Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.handels.gu.se Forskningsmiljöer Vilken relation till innovation och ny kunskap? Är det innovationspolitik? Maureen McKelvey vice-dekanus och professor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.handels.gu.se Forskningsmiljöer Vilken relation till innovation och ny kunskap? Är det innovationspolitik? Maureen McKelvey vice-dekanus och professor."— Presentationens avskrift:

1 www.handels.gu.se Forskningsmiljöer Vilken relation till innovation och ny kunskap? Är det innovationspolitik? Maureen McKelvey vice-dekanus och professor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

2 www.handels.gu.se Kreativa forskningsmiljöer relateras: 1) Tillväxtmotor 2) Universiteten konkurrensutsättning och omvandling 3) Innovationspolitik genom behovsmotiverade forskning 4) Autonomi

3 www.handels.gu.se 1)Tillväxtmotor: Innovation, economic growth and welfare: changing views (OECD) Productivity growthEmployment growth Human capital Innovation Investement in Capital Technological (often linked to R&D, scientific discovery) Organisations Welfare Economic growth Business Innovation Consumer/User-Driven Innovation Technological and Non-technological innovation Global Value Chains Health Energy Climate Change

4 www.handels.gu.se 2) Omvandling Growth & sustainability as societal goals in Sweden Therefore, if Europe wants to stimulate new forms of innovation, we need a serious re-think of the roles and expectations, working process, societal interaction, etc., also for the universities and their (old ways) of working ….. But still, universities deliver three knowledge services (education, research and third mission) and these three have their own internal logics…..

5 www.handels.gu.se

6 But why must Europe change now? People mobility The emergence of the knowledge society means that a new wave of social demand for education is arriving (EC 2005) The mobility of undergraduate students increased significantly, particularly from large emerging countries and from middle income countries (Trembley 2002) The market for postgraduate education is also subject to a massive process of internationalization, with PHD programmes actively competing worldwide for mobile students (Mouguerou 2005) The job market for academic talent is now largely globalized, not only with brain drain towards USA, but also with Asian countries attractig European junior faculty (Avveduto 2005)

7 www.handels.gu.se And also…competitive financing…. Large MNE source knowledge worldwide and locate their R&D palcing universities in competition for funding and collaboration (Veugelers 2005) The proportion of research funding channeled by governments and intermediaries through contract research or project funding, hence on a competitive basis is increasing (Genua 1999)

8 www.handels.gu.se The new view in Europe about universities Universities are a key player in the modern knowledge economy. Relevant enough? Research results have shown that their activities stimulate innovation and economic growth in many ways. Multiple ways, how? The quality of research, education, as well as the quality of interactions with firms has been debated in recent years, with some arguing for a lower quality in Europe.

9 www.handels.gu.se Reflections should come back to – Is the debate correct in all dimensions in Sweden?

10 www.handels.gu.se Weight of academic patents on total patents by domestic inventors and by type of ownership (1994-2001)

11 www.handels.gu.se 3) Forskningsmiljöer är en del (och delvis) innovationspolitik Målet är att Sammankoppla kunskap och efterfrågan i nya produkter och tjänster, som samhället behöver Driva fram strukturomvandling Men Hur kan policy stimulera uthålligt tillväxt?

12 www.handels.gu.se

13 Large programs

14 www.handels.gu.se

15 Den behovsmotiverade forskningens effekter på innovativ livsmedelsindustri Effekt på forskning Förstärkta forskningsmiljöer Kumulativ effekter, ofta med flera finansiärer Förstärkta länkar mellan forskningsmiljöer och företag Mycket ’technology transfer’ genom doktorander och Masters/exjobb Anställning av doktorer, för att företag ska få tillgång till kompetens Starka forskare vinner projekt Effekt på industri Ej jobbtillväxt i Sverige (utlandsägandeskap, export) FoU-baserade uppstartsbolag länkar mellan stora företag och universitet Ofta kan företag inte direkt kommersialisera forskning – men viktigt för omvandling av produkter Metoder, teknik och instrument som viktiga komponenter

16 www.handels.gu.se Den behovsmotiverade forskningens effekter på medicinskteknisk industri Effekt på forskning Forskningsmiljöer utvecklades Forskningsmiljöer behövs för att stärka kontakter mellan medicinsktekniska forskare, kliniska prov och företag Många doktorander / doktorer i närliggande teknikfält Stora företag har många kontakter Effekt på industri De etablerade medicinteknikföretagen växer ej i Sverige, med några undantag Akademiska forskningsresultat/ uppfinningar kommersialiseras sällan av de etablerade företagen Många FoU-baserade uppstartsbolag har bildats (ett 150-tal under senaste 20- årsperioden) Men få av dessa bolag växer; de flesta förblir små, eller försvinner genom konkurs, uppköp eller dylikt

17 www.handels.gu.se LivsmedelIndustrial cooperative projects in the food industry and Innovative food Med techMEDiBILD, Healthcare technology, Biocompatible materials, Biocompatability, Biomedical measurement technology, Minimal invasive medical technology, Mikronik and KOFUMA. InterviewsCompanies, stakeholders, researchers SurveyLarge firms in med tech BibliometricsWeb of science & Scopus Patent AnalysisEPTO / KEINS database of academic patents DatabasesCompany information Illustrative casesResearch environments Specific projects & commercialization

18 www.handels.gu.se Policy kan stimulera tillväxt genom forskningsinsatser på miljöer, som: Kopplar ihop många olika aktörer i samhället Delar på kostnader/risker med att utveckla och testa idéerna Utbildar kompetenta medarbetare Stimulerar nya idéer, som ledar till tjänster och produkter i nya och gamla organisationer Men: Helhetsbild! Ej bara patent, företag eller ens ’produkter’ Policy måste vara uthålligt! Sällan direkt påverkan

19 www.handels.gu.se Helhetsbild : Effects on academic environments

20 www.handels.gu.se Helhetsbild : Effects on industrial environments

21 www.handels.gu.se 4) Autonomi

22 www.handels.gu.se ’Automoni’ lyfter många frågor för Sverige Positiva Val möjligheter ökar Mer positionering av enhet (univ, miljöer, fakulteter, forskaregrupper) Strategisk tänk och beslutande behövs: Vilka problem ska man lösa? Andra effekter Vissa kommer att förlora (resurser, personer, studenter) Lätt att driva igenom reformer, som inte är genomtänkt (”måste”)


Ladda ner ppt "Www.handels.gu.se Forskningsmiljöer Vilken relation till innovation och ny kunskap? Är det innovationspolitik? Maureen McKelvey vice-dekanus och professor."

Liknande presentationer


Google-annonser