Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Programmet onoffred.c.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Programmet onoffred.c."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist Programmet onoffred.c

2 William Sandqvist Strukturdiagram

3 William Sandqvist Processorns konfiguration Javascript på webben! #pragma config |= 0x3fB0

4 William Sandqvist Först definitionerna: /* onoffred.c */ #define ON 1 #define OFF 0 #include "16F628.h" #pragma config |= 0x3f90 #pragma bit RB0 #pragma bit RB1

5 William Sandqvist Använd C-skalet int main() { /* Init */ while (I1) { if (S1) /* Lightdiode ON */ else /* Lightdiode OFF */ } } int main() { /* Init */ TRISB = 0b ; while (I1) { if (S1) /* Lightdiode ON */ else /* Lightdiode OFF */ } } int main() { /* Init */ TRISB = 0b ; while (1) { if (S1) /* Lightdiode ON */ else /* Lightdiode OFF */ } } int main() { /* Init */ TRISB = 0b ; while (1) { if (contact == ON) /* Lightdiode ON */ else /* Lightdiode OFF */ } } int main() { /* Init */ TRISB = 0b ; while (1) { if (contact == ON) /* Lightdiode ON */ lightdiode = ON; else /* Lightdiode OFF */ } } int main() { /* Init */ TRISB = 0b ; while (1) { if (contact == ON) /* Lightdiode ON */ lightdiode = ON; else /* Lightdiode OFF */ lightdiode = OFF; } } void main() { /* Init */ TRISB = 0b ; while (1) { if (contact == ON) /* Lightdiode ON */ lightdiode = ON; else /* Lightdiode OFF */ lightdiode = OFF; } }

6 William Sandqvist Kompilera – Ladda ner koden

7 William Sandqvist Provkör Våra lysdioder har inbyggt ström- begränsnings- motstånd Det långa benet är pluspolen (Anod).

8 William Sandqvist Cc5x C char är 8 bitar unsigned 0…255 int är 8 bitar signed -128…0…+127 bit är en bit 0 eller 1. Åtta olika bitvariabler får plats i en Byte

9 William Sandqvist C:s Aritmetiska operatorer Modulo operatorn ("%") är förmodligen mindre känd än de övriga operatorerna. Den gör en heltals- division, och resultatet blir divisionens rest. Heltalsdivision: 22/3 = 7 Modulo, resten: 22%3 = * / %

10 Var tionde gång …... if (n%10==0) { printf(”You are number ten!\n"); n=n+1; }...

11 William Sandqvist Operatorer till vilkorsuttryck C har ingen Boolsk variabeltyp SANT/FALSKT utan använder heltalsvariabler till detta. För C är SANT alla heltal förutom 0 som är FALSKT!

12 William Sandqvist ( ”bit för bit” operatorer ) "bit för bit" operatorerna används för att "vaska ut" information om enskilda bitar i en variabel. Eftersom PIC-processorerna har bit-operationer kan man enkelt nå enskilda bitar direkt. Man har då mindre användning för "bit för bit" operationerna.

13 William Sandqvist Tilldelning Tilldelningsoperatorn ("=") låter en variabel bli lika med en annan. x = y; I C-språket kan man kombinera tilldelningsoperatorn med de aritmetiska operatorerna, ( eller "bit för bit" operatorerna ), till bekväma förkortningar, för att erhålla speciella tilldelningsoperatorer. Räknemaskiner hade förr ackumulerande tangenter +=, -=, /=, *=

14 William Sandqvist Increment och Decrement En vanlig uppgift i program är att öka eller minska en variabel med ett. Det går naturligtvis att göra med addition eller subtraktion, men de flesta processorer har även speciella, optimerade, instruktioner för detta. C-språket har därför Increment (öka med ett) och Decrement (minska med ett) -operatorer: x++ ; /* add 1 to x */ x-- ; /* subtract 1 from x */ Operatorerna kan även skrivas ++x och --x. Då utförs ökningen/minskningen av x innan variabeln används (annars efter). Med dessa fyra varianter kan programmeraren skräddarsy uttryck så att de blir så korta och effektiva som möjligt.

15 William Sandqvist Mer C ? Typiskt för C är användningen av så kallade pekare. Så långt arkitekturen tillåter, kan man använda pekare i sina PIC-program, men sanningen är att det inte finns speciellt mycket att peka på? -Mer om programspråket C kan man lära sig genom att tex. gå den fristående kvällskursen ID120V. Vägen till C Ulf Bilting / Jan Skansholm Studentlitteratur ISBN

16 William Sandqvist Pip för fem!

17 William Sandqvist Strukturdiagram

18 William Sandqvist Initiering Initiering: buzzer = OFF; TRISB = 0b ; /* RB0...RB3 in, RB5 out */ char tal = 0;

19 William Sandqvist Read hexcode tal.0 = PORTB.3; tal.1 = PORTB.2; tal.2 = PORTB.1; tal.3 = PORTB.0; Ledningsdragningen ger fel ordning mellan hex- bitarna och portbitarna. Det fixar programmet!

20 William Sandqvist Programmet pip för fem /* cmp5.c Buzz at binary "5" */ #include "16F628.h" #pragma config |= 0x3f90 #define ON 1 #define OFF 0 #pragma bit PORTB.5 void main( void) { buzzer = OFF; TRISB = 0b ; /* RB0-RB3 in, RB5 out */ char tal = 0; while( 1 ) { tal.0 = PORTB.3; tal.1 = PORTB.2; tal.2 = PORTB.1; tal.3 = PORTB.0; if( tal == 5 ) buzzer = ON; else buzzer = OFF; } } Utmaning: Pip för udda tal! Utmaning: Pip för A…F!

21 William Sandqvist Radiobutton … Att välja endast ett alternativ bland flera … if(a) b; else if(c) d; else f;

22 William Sandqvist C’s switch – case Switch( a ) { case 1: b = 5; break; case 2: b = 7; break; case 3: b = 10; break; default : b = 0; } a är en heltalsvariabel. Här sker omkodning mellan a och b. Break behövs för att inte alla efterföljande alternativen också ska utföras. Cc5x lägger ut mer effektiv kod för switch – case än för if – else if – else if – else

23 William Sandqvist while() och for() x = 0; while ( x < 5 ) { sum += x*2; x ++; } x = 0; do { sum += x*2; x ++; } while ( x < 5 ); Avbrottsvilkoret x<5 Det är do while – slingan som passar PIC-processorns instruktionsuppsättning bäst, for-loopen är för komplicerad. for ( x = 0 ; x < 5 ; x++ ) sum += x*2; Startvärde x =0 varje varv x++

24 William Sandqvist Kontaktstudsar ! Tänd/Släck lysdioden varannan tryckning (Toggle funktion). Problemet är att när man trycker, eller släpper, en mekanisk kontakt så studsar den ett tag mot kontaktytan innan den lägger sig till ro. PIC-processorn är så snabb att den kan uppfatta varje studs som en ”egen” kontakt-tryckning! Om en kontakt studsar mycket eller lite syns inte på utsidan!

25 William Sandqvist bounce.c programmet som driver dig till vansinne! void main( void) { TRISB = 0b ; /* RB0 out, RB1 in */ while(1) { while( button == OFF) ; /* wait for ON */ lightdiode = ! lightdiode; /* toggles light */ while( button == ON ) ; /* wait for OFF */ } } Programmet är endast användbart som slumpgenerator!

26 William Sandqvist Programmet debounce.c /* - delay 10 msec – (about 10 msec) */ for(i =0; i < 40; i++ ) /* 40 times */ for(j =0; j < 250; j++ ) /* count to 250 */ ;

27 William Sandqvist debounce.c void main( void) { char i, j; TRISB = 0b ; /* RB0 out, RB1 in */ while(1) { /* - wait for ON - */ while( button == OFF) ; lightdiode = ! lightdiode; /* toggles light */ /* - delay 10 msec - */ for(i =0; i < 40; i++ ) for(j =0; j < 250; j++ ) ; /* - wait for OFF - */ while( button == ON ) ; /* - delay 10 msec - */ for(i =0; i < 40; i++ ) for(j =0; j < 250; j++ ) ; } } Fördröjningsfunktion delay() ?

28 William Sandqvist C - Funktioner /* en funktionsdeklaration */ int differens( int, int);... x = differens( 15, 3); /* ett funktionsanrop */... /* funktionsdefinitionen */ int differens(int a, int b) { return a – b; } Vad blir x ? Först i programmet utanför main(). Funktionen anropas inifrån main(). Funktionsdefinitionen efter main() eller i egen fil.

29 William Sandqvist TIMER0 TIMER0 är en 8-bitars modulo 256-räknare som kan läsas/skrivas med program. Om biten TOCS i OPTION -registret är "0" så räknas var fjärde av processorns klockcykler ( Fosc/4 ). Om biten TOCS är "1" räknas de pulsflanker som inkommer på pinnen T0CKI. Med biten TOSE bestämmer man om det är positiva eller negativa "flanker" som ska räknas. Med biten PSA =0 kan man koppla in en prescaler, en frekvensdelare. Med den inkopplad räknas bara en bråkdel av de inkommande pulserna, och det tar då längre tid innan TIMER0 "räknar runt". Med bitarna PS2 PS1 PS0 ställer man in prescalerns delningstal.

30 William Sandqvist Delay-function Fördröjning 1…255 ms. /* Delays a multiple of 1 milliseconds at 4 MHz */ /* (16F628 internal clock) using the TMR0 timer */ void delay( char millisec) { OPTION = 2; /* prescaler divide by 8 */ do { TMR0 = 0; while ( TMR0 0); } För 10 ms fördröjning: delay(10);

31 William Sandqvist Längre tider … /* Delays a multiple of 10 milliseconds using the */ /* TMR0 timer Clock : 4 MHz => period T = 0.25 us */ /* 1 IS = 1 Instruction Cycle = 1 us error: 0.16 % */ void delay10( char n) { char i; OPTION = 7; do { i = TMR0 + 39; /* 256 microsec * 39 = 10 ms */ while ( i != TMR0) ; } while ( --n > 0); } delay10(250); ger 2,5 s fördröjning.

32 William Sandqvist Ändå längre tider … /* 255*2,55 c:a 11 min */ for(i = 0; i < 255; i++) delay10( 255 ); /* 255*255*2,55 c:a 2 dygn */ for(j = 0; j < 255; j++) for(i = 0; i < 255; i++) delay10( 255 ); Delay-funktionerna finns i filen delays.c. Placera en kopia av den filen i ditt arbetsbibliotek och ta med den i programmet: #include ”delays.c” Eller så tar man med en kopia av funktionen i sin programkod

33 William Sandqvist Utmaning Ändra programmet debounce.c så att det utnyttjar funktionen delay() i stället för for -slingorna på två ställen!


Ladda ner ppt "William Sandqvist Programmet onoffred.c."

Liknande presentationer


Google-annonser