Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är vi och vad gör vi i nätverket JÄMFÖRA?  Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Sandviken, Söderhamn och Älvdalen (Ovanåker ej med i HO undersökningen)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är vi och vad gör vi i nätverket JÄMFÖRA?  Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Sandviken, Söderhamn och Älvdalen (Ovanåker ej med i HO undersökningen)"— Presentationens avskrift:

1 Vilka är vi och vad gör vi i nätverket JÄMFÖRA?  Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Sandviken, Söderhamn och Älvdalen (Ovanåker ej med i HO undersökningen)  Nätverkets arbetsgrupp – ekonomer och beteendevetare  Processar med varandra i nätverket och på hemmaplan samt tar fram underlag  Skriver rapport  Analysen sparas till den egna kommunen  HO är vårt 4:e uppdrag

2 Vad har vi undersökt i HO (LSS) 2009?  Myndighetsutövning  Personlig assistans  Daglig verksamhet  Grupp- och servicebostad  Barn- och ungdom 0-22 år  Informationsgivning

3 Utredningar per handläggare

4 Genomsnittlig utrednings- och verkställighetstid

5 Kostnad per utredning

6 ”Personlig assistans ”annan utförare än kommunen” Boll- näs Hudiks- vallLjusdal Nordan- stig Sand- viken Söder- hamn Älvda- len Andel brukare som valt annan utförare än kommunal62 %49 %32 % 43%44 %40 %

7 Brukarundersökning  Syfte: mäta brukarnöjdhet g.m. intervjuer.  Nöjdhet 75% i S-hamn till 82% i Älvdalen  Kan du välja vilka arbetsuppgifter du vill ha? Svar; Är väldigt trött på ved….  Får du bestämma hur du vill ha det i lägenheten? Svar; Min syster vill bestämma!  Har personalen i den dagliga verksamheten ett bra bemötande? Svar; Glömde en tvättid, personalen tjatar om det fortfarande.

8 Daglig verksamhetsindex

9 Kostnader relaterade till kvalitetsbild – daglig verksamhet

10 Kostnader relaterat till kvalitetsbild Grupp- och servicebostad Bollnäs Hudiks- vall Ljusdal Nordan - stig Sand- viken Söder- hamn Älvdalen Kostnad per brukare, kr 560 845872 219605 494872 769560 891657 105695 250 Kvalitetspoäng, brukarenkät max 50 p 40 Deltar inte 41403741 Kostnad per nöjd- hetspoäng, kr 14 02121 805-21 28714 02217 76016 957 Kvalitetspoäng, grupp- och servicebostads- index max 125 p 97988211098 94 Kostnad per kvalitetspoäng, kr 5 7818 9007 3847 9345 7236 7057 396

11 Bostadsanpassning Bollnäs Hudik- svall Ljusdal Nordan- stig Sand- viken Söder- hamn Älv- dalen Totalt antal bostadsanpassningar under 2008 162366102782592430 Varav för barn- och ungdomar 0-22 år 112 01350 Kostnad 2008,Mkr* 1,7 Mkr8,2 Mkr4,9 Mkr1,6 Mkr3,8 Mkr3,9 Mkr- Kostnad i genomsnitt per bostads- anpassningsärende 10 493kr22 404kr48 039kr20 512kr14 671kr16 049kr -

12 Bedömningar av typfallen – bostadsanpassning för barn - och unga

13


Ladda ner ppt "Vilka är vi och vad gör vi i nätverket JÄMFÖRA?  Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Sandviken, Söderhamn och Älvdalen (Ovanåker ej med i HO undersökningen)"

Liknande presentationer


Google-annonser