Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket."— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

2 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Vägen till systembryggan Några funderingar på vägen Utveckling av plattform och kompetenskluster Effekter Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping “It has become increasingly difficult to characterize and describe the purpose of using libraries […] The relationships among the information professional, the user and the content have changed and continue to change.” Reflektion från arbetet som föregick rapporten ”Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC 2005

3 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Vägen till systembryggan E-posttjänst startade 1998 Chatten startade 2001 Samverkan med idag 65 folkbibliotek Projekt sedan 2003 Kulturrådet och deltagande bibliotek finansierar Fr.o.m. 1 juli 2006 ny huvudman: Lånecentralen i Malmö med nära samverkan med övr. lånecentraler

4 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Vägen till systembryggan Chatt och e-post startade samtidigt 2003 Samverkan mellan 20 forskningsbibliotek Projekt 2003-2004 där Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning finansierade Fr.o.m. 1 januari 2005 en permanent tjänst med Kungl. biblioteket som huvudman

5 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Vägen till systembryggan Intensiv samverkan mellan projektgrupper och samverkansgrupper ledde fram till att den s.k. systembryggan kunde lanseras våren 2005 Systembryggan sjösattes 050404 under begreppet e-ref.se Under första året med e-ref ställdes 17,514 frågor; 3,472 via chatt och 14,042 via e-post

6 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Vad kan man göra idag i den gemensamma plattformen? Fråga biblioteket och Jourhavande bibliotekarie är grunden Transfer av frågor, användare och utbyte av information mellan operatörer Fullständig skalbarhet med möjlighet att enkelt skapa nya tjänster, s.k. Virtual Desks Exempel på sådana är alla tjänsterna på olika språk inom Ordbron och Fråga teknikbiblioteken

7 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Vad kan man göra idag i den gemensamma plattformen? - forts Uppföljning av frågor Statistik Hantering av dokument Skapa enkäter

8 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Några funderingar på vägen

9 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Några funderingar på vägen – eller vad Booky skall användas till.. “The Million Book Project at Carnegie Mellon had as of November 2005 already scanned more than 600,000 books”. “Even more ambitiously, Google has created a consortium of libraries to build a massive digital collection… Recent research by OCLC has counted the total number of unique books that will be digitized by the Google Print project at over 10.5 million. Källa: Crane, Gregory: What Do you Do With a Million Books? D-Lib Magazine, March 2006, Volume 12 Number 3. http://www.dlib.org/dlib/march06/crane/03crane.html

10 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Några funderingar på vägen “It has become increasingly difficult to characterize and describe the purpose of using libraries […] The relationships among the information professional, the user and the content have changed and continue to change.” Reflektion från arbetet som föregick rapporten

11 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Några funderingar på vägen

12 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Några funderingar på vägen

13 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Några funderingar på vägen

14 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Några funderingar på vägen ”Only 10 percent of college students indicated that their library’s collection fulfilled their information needs after accessing the library Web site from a search engine” Källa: Perception of Libraries and Information Resources, OCLC 2005

15 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Utveckling av plattform Utveckling av möjligheter till direkt informationsspridning inom och mellan de olika tjänsterna

16 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Utveckling av plattform IM-anpassning

17 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Utveckling av plattform Slut med pop up-fönster på användarsidan Bättre funktionalitet i Classic Mode URL:er blir hyperlänkade i chattfönstret Förbättringar i statistik- och enkätfunktionerna Fler typer för frågornas ursprung; besök på plats, telefon, IM mm

18 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Utveckling av kompetenskluster

19 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Utveckling av kompetenskluster Del 1: Göra det möjligt rent tekniskt att samverka mellan olika kluster Del 2: Utveckla möjligheter att specificera kompetens efter ex. språk eller ämnesområde på bibliotekarienivå

20 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Utveckling av kompetenskluster Operatörsinformation med språk och ämnesinriktning

21 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Utveckling av kompetenskluster Välj enskild bibliotekarie till en ny tjänst

22 Kompetenskluster för virtuella referenstjänster Genom modeller för samverkan mellan nationella och internationella tjänster och upprättandet av kompetensprofiler skapas nya utvecklingsmöjligheter för virtuella referenstjänster.

23 Lokalisera specialistkompetens

24 Knyt specialisterna till en tjänst Ask the Math Librarian

25 Knyt specialisterna till en tjänst Ask the Math Librarian Användare

26 Time zone GMT -6 Bemanning i USA – användaren i Europa

27 Time zone GMT +1 Användaren i Europa - bemanning i USA

28 Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Effekter PIM – Praktisk IT- och mediekompetens och Kunskapskanalen - utmärkta exempel på genomslag för våra nationella tjänster


Ladda ner ppt "Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket."

Liknande presentationer


Google-annonser