Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNGDOMSGRUPPEN Handbolls kompendium Förslag Mörrums HK för Presenterar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNGDOMSGRUPPEN Handbolls kompendium Förslag Mörrums HK för Presenterar"— Presentationens avskrift:

1 UNGDOMSGRUPPEN Handbolls kompendium Förslag Mörrums HK för Presenterar
24 Juli 2009 Styrelsen Mörrums Handboll

2 Ungdomsgruppens riktlinjer
Detta häfte innehåller visioner, målsättningar och riktlinjer för arbetet med våra handbollungdomar. Dess syfte är att hjälpa och stödja tränarna/ledarna i sitt arbete samt att kunna ge föräldrar en inblick och förståelse för vad som ligger bakom det arbete vi gör med barnen och ungdomarna i Mörrums HK. Meningen är att alla spelare, tränare/ledare och föräldrar ska känna till innehållet och att alla gemensamt ska arbeta för att innehållet i denna skrift ska förverkligas både på och utanför plan.

3 Mörrums HK:s “VIKTIGA MOMENT”
Dessa grundläggande övningar/moment innehåller färdigheter som vi anser vara de allra viktigaste för målvakten, försvarsspelaren och anfallsspelaren att klara av bra när han/hon når senioråldern. Detta skall en Mörrums spelare klara av innan han/hon blir en senior. Anfallsspelare Ha flera skottalternativ från sin position Kunna passa och fånga bollen i hög fart Kunna göra genombrott åt båda hållen Kunna dra på sig 2 spelare och passa vidare trots kroppskontakt Behärska 3-valssituationer. Inte behöva bestämma sig i förväg om man skall skjuta/passa vidare eller spela in på linjen Försvarsspelare Kunna stoppa sin motståndare Kunna värdera sin motståndare Kunna kommunicera med sina medspelare Behärska de “tre Ö:na” (överblicka-överlämna-överta) Målvakt Kunna lura/styra skytten (visa lucka – täpp till) Kunna läsa medspelarnas täck Kunna sätta igång spelet snabbt, både kort och långt Behärska grundparaderna från olika skottpositioner Oavsett ålder: Glöm inte bort att leka med bollen för att utveckla tekniken.

4 Målsättningar för Mörrums HK i Ungdomshandbollen
Vision: Vårt ledord i föreningen är att “handboll är kul” — och vår ambition är att ungdomarna även senare i livet skall kunna se tillbaka på handbollen som en rolig och positiv del av sitt liv. Vi vill ge spelarna en fostrande och meningsfull sysselsättning, som även bidrar till ett allmänt ökat intresse för idrottsliga aktiviteter. Handbollen är till för alla — både spelare, tränare/ledare och föräldrar. Vi vill att alla barn som väljer att träna i Mörrums HK, kommer att utvecklas till duktiga handbollsspelare och att de upplever sin handboll som en positiv och rolig fritidssysselsättning. Vi tycker att gemenskap, tillhörighet och gruppkänsla är viktiga ingredienser som alla i vår verksamhet måste sträva efter.

5 Övergripande målsättningar:
Att föreningen har en tydligt uttalad och förankrad ideologi som alla kan känna sig delaktiga i och jobba för. Vi vill utveckla kamratandan och främja klubbkänslan så att vi tillsammans upplever en samhörighet inom Mörrums HK och därigenom stimuleras att vara engagerad inom föreningen Vi skapar ett socialt klubbnät som gör att intresserade för utbildning till tränare, lagledare, domare, funktionärer eller någon annan uppgift. Alla skall känna att vi i Mörrums HK bryr oss om - det finns en uppgift för alla -det skall bli viktigt att vara kvar i föreningen. Vi vill ge föräldrar möjlighet att engagera sig i föreningen. Ungdomsverksamheten ska ha sådan kvalitet att A-lagen i stort sett är självförsörjande på spelare. Vi vill skapa spelare som kan ta ansvar för sin egen träning och för spelet på planen. Vi vill utveckla varje spelare till en tänkande, medveten handbollsspelare. Detta innebär t.ex. att vi som coachar inte skriker och berättar exakt vad spelarna skall göra när spelet pågår.

6 Sportsliga Målsättningar
Målet är uppfyllt när vi har: Ett dokument där varje åldersnivå har konkreta målsättningar och en tydlig utvecklingsplan som stämmer överens med barns utveckling och förmåga till handbollsspel. En organisation där ungdomsledarna får den hjälp och stöttning de behöver för att kunna uppfylla kraven på att de skall utveckla spelarna till duktiga handbollsspelare. Lag som deltar i alla SM-tävlingarna kontinuerligt (ICA-cup, P/FSM och JSM). Lag i seriespel i alla åldersklasser kontinuerligt (Junior-— P/FD2). Tränare till alla lag som dessutom är utbildade enligt SHF:s riktlinjer för den nivån han/hon är verksam på. Ungdomslag med mellan spelare i varje åldersgrupp. Tränare/ledare som har öppna dörrar mellan årskullarna och låter duktiga spelare få prova på spel med äldre kamrater när så är befogat. Seriespel Både på pojk- och flicksidan skall vi ha ett lag i varje årskull. Finns det möjlighet så har vi två lag med från samma årskull. Distriktmästerskap I DM ställer vi upp i alla årskullsklasser som är möjliga för både pojkar och flickor. Cuper Föreningen (ungdomsgruppen) väljer ut några cuper som ligger över hela säsongen som man rekommenderar- både en-dagars turneringar och övernattningscuper. Alla lag och ledare skall uppmuntras att deltaga i olika cuper.

7 Målsättningar Handbollskola (E-ungdom)
I handbollskolan skall ingen serieverksamhet bedrivas. Aktiviteterna skall bygga på lek och bollövningar samt spel på småplaner med reducerade regler. Vid möjlighet deltar vi i någon lokal turnering. Föreningsdomare/ Funktionärer Vi ska erbjuda en utbildning som tillgodoser vårt behov av domare. Det betyder att vi har förenings-domare som dömer alla våra hemmamatcher upp t.o.m.PC/FB. Föräldrafunktionärer skall om behov finns, erbjudas utbildning och stöttas på matcherna så att de känner sig trygga i denna roll/uppgift. Spelare Vårt mål är att behålla så många spelare så länge som möjligt i Mörrums HK och att producera 1-2 spelare till våra A-lag per årskull. Föräldrar Till varje lag ska det finnas några föräldrar knutna. Tanken är att dessa ska ta på sig några ”icke handbollstekniska” uppgifter såsom körschema, tvättlista etc. Vår tanke är att det är bättre att varje person har få uppgifter, än att få personer har många. Inbjudan till föräldramöten (2ggr/år) skall vara skriftlig.

8 Målsättning för ledarorganisationen
Erbjuda ledare en bra tränar/ledarutbildning genom Småland-Blekinge Hf och Svenska Hf. En hög utbildningsnivå bland ledarna är något som vi alltid ska eftersträva. Vi skall varje säsong erbjuda våra ledare någon sort av utbildning med olika teman. Vi ska uppmana våra ambitiösa ledare att utbilda sig på SHF:s baskurs samt TS1-3. Målet är att alla våra tränare är utbildade för den nivå de är verksamma på. Målet är att minst två ledare ska finnas kring varje årskull. Kontinuerligt ha gemensamma ledarträffar för samtliga ungdomsledare. Vid två tillfällen per säsong erbjuda ledarna gemensamma trivselaktiviteter för att främja klubbkänslan och samhörighet samt att visa uppskattning för ledarnas fina arbetsinsats. Årligen ha individuell uppföljning (med ungdomsgruppen) av varje ledares fortsatta planer och målsättningar med sitt ledarskap i föreningen. Detta sker i mars varje år. Genom vårt måldokument kunna ge samtliga ledare en tydlighet i hur vår organisation ser ut och ge dem hjälp med att veta vem och vart man skall vända sig vid problem.

9 Detta vill vi att du som ledare ställer upp på.
Att positivt möta alla de ungdomar som vill spela handboll. Att dela med dig av ditt engagemang och entusiasmera fler i din omgivning att bli intresserade av handboll. Att använda handbollskortet som riktlinje för träningsplanering. Att ansvara för och genomföra överenskomna åtaganden. Att om du på något sätt inte kan fullfölja vad som tidigare gjorts upp, meddela detta till ansvarig i ungdomsgruppen. Att delta på ovan föreslagna aktiviteter.

10 Vad bör jag tänka på som förälder?
Detta vill vi i Mörrums HK att du som förälder hjälper oss med, för att ditt barn ska få så stor glädje som möjligt av sin tid i vår förening. När ditt barn vill idrotta, så stöd alltid detta då. Tänk på att detta är en av de bästa fritidssysselsättningar som finns. Uppmuntra alltid barnet att gå till träningar och matcher. Vill inte barnet gå – kontakta gärna ledarna. I möjligaste mån följa med barnet på matcher och resor. Då får du kontakt med ledare och andra föräldrar. Låt tränarna sköta det handbollsmässiga, som coachning, träningsupplägg och taktik. Uppmuntra ditt barn att alltid göra sitt bästa Ge aldrig ditt barn pengar för antal gjorda mål. Handboll är ett lagspel och för laget är det inte viktigt vem som gör målen utan att laget gör många mål. Fråga gärna om det var kul innan du frågar ”Hur gick det?” Beröm ofta ditt barn hemma efter match. Hetsa inte barnet till uppgifter som det ännu inte är moget för, även om det under ungdomsåren inte blir en massa segrar. Var glad att ditt barn håller på med sin idrott. Domare och motspelare är inte våra fiender. Kritisera inte dem från läktaren utan uppmuntra det egna laget istället. Utan domare och motspelare kan vi inte tävla.

11 Så här ska vi ha det på träning/match
Vi tränar för att alla ska bli bättre och utvecklas från sin nivå. Vi lyssnar när någon pratar till hela gruppen. Vi lyssnar till råd och tips från tränare och kamrater. Vi gnäller inte på medspelare, motståndare eller domare. Varken på träning eller match. Till våra lagkamrater säger vi ”kom igen, det går bättre nästa gång”. Vi gör alltid vårt bästa, den tid i veckan vi sysslar med handboll. Samt uppför oss väl mot kompisar, tränare/ledare. Prata med ledaren om du har problem. Låt det inte gå ut över andra. Prata med din ledare om du träna på något speciellt. Tänk på att vi representerar Mörrums HK när vi är på träning och match.

12 Handbollskolan (E-ungdom 6-8 år)
I handbollskolan lär vi barnen att umgås och ha roligt med handboll som gemensam nämnare. Vi bedriver ingen direkt tävlingsverksamhet på denna nivå. Aktiviteterna bygger på lek och bollövningar. Vi deltar möjligen i någon lokal turnering. Mjuka bollar används. I denna ålder är det lätt att som förälder att gå in som tränare/ledare. Man behöver inte kunna så mycket om handboll, utan kan lära sig genom att delta i övningarna. Vi ser gärna att ett par föräldrar går in och engagerar sig som tränare/ledare. Övriga som inte vill vara med nere på planen kan kanske hjälpa till på något annat sätt. Det viktigaste är att förstå och kunna aktivera barnen. Det är viktigt att bygga upp en stab runt lagen i den här ålder för att barnen ska känna den trygghet de behöver. På träningarna är det mycket lek. Alla barnen har hunnit olika långt i sin utveckling. De utvecklas olika snabbt och därför får barnens mognadsgrad och nivå styra innehållet och nivån på träningarna. Träningsupplägg: Bollekar, koordinationsövningar, bollvaneövningar, smålagsspel, minihandboll, motorisk träning allt under mycket lekfulla former. Tid: 1x1 tim./ vecka Detta ska vi öva på och kunna när vi lämnar handbollskolan. Lyssna på sin ledare. Ha respekt för varandra. Lagkänsla, där du är en del. Bollhantering, koordination, enkelt handbollspel och många bollekar

13 Förutsättningar och riktlinjer- handbollskolan
Handbollskolan tränar 1 timme per vecka. Handbollskolan vänder sig till både pojkar och flickor mellan 6 och 8 år. Vi strävar efter att ha 2 ledare till handbollskolan. Ledarna ska vara särskilt lämpade att möta små barn och ha förståelse och kunskap om barns utveckling. De ska på ett roligt sätt öva och lära barnen de allra enklaste grunderna i handboll. Vid ett par tillfällen per säsong ska man få pröva att spela matcher. Att delta kostar varje barn medlemsavgiften. Sammanfattning för de minsta är att: DET SKA VARA SÅ SKOJ, ATT BARNEN FORTSÄTTER SPELA HANDBOLL!

14 D-ungdom (9-10 år) Övergripande målet är att behålla alla spelare och att de har skoj. Barnen kommer från handbollsskolan och skall nu in i grundträningsstadiet. Barnen lär sig de första grundläggande handbollsreglerna, domartecknen och fair-play attityd.

15 Detta ska vi öva på och kunna/känna till när vi lämnar D-ungdom:
De sociala reglerna om att vara en god kamrat, uppträda riktigt mot så väl spelare som ledare, domare, motståndare m.fl. i alla sammanhang. De olika positionerna (alla prövar alla platser) De olika skotten Enkla löpvägar i kontring Kroppsställningar i både försvar och anfall Löpteknik samt motorisk utveckling Uppvärmning Inspel och utspel Första förståelse för kollektivt spel Blicken mot mål

16 Så här gör vi på D-ungdomsnivån
Träningsupplägg: Vi uppmuntrar egen kreativitet. Vi övar från det enkla till det svåra –stegring Vi övar massor av passningar Målvakten får lära sig att: Titta på bollen! Chansa inte! Ta bollen! Fortfarande gör vi mycket av det vi gjorde i handbollskolan, d.v.s. vi leker och har skoj Alla SKALL vara aktiva Grundteknik och bollek Spel Motorisk träning 50% 30% 20%

17 Förutsättningar och riktlinjer D-ungdom
D-ungdom tränar 2 x 1 tim/vecka. Vi ska ha minst två ledare till varje lag. Ledarna ska vara utbildade med minst Baskurs. Ledarna organiserar en dags träningsläger på hemmaplan i början av säsongen. Där man har kul tillsammans, men även har möjlighet att ta upp och tala om våra sociala regler, hygien, säsongs/tidsplan mm. Barnen/föräldrarna står själva för matkostnader. Föräldrarna inbjuds till informationsmöte under september månad. Vi deltar i Blekingehandbollens seriespel/sammandrag. Alla som tränar-spelar spelar lika mycket. Alla får vara med. Föräldrar kör till bortamatcher (ingen milersättning). Vi deltar första året i en endagstunering. Vi deltar andra året i en övernattningscup som avslutning. Barnen själva står för deltagarkort, d.v.s. Mat och logi. Att delta i D-ungdom kostar varje barn medlemsavgift/säsong Säsongen avslutas med en gemensam ungdomsavslutning.

18 C-ungdom (11-12 år) Nu befinner sig spelarna mitt i grundträningsstadiet. I denna ålder är det viktigt med gruppgemenskap där alla känner samhörighet. Det är viktigt med gemensamma upplevelser, eftersom laget blir viktigare nu. Individens utveckling i laget är dock det viktigaste. Vi försöker göra spelarna medvetna om att mat och sömn är viktigt för en blivande idrottsman. Spelarna skall också lära sig att chips, läsk och godis sänker prestationsförmågan och är därför inte tillåtet förrän dagens matcher är färdigspelade.

19 Detta ska vi träna på och kunna när vi lämnar C-ungdom:
Uppträda korrekt på och utanför handbollsplanen. Kunna spela på flera platser i laget, men få en tillhörighet på ”bästa platsen” Börja träna på olika typer av skott 1 Grundspel i anfall- rullningar och växlingar på C1-nivå 1 Grundspel i försvar- offensivt 1 Grundspel i kontringar- löpvägar Passa med bra teknik både korta och långa passningar Passa stillastående och under rörelse Individuell uppvärmning Inspel och utspel Täcka skott Nedhåll (tekniskt, taktiskt)

20 Så här gör vi på C-ungdomsnivån
Träningsinnehåll: Vi övar från det enkla till det svåra. Särskild målvaktsträning. Nu ska alla veta att man är en kugge i hjulet för att det ska snurra. Alla är lika viktiga Alla spelar lika mycket under en säsong, förutsatt att man tränar. Grundteknik Motorisk gymnastikträning Spel 50% 25%

21 Förutsättningar och riktlinjer C-ungdom
C-ungdom tränar i hall 2x1,5 tim/vecka. I samband med träningen, även minst 30 min smidighetsträning och även känna på löpträning under pågående säsong. De ungdomar som inte har någon annan sommarsport, bildar träningsgrupper för sommarträning. Ex.vis. Löpträning, simma, cykla etc. Vi ska ha minst 2 ledare till varje lag Ledarna ska ha minst Bas utbildning samt erfarenhet som ledare eller spelare på en högre nivå. Ledarna organiserar 2 dagars läger på hemmaplan i början på säsongen. Här varvas teori och praktik. Det viktigaste är dock att trimma samman gänget och ha skoj. Föräldrarna inbjuds till informationsmöte under september. Vi deltar i Blekingehandbollens seriespel samt DM. Vi deltar i en övernattningscup som avslutning. Föräldrarna kör till bortamatcherna (ingen milersättning) Att delta i C-ungdom kostar varje barn medlemsavgift/säsong. Föräldrar och spelare är kioskvärdar under säsongen. Säsongen avslutas med en gemensam ungdomsavslutning i april.

22 B- ungdom (13-14 år) I denna ålder är man i slutet på grundträningsstadiet för att senare komma in i uppbyggnads stadiet. För att kunna gå in i uppbyggnadsstadiet, där det blir större förändringar både psykiskt och fysiskt, så utbildar vi om skadeförebyggande åtgärder samt akut skadebehandling. Kunskap om hur kroppen fungerar vid hård ansträngning samt kost och näringslära behöver fördjupas. Ledarkunskaperna försöker vi också utveckla i denna ålder. Spelarna behöver lära sig planera sin tid (skola, träning, kompisar etc.)

23 Detta skall vi träna på och kunna när vi lämnar B-ungdom:
Fler än ett grundspel i anfall och försvar Anfallsspelets fas 1-4 Olika typer av rörelse i anfall. Enkla kombinationer (samarbete 2 och 2, 3 och 3) Öka färdighetsgraden på den individuella tekniken. (Högre tempo och intensitet) Fler avslutningsalternativ från min specialposition. Kontringar med hela laget –mer styrt ock kollektivt. Spelförståelse –skapa läge för varandra

24 Så här gör vi på B-ungdomsnivån
Träningsinnehåll: Grundtekniken kompletteras med ytterligare individuell teknik inriktad på anfalls- och försvarsspel. I försvarsspelet tränar vi och grunderna i 6-0. Vi tränar alltid med hög intensitet och 100% närvaro. Träningsdosen ökar markant till 5-6tim/vecka Individuell teknik Kollektiv träning Fysisk träning Spel 35% 20% 25%

25 Förutsättningar och riktlinjer B-ungdom
Försäsongsträningen med 2 pass/vecka ( inriktad på löpträning och styrka) startar senast (i maj) v.32. Träningsdosen under säsongen: i hall 3-4 tim/v gemensamt. Löpning och styrka 1 tim/v gemensamt samt 1 tim individuellt. Vi ska ha minst 2 ledare per lag. Minst 1 ledare ska ha en formell utbildning på TS1 nivå. Ledarna organiserar ett 2 dagars träningsläger på hemmaplan alt. delta i en cup i början på säsongen. Föräldrarna inbjuds till informationsmöte under augusti eller september. Vi deltar i Blekingeserien, DM samt ICA-cupen. Laget står för alla kostnader i ICA-cupen t.o.m steg 1+2. För steg 3 och vidare står klubben rese och övernattningskostnader. med Föräldrarna kör till bortamatcherna (ingen milersättning) Att delta i B-ungdom kostar varje barn medlemsavgift/säsong. Föräldrar och spelare är kioskvärdar under säsongen. Minst 4 spelare utbildar sig till domare och funktionärer. De hjälper till som funktionär på A-ung. och B-lagsmatcher. Se prövar att döma någon match på D-ungdoms nivå. men inte Säsongen avslutas med en gemensam ungdomsavslutning i april.

26 A-ungdom (15-16 år) När man kommer upp i A-ungdom så befinner man sig i uppbyggnadsstadiet och man ska senare in i prestationsstadiet (junior/seniorspel). Ingen ska slås ut för att han/hon inte platsar i laget. Ungdomarna är fortfarande under utbildning. De ska dock förberedas för A-lagsträning samt för det spel och den konkurrens det innebär. Fysiken skärps med mer individanpassad konditions, styrketräning. I den fysiska träningen handlar det främst om förbrännings, snabbhets och styrketräning dock främst med kroppen som motstånd. Styrketräningstekniken kan påbörjas. Detta sker genom MAQ Målvaktsträningen går mot mer och mer spelteknik

27 Detta skall vi träna på och kunna när vi lämnar A-ungdom:
Den individuella tekniken fördjupas ytterligare. I den kollektiva träningen specialtränar vi anfallsspelets 4 faser. Flera olika grundspel i anfall och försvar. I försvarsspelet så handlar det oftare om 6-0 men vi behåller och 5-1. Övergångar och växelspel i anfall. Offensivt och defensivt försvarsspel. Kontringar –olika faserna. Systematisk växling mellan anfall fas 3-4 och tillbakaspring till försvar. Kunna genomföra övningarna i matchlikt tempo. Taktisk förmåga att lösa spelproblem på plan genom dels inövade spelmönster, men även genom individuella lösningar. Expert på min specialposition med flera inövade alternativ. (Både anfall och försvar) Samarbetsförmåga där min kapacitet som spelare maximalt används. Att alltid göra mitt yttersta både vid match och träning genom att ha en 100%:ig inställning till idrotten. Ta eget ansvar för att jag själv är en vältränad och motiverad handbollspelare.

28 Så här gör vi på A-ungdomsnivån
Träningsinnehåll: Vi tränar med hög intensitet och med närmast 100%: ig närvaro. Vi tar stort eget ansvar och tränar minst 2 tim/vecka individuellt. Vi lägger in teoretisk handbollsutbildning med olika moment. Vi ger spelarna kunskap om vad, hur och varför man tränar. I denna ålder bestämmer jag mig för att huvudsakligen ägna mig åt handboll. Individuell teknik Kollektiv träning Fysisk träning Spel 35% 20% 25%

29 Förutsättningar och riktlinjer A-ungdom
Året runt träning med endast uppehåll i träningen några veckor efter säsongs avslutningen och vid semestern. Ser dock att som spelare ha lågintensiva individuella pass inlagda även under uppehållet. Försäsongen startar på riktigt igen under maj månad med gemensam fysträning 2-3 ggr/vecka samt 1 individuellt pass. Vi ska ha 2 ledare till varje lag varav 1 ledare har en formell utbildning på minst TS1 nivå (helst TS2) samt goda kunskaper om fysträning på denna nivån. Ledarna organiserar ett 2 dagars träningsläger på hemmaplan alt. delta i en cup i början på säsongen. Föräldrarna inbjuds till informationsmöte under augusti eller september. Vi deltar i Blekingeserien, DM samt SM. Laget står för alla kostnader i SM t.o.m steg 1+2. För steg 3 och vidare, står klubben för rese och övernattningskostnader. Föräldrarna kör till bortamatcherna (ingen milersättning) Att delta i A-ungdom kostar varje barn medlemsavgift/säsong. Föräldrar och spelare är kioskvärdar under säsongen. Minst 4 spelare utbildar sig till domare och funktionärer. De hjälper till som funktionär på A-lagsmatcher. De prövar att döma någon match på C-ungdoms nivå. Säsongen avslutas med en gemensam ungdomsavslutning i april.


Ladda ner ppt "UNGDOMSGRUPPEN Handbolls kompendium Förslag Mörrums HK för Presenterar"

Liknande presentationer


Google-annonser