Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkvården- vem reste den. Sven A

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkvården- vem reste den. Sven A"— Presentationens avskrift:

1 Språkvården- vem reste den. Sven A
Språkvården- vem reste den? Sven A. Svennberg, Tyresö RK Stockholm-SöderRK Sven A. Svennberg Möteslokal  Rest. Gondolen Stadsgården 6 Box  Stockholm Mötestid Måndag  12:15

2 Språkvården- vem reste den? Bakgrund: Nyttig kunskap?
Språkintresse Teknikintresse ”Allätare” ”Ordsnokare” Logik Definitioner: SIS,TNC, CEN, ISO Sven A. Svennberg

3 Definition på bra historia
Kort, Högreståndsrelation, Kyrklig anknytning, Ekivok avslutning. Exempel: Herre Gud, sade grevinnan till biskopen, Släpp genast mitt knä! Sven A. Svennberg

4 Bakgrund Chalmers maskinteknik, kärnkemi, kärnfysik 1954
Konsult i energi- och miljöteknik Internationell standardisering Ordlistor inom teknik, utgivna av TNC Rådgivare till TNC, ”Sällskapet för ordbruk och bokstavsskötsel” Företagsledare Professor på KTH i drift och underhåll på 90-talet Motto: Drift – något att underhålla” Privatflygare i 50 år, SPAF 40 år Golfare i 45 år, Ågesta, Sth golfförbund, SGF Sven A. Svennberg

5 Dagsaktuellt Konsult åt Locum i energi- och miljöfrågor
Kommunfullmäktige i Tyresö (tidigare ordf) Byggnadsnämndens namnberedning Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län Svenska kyrkan: ordförande i kyrkofullmäktige i Tyresö Kyrkogårdsnämnden- ledamot Energi och miljö i Bukoba, Tanzania; ”LED-ljus” Ung företagsamhet, Tyresö gymnasium Motto: “Retired, but not tired” Sven A. Svennberg

6 TNC-teknikspråk Term Uttryck för en (teknisk) företeelse
Termförklaring Uttryck som direkt kan ersätta facktermen i en sats Bullervall Bullerskyddsvall Bullermur Bullerskyddsmur Hur mycket ljud avger en bullermur?? Sven A. Svennberg

7 Allmänspråk-Teknikspråk
SAOL rekommenderar bindnings-s i de flesta fall, även för enkelt sammansatta substantiv För dubbelt sammansatta substantiv är huvudregeln att bindnings–s används Exempel: vägbank; järnvägsbank TNC rekommenderar direktanknytning Vad är skillnaden mellan driftkostnad och driftskostnad? Sven A. Svennberg

8 De stora språken (miljoner personer)
 1. Kinesiska 885  2. Spanska 332  3. Engelska 322 4. Arabiska 257 5. Bengali 189 6. Hindi 182 7. Portugisiska 170 8. Ryska 170 Vad är singularformen av portuguese? Sven A. Svennberg

9 Punktskrift-1 Louis Braille, född 4 januari 1809 i Coupvray nära Paris, död 6 januari 1852 i Paris, var en fransk blindlärare, som skapade Brailleskriften (punktskrift). Den baserades på sex punkter, och genom att kombinera dem kunde man få fram inte bara olika bokstäver utan också siffror, och även notsystem De tio första bokstäverna i alfabetet, a-j, bildas genom att de fyra översta punkterna i fyrkanten, eller cellen som den kallas, kombineras. Bokstäverna k-t, fås på samma sätt, men en punkt läggs till längst ned till vänster (punkt 3) Sven A. Svennberg

10 Punktskrift-2 Sven A. Svennberg

11 Nominativ och dativ De eller dem? Innan - Före
Då kan man pröva att byta ut de/dem mot vi/oss. Grundregeln är att där man väljer vi ska man också välja de: Innan - Före Före = preposition föregår substantiv Innan = tidsadverbial inleder sats Sven A. Svennberg

12 Definition av ordklasser
Adjektiv: Skitbra, Substantiv: Gubbjävel Undantag: Skitstövel Verb: Utav helvete Sven A. Svennberg

13 Verb i umgänget Gå i skolan Sitta i sammanträde Ligga vid universitet
Lägga manken till Hålla till godo Vara på tvären Stå till förfogande Åka på pumpen Sven A. Svennberg

14 Böjningsformer Medium, pl. medier
Undvik pluralformen media (latin) Fel: ett media Exempel på sammansättning: Medie- som förled: Medielinjen på gymnasiet Fel medialinjen Köldmedium, ämne vars ångbildningsvärme används för kylning Köldbärare, vätska med låg fryspunkt som utan fasändring transporterar värme Kylmedel, gas eller vätska som bortför värme från värmeavgivare till omgivningen Antibotikum, pl. Antibiotika. Fel: Ett antibiotika Antependium Compositae Sven A. Svennberg

15 Jämfört med I SvD den 4 oktober 2010 stod: "Bilbränderna ökar kraftigt. Fem gånger fler än jämfört med 1996". Det borde ha stått "Fem gånger fler än 1996". Om orden ”jämfört med” onödigtvis skulle användas borde skrivningen ha varit   "Fem gånger fler jämfört med 1996"   Sven A. Svennberg

16 Procenträkning Vid jämförelsetal större än 100% bör hellre kvot användas Exempel En ökning i antalet cancerinsjuknade per år från 10 miljoner år 2009 till  35 miljoner år 2050 innebär att antalet fall ökar 3,5 gånger. En sådan förändring innebär en ökning med 250 % (differensen är 25 miljoner per år). Den matematiken klarar inte journalisterna Sven A. Svennberg

17 Göta kanal mot Hallandsåsen (11 Gkr),
Göta kanal mot Hallandsåsen (11 Gkr), Botniabanan (15 Gkr) Nusummevärde 2,7 Gkr, ca 15 Gkr?? Ordbruk på kostnadsområdet Källa: Lars Strömbäck: ”Baltzar von Platen, Thomas Telford och Göta kanal” ;Avhandling Linköping 1993 Investering till dagspris: 700 Mkr. Nusummevärde av kanalen ?? . Sven A. Svennberg

18 Inflation Sven A. Svennberg

19 Investering = utgift för projekt med viss beräknad brukstid
Investeringskostnad?? Investering = utgift för projekt med viss beräknad brukstid Investeringen är inte en kostnad, den är en utgift. Utgiften motsvaras av en tillgångsökning i balansräkningen Investeringen ger som regel upphov till både drift- och räntekostnad och driftintäkt Nusummeberäkning av årligt driftöverskott visar om investeringen är lönsam eller icke Sven A. Svennberg

20 Substantivsjukan Rådet fattade beslut = beslutade
Hur definieras beslutfattare? ”Personer som inte fattar någonting- utom beslut” Sven A. Svennberg

21 Vem riskerar ? Samtal om Kosovo riskerar att skjutas upp
Exempel DN 4 nov. 2010: Samtal om Kosovo riskerar att skjutas upp Exempel DN Debatt (Markus Uvell, Timbro): På flera punkter riskerar valet 2010 att bli en Pyrrhus-seger Exempel SvD 6 feb 2011: Spindel stoppar bilar. Den gillar nämligen att bygga bo i bilarna och riskerar att orsaka bränder. Dagens klimatnyheter : Smältvatten från ishavet riskerar störa havsströmmen Sven A. Svennberg

22 Samkönad = hermafrodit
Enligt bl. a. SAOL och NE betyder samkönad växt eller djur som i sig innehåller både hanligt och honligt könsorgan (jämför Linnés sexualsystem). Synonym är hermafrodit. I NE anges som exempel maskar och blötdjur ha denna egenskap. I lagtext och senast i Svenska Kyrkans bestämmelser i kraft den 1 november 2009 anges korrekt ”Äktenskap mellan personer av samma kön”. Ett alternativ enligt Svenska språknämnden kan vara att skriva ”enkönat äktenskap” för den minoritet av människor som vill ingå äktenskap med en person av samma kön. Äktenskap mellan personer av olika kön kan benämnas tvåkönat äktenskap. Sven A. Svennberg

23 Latinska flerstaviga ord
Betoning på 3:e stavelsen från slutet (”antepenu’ltima”), Exempel Antibio’tikum, Antepe’ndium, Compo’sitae (korgblommiga växter), Pro’stata. Sven A. Svennberg

24 Ventilation- utbyte av luft
Luftbehandling, behandling av luft genom beredning, distribution och luftväxling Luftkonditionering, luftbehandling som reglerar luftens temperatur, fuktighet, renhet och hastighet i ett utrymme Engelskt uttryck: Air conditioning Observera: Air condition = lufttillstånd Sven A. Svennberg

25 Lag och lagstiftning Lagstiftning sker i riksdagen,
Lag är resultatet av riksdagens arbete Exempel: Länsstyrelsen har felaktigt skrivit ”..en samlad miljö- och naturvårdslagstiftning" Riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar gör samma fel! Det gör också journalister Norm Ett mera vidsträckt begrepp, ofta som komplement till lag eller förordning EU-direktiv EU-dokument med inverkan på medlemsländernas lagar Sven A. Svennberg

26 Precision och noggrannhet
Precision, Överensstämmelse mellan likartade bestämningar av mätvärden (exempel tavelträff på samma plats vid skjutning) Noggrannhet, Överensstämmelse mellan mätvärde och sant värde (exempel träff i tian efter justering av siktet) Överskott och underskott?? Sven A. Svennberg

27 Kommunalt språk Delegation = persongrupp
Delegering = överlåtelse av beslutsrätt Arvode utgår = slopas?? Arvode utges = utbetalas Inkomster- utgifter kontantmetod Intäkter- kostnader periodisering Sven A. Svennberg

28 Ordförande Singularis: ordförande best. form ordföranden
Pluralis: flera ordförande best.form ordförandena Exempel: Två personer utsågs att jämte ordföranden justera protokollet Vid mötet utsågs två ordförande Sven A. Svennberg

29 Fråga –Frågeställning ”En gång trodde jag att jag hade fel- men jag misstog mig”
? Sven A. Svennberg

30 Onödiga anglicismer Bebisar Dubbel plural HR Personalansvarig
Back-up Kopia Hårdvara Maskinvara (dator) Mjukvara Programvara Air bag Luftkudde Air conditioning Luftbehandling Body builder Kroppsbyggare Release (en skiva) Utge, publicera Sven A. Svennberg

31 Benchmarking Provresultat ställt mot mål eller mall
Onödiga anglicismer Benchmarking Provresultat ställt mot mål eller mall Göra come back Återkomma Mindmap(ping) Minneskart-a (–ering) Mindfulness Sinnesnärvaro?? Mail E-post, e-brev Male?? Sven A. Svennberg

32 Långtradare Lastbil för långväga transporter
Lång lastbil, ofta med släpvagn eller påhängsvagn Lastbåt? Sven A. Svennberg

33 "Det är inte farten som dödar, det är smällen....”
Trafikvett "Det är inte farten som dödar, det är smällen....”       Vi tar det på engelska:      "Its not the fart that kills, it’s the smell...." Sven A. Svennberg

34 Svenska Invektiv En samling mustiga ålderdomliga eller dialektala svenska invektiv Finns på Internet Se även Fula visboken Finns i bokhandeln Sven A. Svennberg

35 Ord med betydelseförvrängning
Samkönad Hermafrodit, blötdjur, mask Delegation Persongrupp Delegering Överlåtelse av beslutsrätt Teknologi Teknik Datalingvistik- Språkteknologi- språkteknik Trosfråga Margit Sahlin Symposium: Åhörardag, Konferens, Seminarium Historiskt presens: Åkomma hos polisen Kontroll Oftast styrning (fjärrstyrd TV) Sven A. Svennberg

36 Prestanda Från början är prestanda en pluralform till singularen prestandum Ordet har kommit att uppfattas som singular. Jämför med rekvisita, kontenta, spirituosa, narkotika och kosmetika. hög prestanda eller höga prestanda? Båda formerna anses möjliga Det måste konstateras att prestanda betyder prestationskrav, inte prestationsförmåga. Sven A. Svennberg

37 Ordvändning med spets SvD, Under strecket 2010-10-26: Vendela Fredricson
”Jag har ett personnummer, alltså finns jag” Kroppen med tillhörande DNA, ett igenkänningstecken som bestämmer och genomsyrar kroppen in i dess minsta beståndsdel, borgar för min kontinuitet” Martin Ljung: Jag skall be att få finnas till” Sven A. Svennberg

38 Skämtaren Martin Ljung
”Nu måste vi alla resa oss upp som en man och sätta oss ned och tänka efter var vi står” Sven A. Svennberg

39 Svenska språknämndens skrifter Svenskan i tusen år, ISBN 91-1-962272-4
Litteratur SAOL Nusvensk ordbok Etymologisk ordbok NE jämte årsböcker TNC:s ordlistor Svenska språknämndens skrifter Svenskan i tusen år, ISBN Sven A. Svennberg

40 Tröstens ord till den som har det svårt
Med största intresse har jag tagit del av Edra uttalanden. Aldrig har jag hört talas om svårigheter så stora som Edra. Mottag detta kort som ett bevis på mitt djupaste deltagande! Sven A. Svennberg


Ladda ner ppt "Språkvården- vem reste den. Sven A"

Liknande presentationer


Google-annonser