Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011-03-06Sven A. Svennberg1 Språkvården- vem reste den? Sven A. Svennberg, Tyresö RK Stockholm-SöderRK 2011-04-11 Möteslokal Rest. Gondolen Stadsgården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011-03-06Sven A. Svennberg1 Språkvården- vem reste den? Sven A. Svennberg, Tyresö RK Stockholm-SöderRK 2011-04-11 Möteslokal Rest. Gondolen Stadsgården."— Presentationens avskrift:

1 2011-03-06Sven A. Svennberg1 Språkvården- vem reste den? Sven A. Svennberg, Tyresö RK Stockholm-SöderRK 2011-04-11 Möteslokal Rest. Gondolen Stadsgården 6 Box 15155 10465 Stockholm MötestidMåndag 12:15

2 2011-03-06Sven A. Svennberg2 Språkintresse Teknikintresse ”Allätare” ”Ordsnokare” Logik Definitioner: SIS,TNC, CEN, ISO Språkvården- vem reste den? Bakgrund: Nyttig kunskap?

3 2011-03-06Sven A. Svennberg3 Definition på bra historia Kort, Högreståndsrelation, Kyrklig anknytning, Ekivok avslutning. Exempel: Herre Gud, sade grevinnan till biskopen, Släpp genast mitt knä!

4 2011-03-06Sven A. Svennberg4 Bakgrund Chalmers maskinteknik, kärnkemi, kärnfysik 1954 Konsult i energi- och miljöteknik Internationell standardisering Ordlistor inom teknik, utgivna av TNC Rådgivare till TNC, ”Sällskapet för ordbruk och bokstavsskötsel” Företagsledare Professor på KTH i drift och underhåll på 90-talet Motto: Drift – något att underhålla” Privatflygare i 50 år, SPAF 40 år Golfare i 45 år, Ågesta, Sth golfförbund, SGF

5 2011-03-06Sven A. Svennberg5 Dagsaktuellt Konsult åt Locum i energi- och miljöfrågor Kommunfullmäktige i Tyresö (tidigare ordf) Byggnadsnämndens namnberedning Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län Svenska kyrkan: ordförande i kyrkofullmäktige i Tyresö Kyrkogårdsnämnden- ledamot Energi och miljö i Bukoba, Tanzania; ”LED-ljus” Ung företagsamhet, Tyresö gymnasium Motto: “Retired, but not tired”

6 2011-03-06Sven A. Svennberg6 TNC-teknikspråk TermUttryck för en (teknisk) företeelse TermförklaringUttryck som direkt kan ersätta facktermen i en sats BullervallBullerskyddsvall BullermurBullerskyddsmur Hur mycket ljud avger en bullermur??

7 2011-03-06Sven A. Svennberg7 Allmänspråk-Teknikspråk SAOL rekommenderar bindnings-s i de flesta fall, även för enkelt sammansatta substantiv För dubbelt sammansatta substantiv är huvudregeln att bindnings–s används Exempel: vägbank; järnvägsbank TNC rekommenderar direktanknytning Vad är skillnaden mellan driftkostnad och driftskostnad?

8 2011-03-06Sven A. Svennberg8 De stora språken (miljoner personer) 1. Kinesiska885 2. Spanska332 3. Engelska322 4. Arabiska 257 5. Bengali189 6. Hindi182 7. Portugisiska170 8. Ryska170 Vad är singularformen av portuguese?

9 2011-03-06Sven A. Svennberg9 Punktskrift-1 Louis Braille, född 4 januari 1809 i Coupvray nära Paris, död 6 januari 1852 i Paris, var en fransk blindlärare, som skapade Brailleskriften (punktskrift). Den baserades på sex punkter, och genom att kombinera dem kunde man få fram inte bara olika bokstäver utan också siffror, och även notsystem De tio första bokstäverna i alfabetet, a-j, bildas genom att de fyra översta punkterna i fyrkanten, eller cellen som den kallas, kombineras. Bokstäverna k-t, fås på samma sätt, men en punkt läggs till längst ned till vänster (punkt 3)

10 2011-03-06Sven A. Svennberg10 Punktskrift-2

11 2011-03-06Sven A. Svennberg11 Nominativ och dativ De eller dem? Då kan man pröva att byta ut de/dem mot vi/oss. Grundregeln är att där man väljer vi ska man också välja de: Innan - Före Före = prepositionföregår substantiv Innan = tidsadverbial inleder sats

12 2011-03-06Sven A. Svennberg12 Definition av ordklasser Adjektiv: Skitbra, Substantiv: Gubbjävel Undantag: Skitstövel Verb: Utav helvete

13 2011-03-06Sven A. Svennberg13 Verb i umgänget Gå i skolan Sitta i sammanträde Ligga vid universitet Lägga manken till Hålla till godo Vara på tvären Stå till förfogande Åka på pumpen

14 2011-03-06Sven A. Svennberg14 Böjningsformer Medium, pl. medier Undvik pluralformen media (latin) Fel: ett media Exempel på sammansättning: Medie- som förled: Medielinjen på gymnasiet Fel medialinjen Köldmedium, ämne vars ångbildningsvärme används för kylning Köldbärare, vätska med låg fryspunkt som utan fasändring transporterar värme Kylmedel, gas eller vätska som bortför värme från värmeavgivare till omgivningen Antibotikum, pl. Antibiotika. Fel: Ett antibiotika Antependium Compositae

15 2011-03-06Sven A. Svennberg15 Jämfört med I SvD den 4 oktober 2010 stod: "Bilbränderna ökar kraftigt. Fem gånger fler än jämfört med 1996". Det borde ha stått "Fem gånger fler än 1996". Om orden ”jämfört med” onödigtvis skulle användas borde skrivningen ha varit "Fem gånger fler jämfört med 1996"

16 2011-03-06Sven A. Svennberg16 Procenträkning Vid jämförelsetal större än 100% bör hellre kvot användas Exempel En ökning i antalet cancerinsjuknade per år från 10 miljoner år 2009 till 35 miljoner år 2050 innebär att antalet fall ökar 3,5 gånger. En s å dan f ö r ä ndring inneb ä r en ö kning med 250 % (differensen ä r 25 miljoner per å r). Den matematiken klarar inte journalisterna

17 2011-03-06Sven A. Svennberg17 Göta kanal mot Hallandsåsen (11 Gkr), Botniabanan (15 Gkr) Nusummevärde 2,7 Gkr, ca 15 Gkr?? Ordbruk på kostnadsområdet Källa: Lars Strömbäck: ”Baltzar von Platen, Thomas Telford och Göta kanal” ;Avhandling Linköping 1993 Investering till dagspris: 700 Mkr. Nusummevärde av kanalen ??.

18 2011-03-06Sven A. Svennberg18 Inflation 1830-2010

19 2011-03-06Sven A. Svennberg19 Investeringskostnad?? Investering = utgift för projekt med viss beräknad brukstid Investeringen är inte en kostnad, den är en utgift. Utgiften motsvaras av en tillgångsökning i balansräkningen Investeringen ger som regel upphov till både drift- och räntekostnad och driftintäkt Nusummeberäkning av årligt driftöverskott visar om investeringen är lönsam eller icke

20 2011-03-06Sven A. Svennberg20 Substantivsjukan Rådet fattade beslut = beslutade Hur definieras beslutfattare? ”Personer som inte fattar någonting- utom beslut”

21 2011-03-06Sven A. Svennberg21 Vem riskerar ? Exempel DN 4 nov. 2010: Samtal om Kosovo riskerar att skjutas upp Exempel DN Debatt (Markus Uvell, Timbro): På flera punkter riskerar valet 2010 att bli en Pyrrhus-seger Exempel SvD 6 feb 2011: Spindel stoppar 65 000 bilar. Den gillar nämligen att bygga bo i bilarna och riskerar att orsaka bränder. Dagens klimatnyheter 2011-04-06: Smältvatten från ishavet riskerar störa havsströmmen

22 2011-03-06Sven A. Svennberg22 Samkönad = hermafrodit Enligt bl. a. SAOL och NE betyder samkönad växt eller djur som i sig innehåller både hanligt och honligt könsorgan (jämför Linnés sexualsystem). Synonym är hermafrodit. I NE anges som exempel maskar och blötdjur ha denna egenskap. I lagtext och senast i Svenska Kyrkans bestämmelser i kraft den 1 november 2009 anges korrekt ”Äktenskap mellan personer av samma kön”. Ett alternativ enligt Svenska språknämnden kan vara att skriva ”enkönat äktenskap” för den minoritet av människor som vill ingå äktenskap med en person av samma kön. Äktenskap mellan personer av olika kön kan benämnas tvåkönat äktenskap.

23 2011-03-06Sven A. Svennberg23 Latinska flerstaviga ord Betoning på 3:e stavelsen från slutet (”antepenu’ltima”), Exempel Antibio’tikum, Antepe’ndium, Compo’sitae (korgblommiga växter), Pro’stata.

24 2011-03-06Sven A. Svennberg24 Ventilation- utbyte av luft Luftbehandling, behandling av luft genom beredning, distribution och luftväxling Luftkonditionering, luftbehandling som reglerar luftens temperatur, fuktighet, renhet och hastighet i ett utrymme Engelskt uttryck: Air conditioning Observera: Air condition = lufttillstånd

25 2011-03-06Sven A. Svennberg25 Lag och lagstiftning Lagstiftning sker i riksdagen, Lag är resultatet av riksdagens arbete Exempel: Länsstyrelsen har felaktigt skrivit ”..en samlad miljö- och naturvårdslagstiftning" Riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar gör samma fel! Det gör också journalister NormEtt mera vidsträckt begrepp, ofta som komplement till lag eller förordning EU-direktiv EU-dokument med inverkan på medlemsländernas lagar

26 2011-03-06Sven A. Svennberg26 Precision och noggrannhet Precision, Överensstämmelse mellan likartade bestämningar av mätvärden (exempel tavelträff på samma plats vid skjutning) Noggrannhet, Överensstämmelse mellan mätvärde och sant värde (exempel träff i tian efter justering av siktet) Överskott och underskott??

27 2011-03-06Sven A. Svennberg27 Kommunalt språk Delegation = persongrupp Delegering= överlåtelse av beslutsrätt Arvode utgår = slopas?? Arvode utges = utbetalas Inkomster- utgifter kontantmetod Intäkter- kostnader periodisering

28 2011-03-06Sven A. Svennberg28 Ordförande Singularis: ordförande best. form ordföranden Pluralis: flera ordförande best.form ordförandena Exempel: Två personer utsågs att jämte ordföranden justera protokollet Vid mötet utsågs två ordförande

29 2011-03-06Sven A. Svennberg29 Fråga –Frågeställning ”En gång trodde jag att jag hade fel- men jag misstog mig” ?

30 2011-03-06Sven A. Svennberg30 Onödiga anglicismer Bebisar Dubbel plural HRPersonalansvarig Back-upKopia HårdvaraMaskinvara (dator) MjukvaraProgramvara Air bagLuftkudde Air conditioningLuftbehandling Body builderKroppsbyggare Release (en skiva) Utge, publicera

31 2011-03-06Sven A. Svennberg31 Onödiga anglicismer BenchmarkingProvresultat ställt mot mål eller mall Göra come backÅterkomma Mindmap(ping)Minneskart-a (–ering) MindfulnessSinnesnärvaro?? MailE-post, e-brev Male??

32 2011-03-06Sven A. Svennberg32 Långtradare Lastbil för långväga transporter Lång lastbil, ofta med släpvagn eller påhängsvagn Lastbåt?

33 2011-03-06Sven A. Svennberg33 Trafikvett "Det är inte farten som dödar, det är smällen....” Vi tar det på engelska: "Its not the fart that kills, it’s the smell...."

34 2011-03-06Sven A. Svennberg34 Svenska Invektiv En samling mustiga ålderdomliga eller dialektala svenska invektiv Finns på Internet Se även Fula visboken Finns i bokhandeln

35 2011-03-06Sven A. Svennberg35 Ord med betydelseförvrängning Samkönad Hermafrodit, blötdjur, mask DelegationPersongrupp DelegeringÖverlåtelse av beslutsrätt Teknologi- Teknik Datalingvistik- Språkteknologi- språkteknik Trosfråga Margit Sahlin Symposium: Åhörardag, Konferens, Seminarium Historiskt presens: Åkomma hos polisen KontrollOftast styrning (fjärrstyrd TV)

36 2011-03-06Sven A. Svennberg36 Prestanda Från början är prestanda en pluralform till singularen prestandum Ordet har kommit att uppfattas som singular. Jämför med rekvisita, kontenta, spirituosa, narkotika och kosmetika. hög prestanda eller höga prestanda? Båda formerna anses möjliga Det måste konstateras att prestanda betyder prestationskrav, inte prestationsförmåga.

37 2011-03-06Sven A. Svennberg37 Ordvändning med spets SvD, Under strecket 2010-10-26: Vendela Fredricson ”Jag har ett personnummer, alltså finns jag” Kroppen med tillhörande DNA, ett igenkänningstecken som bestämmer och genomsyrar kroppen in i dess minsta beståndsdel, borgar för min kontinuitet” Martin Ljung : Jag skall be att få finnas till”

38 2011-03-06Sven A. Svennberg38 Skämtaren Martin Ljung ”Nu måste vi alla resa oss upp som en man och sätta oss ned och tänka efter var vi står”

39 2011-03-06Sven A. Svennberg39 Litteratur SAOL Nusvensk ordbok Etymologisk ordbok NE jämte årsböcker TNC:s ordlistor Svenska språknämndens skrifter Svenskan i tusen år, ISBN 91-1-962272-4

40 2011-03-06Sven A. Svennberg40 Tröstens ord till den som har det svårt Med största intresse har jag tagit del av Edra uttalanden. Aldrig har jag hört talas om svårigheter så stora som Edra. Mottag detta kort som ett bevis på mitt djupaste deltagande!


Ladda ner ppt "2011-03-06Sven A. Svennberg1 Språkvården- vem reste den? Sven A. Svennberg, Tyresö RK Stockholm-SöderRK 2011-04-11 Möteslokal Rest. Gondolen Stadsgården."

Liknande presentationer


Google-annonser