Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 Relationsoperatorer Java/C# C/C++ Visual BasicFORTRANPASCAL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 Relationsoperatorer Java/C# C/C++ Visual BasicFORTRANPASCAL."— Presentationens avskrift:

1 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 Relationsoperatorer Java/C# C/C++ Visual BasicFORTRANPASCAL ORACLE PL/SQL är lika med ===.EQ.== inte lika med (skiljt från) !=<>.NE.<>!= mindre än <<.LT.<< större än >>.GT.>> mindre än eller lika med <=.LE.<= större än eller lika med >=.GE.>= inte !Not.NOT.notNOT och &&And.AND.andAND eller ||Or.OR.orOR

2 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 22 Selektioner - if C#/Java C/C++ if (villkor) { programsatser; } BASIC/ Visual Basic If villkor Then Programsatser End If Pascal if villkor then begin programsatser; end;

3 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 33 Selektioner – if-else C#/Java C/C++ if (villkor) { programsatser; } else { programsatser; } BASIC/ Visual Basic If villkor Then programsatser Else Programsatser End If Pascal if villkor then begin programsatser; end else begin programsatser; end;

4 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 44 Selektioner – if-else if C#/Java C/C++ if (villkor) { programsatser; } else if (villkor) { programsatser; } BASIC/ Visual Basic If villkor Then programsatser ElseIf villkor Then programsatser End If Pascal if villkor then begin programsatser; end else if villkor then begin programsatser; end;

5 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 55 Selektioner – if-else if-else C#/Java C/C++ BASIC/ Visual Basic Pascal if (villkor) { programsatser; } else if (villkor) { programsatser; } else { programsatser; } If villkor Then programsatser ElseIf villkor Then programsatser Else programsatser End If if villkor then begin programsatser; end else if villkor then begin programsatser; end else begin programsatser; end;

6 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 66 Iterationer - while C#/Java/C/C++Visual BasicPascal while (villkor) { programsatser; } Do While villkor programsatser Loop while villkor do begin programsatser; end; while (!villkor) { programsatser; } Do Until villkor programsatser Loop while not villkor do begin programsatser; end;

7 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 77 Iterationer – while med uthopp C#/Java/C/C++Visual BasicPascal while (villkor) { programsatser; if (villkor) { break; } programsatser; } Do While villkor programsatser If villkor Then Exit Do End If programsatser Loop while villkor do begin programsatser; if villkor then goto satsnummer; programsatser; end;

8 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 88 Iterationer – do C#/Java/C/C++Visual BasicPascal do { programsatser; } while (!villkor) Do programsatser Loop Until villkor Repeat programsatser; until villkor; do { programsatser; if (villkor) { break; } programsatser; } while (villkor) Do programsatser If villkor Then Exit Do End If programsatser Loop Until villkor Repeat programsatser; if villkor then goto satsnummer; programsatser; until villkor;

9 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 99 Iterationer – for C#/Java/C/C++Visual BasicPascal for (int x=y; x <= z; x++) { programsatser; } For x = y To z programsatser; Next x for x := y to z do begin programsatser; end; for (int x=y; x <= z; x++) { programsatser; if (villkor) { break; } programsatser; } For x = y To z programsatser If villkor Then Exit For End If programsatser Next x for x := y to z do begin programsatser; if villkor then goto satsnummer; programsatser; end;

10 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 10 Iterationer – foreach SpråkFormat C#foreach (typ lokvar in samling) { programsatser; } Javafor (typ lokvar : samling) { programsatser; } C++for_each (start, slut, funktion); Observera att for_each i C++ egentligen inte är en iteration på samma sätt som i C# eller Java, utan skapar ett indirekt funktionsanrop för varje element

11 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 Filhantering – exempel i C# using System; using System.IO; public class FileReaderTest { public static void Main ( ) { StreamReader infil = new StreamReader("Testa.txt"); while (true) { string line = infil.ReadLine(); if (line == null) break; Console.WriteLine(line); } infil.Close(); }

12 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 12 Filhantering – exempel i C /* C */ #include int main(int argc, char *argv[]) { char rad[200]; FILE *infil; infil = fopen("Testa.txt", "r"); while (fgets(rad, 200, infil) != NULL) { printf("%s", rad);/* utskrift mot konsolen */ } fclose(infil); return 1; }

13 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 13 Filhantering – exempel i Visual Basic ' Visual Basic Private Sub ReadFromFile() Dim rad As String Open "konton.dat" For Input As #1 Do While Not EOF(1) Line Input #1, rad Picture1.Print rad ' Picture1 är ett objekt i formuläret ' på vilket vi skriver ut raderna Loop Close #1 End Sub


Ladda ner ppt "Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 Relationsoperatorer Java/C# C/C++ Visual BasicFORTRANPASCAL."

Liknande presentationer


Google-annonser