Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 Datatyper C#C/C++JavaVBFortranPascal bool booleanBooleanLOGICAL*4boolean.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 Datatyper C#C/C++JavaVBFortranPascal bool booleanBooleanLOGICAL*4boolean."— Presentationens avskrift:

1 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 Datatyper C#C/C++JavaVBFortranPascal bool booleanBooleanLOGICAL*4boolean sbyte byte INTEGER*1 byte Byte short IntegerINTEGER*2 ushortunsigned short int LongINTEGER*4 uintunsigned int long INTEGER*8integer float SingleREAL*4shortreal double DoubleREAL*8real decimallong double DecimalREAL*16 charunsigned charchar CHARACTER stringchar*, char[]String CHARACTER(len=n)array [] of char

2 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 22 Deklaration av variabler SpråkFormatExempel Java/C/C++/C# ;int a; ;float b; Basic/Visual BasicDim As Dim a As Integer Dim As Dim b As Single Pascalvar : ;var a : integer; : ; b : real; COBOL PICTURE.DATA DIVISION. PICTURE.WORKING-STORAGE SECTION. 77 A PICTURE 9(10). 77 B PICTURE 9(5)V9(5).

3 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 33 Operatorer Java/C# C/C++Visual BasicFORTRANPASCALORACLE PL/SQL Exponentiering (upphöjt till) ^** Negation ----- Multiplikation ***** Division ///// Heltalsdivision \ div Modulus %Mod mod Addition +++++ Subtraktion ----- Sträng-konkatenering +& || Tilldelning ===:=

4 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 44 Vektorer SpråkFormatExempel C#/Java/C/C++ datatyp namn[antal];long x[10]; Fortran datatyp namn (antal)long x (10) Pascal type vektortyp = array [antal] of datatyp;type xtyp = array [1..10] of integer; var namn : vektortyp;var x : xtyp; Basic/ VB Dim namn (antal) As datatypDim x (10) As Long

5 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 55 Vektorer Primärminnet 123376377 8 bitar vektor[0] vektor[1]vektor[2] vektor[3] En byte-vektor i ett icke-objektorienterat program

6 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 66 Posttyper SpråkFormatExempel C# struct typnamnstruct minTyp {{ datatyp attribut; int anInteger; datatyp attribut; String aString;...} } typnamn variabel;minTyp x;

7 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 77 Posttyper SpråkFormatExempel Java class typnamnclass minTyp {{ datatyp attribut; int anInteger; datatyp attribut; String aString;...} } typnamn variabel;minTyp x; C/C++ struct typnamnstruct minTyp {{ datatyp attribut; int anInteger; datatyp attribut; char aString[11];...};... typnamn variabel;minTyp x;

8 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 88 Posttyper SpråkFormatExempel Visual Basic Type typnamnType minTyp attribut As datatyp anInteger As Integer attribut As datatyp aString As String * 10...End Type... Dim variabel As typnamnDim x As minTyp Pascal type typnamn = recordtype attribut : datatyp; string = packed array [1..10] of char; attribut : datatyp; mintyp = record... anInteger : integer; end; aString : string; end;... var variabel : typnamn;var x : mintyp;

9 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 99 Procedurer SpråkFormat Java/C/C++/C# void namn (par) { lokvar; programsatser; } Visual Basic Sub namn (par) Dim lokvar programsatser End Sub Pascal procedure namn (par); var lokvar; begin programsatser; end;

10 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 10 Funktioner SpråkFormat C#/Java/C/C++ retur namn (par) { lokvar; programsatser; return rval; } Visual Basic Function namn (par) As retur Dim lokvar programsatser namn = rval End Function Oracle PL/SQL FUNCTION namn (par) RETURN retur IS lokvar; BEGIN programsatser; RETURN rval; END;

11 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 Funktioner SpråkFormat Pascal function namn (par) : retur; var lokvar; begin progsatser; namn = rval; end; FORTRAN FUNCTION namn( par ) retur :: namn lokvar programsatser namn = rval END FUNCTION namn

12 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 12 Datum SpråkInterntÖversätts till C# long (64 bitars heltal) 100-nanosekunder från 0001-01-01 kl 00:00:00. Möjliga datum som kan representeras är 0001-01-01 till 9999-12- 31 Java long (64 bitars heltal) Millisekunder från 1970-01-01 kl 00:00:00. Möjliga datum som kan representeras är 0001-01-01 till 292278994-08-17 (dvs vi kan använda Java i över 292 miljoner år till). Visual Basic Double (64 bitars flyttal) Heltalsdelen utgör datuminformation (antal dagar sedan 1900-01-01), och decimaldelen utgör tidsinformation (fraktion av en dag:.0 = 00:00,.5 = 12:00). Möjliga datum som kan representeras i Visual Basic är 0100-01-01 till 9999-12-31. C/C++longMotsvarar antalet sekunder från 1970-01-01 kl 00:00:00 C/C++strukturtyp I C/C++ finns också flera fördefinierade sammansatta typer där varje del (månad, år, osv) utgörs av en int eller short (millisekunder)


Ladda ner ppt "Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 Datatyper C#C/C++JavaVBFortranPascal bool booleanBooleanLOGICAL*4boolean."

Liknande presentationer


Google-annonser