Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Central SFX-instans (sfxbibsam) Delad SFX-instans (sfxlibris) LIBRIS (Voyager) Matchning/ Inläsning (metadata- tratten) Data- insamling och bearbetning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Central SFX-instans (sfxbibsam) Delad SFX-instans (sfxlibris) LIBRIS (Voyager) Matchning/ Inläsning (metadata- tratten) Data- insamling och bearbetning."— Presentationens avskrift:

1 Central SFX-instans (sfxbibsam) Delad SFX-instans (sfxlibris) LIBRIS (Voyager) Matchning/ Inläsning (metadata- tratten) Data- insamling och bearbetning MARCXML Från SFX till LIBRIS: avtalsbundna e-resurser Principskiss över importrutin för avtalsbundna e-resurser 1 TRÄFF – fullständig bibliografisk LIBRIS-post finns:   LIBRIS-posten behålls oförändrad   beståndspost läggs till, ersätts eller tas bort 1 TRÄFF – rudimentär bibliografisk LIBRIS-post finns:   LIBRIS-posten ersätts   beståndspost läggs till, ersätts eller tas bort 0 TRÄFF – bibliografisk LIBRIS-post saknas:   rudimentär bibliografisk SFX-post läggs till   beståndspost läggs till MULTITRÄFF – flera bibliografiska LIBRIS-poster finns:  dubblettlista för deduplicering Länk till bibliotekets SFX-meny Lokal SFX-instans Inläsnings-rapportE-postllista (metadata- tratten) Inläsnings-rapportE-postllista Matchning på: - - print-/e-ISSN - - print-ISBN Importprofiler per bibliotek Bortfiltrering av - - fria plattormar - - resurser utan ISBN/ISSN - - resurser utan titel - - vid behov även vissa avtalstargets (per bibliotek) SFX-datat LIBRIS-anpassas: - - rudimentära bibliografiska poster - - beståndsposter

2 cr|||||||||||| c xx || p s || 0eng d Vivarium [Elektronisk resurs] VIVARIUM AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY AND INTELLECTUAL LIFE OF T Leiden [etc.] : Brill Academic Publishers (Print) Vivarium (Print) Arts and Humanities Philosophy sfxc Vivarium (Online) SFX Maskinellt genererad post frÃ¥n SFX. Eventuella manuellt gjorda ändringar kommer att försvinna vid nästa uppdatering nas a a dy a ||0000|||||001|||||| SFX Cdig Tillgänglig för användare inom Karolinska institutet Brill Academic Publishers:Full Text Available from Brill Academic Publishers:Full Text Bearbetat SFX-data (MARCXML) Rudimentär bibliografisk post + Beståndspost

3 Detta är ett automagiskt meddelande från importrutinen för sfx Resultat: 25 bibliografiska post(er) med tillhörande beståndspost har lagts till 25 bibliografiska post(er) med tillhörande beståndspost har lagts till 5095 bibliografiska poster har uppdaterats (post-merge) 5095 bibliografiska poster har uppdaterats (post-merge) 53 beståndsposter har lagts till redan befintlig bibliografisk post 53 beståndsposter har lagts till redan befintlig bibliografisk post 27 poster matchade mot fler än en post i LIBRIS (import ej möjlig) 27 poster matchade mot fler än en post i LIBRIS (import ej möjlig) Utförlig logg följer: BIB_ID ISXN TITEL UPPHOV *MUL-BIB* Advances in Information Retriev... [ , ] *MUL-BIB* Advertising and Identity in Eur... [ , ] *MUL-BIB* Dehalogenation. Microbial Proce... [ , ] *MUL-BIB* Digital Capitalism: Networking... [ , ] *MUL-BIB* General Systems Theory : A Math... [ , ] *MUL-BIB* Global Tuberculosis Control: Su... [ , ] *MUL-BIB* Health Effects of the New Labou... [ , ] *MUL-BIB* How to Identify Your Organizati... [ , ] *MUL-BIB* Improving Competence Across the... [ , ] *MUL-BIB* Information Storage and Retriev... [ , ] *MUL-BIB* Journal of leadership & organiz... [ , ] *MUL-BIB* Marketing to women: How to Unde... [ , ] *MUL-BIB* Oligonucleotides [Elektronisk r... [ , ] *MUL-BIB* Practical Guide to Industrial S... [ , ] *MUL-BIB* Preserving the Dnipro River : H... [ , ] *MUL-BIB* Reinventing the Male Homosexual... [ , ] *MUL-BIB* Secret Service: Hidden Systems... [ , ] *MUL-BIB* Security, Identity & Interests... [ , ] *MUL-BIB* Social and Gender Analysis in N... [ , ] *MUL-BIB* Software Process Quality: Manag... [ , ] *MUL-BIB* Successful Talent Strategies :... [ , ] *MUL-BIB* The Nature of Science in Scienc... [ , ] *MUL-BIB* The Social and Spatial Ecology... [ , ] *MUL-BIB* Thermodynamics: Processes and A... [ , ] *MUL-BIB* VLSI Custom Microelectronics: D... [ , ] *MUL-BIB* Visualizing Anthropology : Expe... [ , ] *MUL-BIB* What CEOs Expect from Corporate... [ , ] West European politics [Elektro The child's own story [Elektron... Rose, Richard, Philpo The healing flow [Elektronisk r... Schnetz, Martina Dangerous and severe [Elektroni... Morris, Mark Coffins on our shoulders [Elekt... Rabinowitz, Dan, Abu No place like home [Elektronisk... Von Moltke, Johannes, Linux made easy [Elektronisk re... Grant, Rickford Write portable code [Elektronis... Hook, Brian, The negotiation fieldbook [Elek... Lum, Grande Accelerated project management... Lewis, James P., Wong Just enough R., Rockefeller philanthropy and mo... Schneider, William H. (Will The dynamical systems approach... Tschacher, Wolfgang. Dauwal Technology-rich learning enviro... Khine, Myint Swe. Fisher, D The employer's legal handbook [... Steingold, Fred. DelPo, Amy Evaluating public relations [El... Watson, Tom, Noble, P... … Inläsningsrapport från metadatatratten Exempel

4 LIBRIS-länken leder till bibliotekets SFX-meny – separata länkar till respektive plattform (target)

5 Exempel på inlästa poster (webbsök)

6 E-tidskrift som ingår i två st. plattformar (targets)

7 E-bok, fullständig bibliografisk post (1 träff i LIBRIS)

8 E-bok, rudimentär bibliografisk post (0 träff i LIBRIS)

9 Rudimentära SFX-poster flaggas …

10 Avtalsbunden e-bok som även är fritt tillgänglig

11 Rudimentära SFX-poster för olika upplagor av samma e-bok

12 Dubblettposter. Referex och eBrary med samma print-ISBN Kan inte matchas. Bör slås samman till en gemensam post

13 Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e- böcker Antagna av Expertgruppen för LIBRIS Samkatalog, bocker_etidskrifter.pdf (fortlöpande revideringar kan bli aktuella)http://oldwww.libris.kb.se/tjanster/katalogisering/formathandbok/allmanna_e bocker_etidskrifter.pdf Se även Katalogisatörens verktygslåda - Elektroniska resurserKatalogisatörens verktygslåda - Elektroniska resurser


Ladda ner ppt "Central SFX-instans (sfxbibsam) Delad SFX-instans (sfxlibris) LIBRIS (Voyager) Matchning/ Inläsning (metadata- tratten) Data- insamling och bearbetning."

Liknande presentationer


Google-annonser