

4 Program Area: Logistics, business & framework Proposed fields: Business models for energy efficient shipping Freight contract design for energy efficient shipping Maximise effectiveness & efficiency for shippers (verkan - duglighet) Schemes for sharing of costs & benefits of increased efficiency

5 Program Area: Logistics, business & framework Proposed fields: Profitable zero emission shipping Emission regulation impact on system sustainability & performance Marginal risk management of investment in new unproven technologies Marginal risk sharing schemes between private & public sectors Cost neutrality and internalization between transport modes

6 Exempel på projektförslag: Konkurrensneutralitet mellan trafikslag. Korrekt allokering av resurser. Totalt utnyttjande av samhällsnyttan. Hållbar utveckling. -Effektåtgång för transportproduktion – jämförande studie - olika trafikslag -Skatte- & avgiftsstruktur för konkurrensneutralitet mellan trafikslag -Socioekonomiska effekter av ökning av sjöfartens miljö & säkerhetsprestanda -Internalisering av transporters externa kostnader (positiva & negativa) Program Area: Logistics, business & framework

7 Exempel på projektförslag: Trafikslagsskifte – från land till sjöss – närsjöfart, kustsjöfart och inre vattenvägar -Konceptutveckling, distributionslösningar -Destressing supply chain (H2020) business models, policy recommendations -Inre vattenvägar – tekniska komponenter & logistik -Mäta transporteffektivitet Program Area: Logistics, business & framework

8 Exempel på projektförslag: Slow steaming -Slow steaming Logistics (transocean trafik, Sjöfartsverket finansierar) -Slow steaming inom SECA, RoRo -Global konsekvensanalys av Slow steaming -Planering och styrning med hänsyn till Slow steaming Program Area: Logistics, business & framework

9 Utmaningar: -Beskrivna frågeställningar -Flera etablerade forskningsaktörer -Bra samarbetsklimat mellan forskning & industri -Hur ska resultaten tas vidare till implementering? -Vem driver, vem äger frågan? -Flera utmaningar? Program Area: Logistics, business & framework

10 Program Area: Alternative Energies What Reduction of emissions and carbon footprint from shipping Investigate –the use of new fuels –alternative propulsion techniques Development steps – new fuels –technologies –fuel supply –risk and safety –maritime adaptation

11 Program Area: Alternative Energies Why Meet SOx, NOx, and PM emission requirements Reduce CO 2 emissions: Longer term – 2050 Zero Vision target Effship - possible solutions www.effship.comwww.effship.com SPIRETH - methanol & DME as marine fuels www.spireth.comwww.spireth.com Methanol: the marine fuel of the future (TEN-T project converting main engines on Stena Germanica) Strong Swedish position - several actors can contribute

12 Program Area: Alternative Energies Who academy, institutes, authorities, classification societies, shipowners, engine suppliers, methanol producers, sub suppliers, design companies Exempel på aktiva: Wärtsilä (bl a Gbg), Stena, ScandiNaos, SSPA, Lloyds, Halldor Topsö, Methanex, Chalmers, Volvo, Scania, Sjöfartsverket, Färjerederiet, ….

13 Program Area: Alternative Energies Proposed fields: New building & conversion - alternative fuels (LNG, methanol,..) Demonstration/pilot installations Develop alternative fuels combustion technologies Comparison of dual/retrofit options and “one fuel” technologies Chemical modification for optimum performance Infrastructure, distribution, bunkering Risk & regulatory issues for maritime transport Alternative propulsion techniques –Wind –Electricity

14 Exempel på projekt och förslag: Pilot LNG (EU TEN-T, Samarbete ZVT, redare, SRF, SSPA, m fl) Pilot Metanol (EU TEN-T, Samarbete ZVT, Stena, Wärtsilä) Pre-ESPRIT (VGR, SSPA, ScandiNaos, Marine Benchmark) SUMMETH (EU MARTEC, SSPA, ScandiNaos, VTT, Lunds Univ., Scania, Färjerederiet) Elfärja Stena …………. Program Area: Alternative Energies

15 Utmaningar: -Näringen (främst redare) får ta ett stort ansvar i utveckling -Huvudmaskintillverkare utvecklar nya lösningar -Mindre motorsegmentet – ombyggda ”land”motorer -Volvo, Scania har redan strikta utvecklingsprogram -Vem driver, vem äger frågan? -Flera utmaningar? Program Area: Alternative Energies


Ladda ner ppt "Program Area: Logistics, business & framework What Attractive maritime transport mode Develop –logistic systems, business models, regulatory & financial."

Liknande presentationer


Google-annonser